Visst är frågan om jämställdhet partiövergripande. Ja, så pass övergripande att det inte alls är konstigt att det bildats ett parti som kallar sig för Feministiskt initiativ. Och ni ska veta att jag faktiskt bär på en hel del stolthet, efter att jag för några dagar sedan fick en fråga om jag ville vara en av de namn som finns på deras riksdagslista.

 

Feminismen är ju grunden för det jämställdhetsarbete jag tycker är så viktigt. Med den feministiska kvinnorörelsen som politisk kraft kom allt mer kvinnor in i politiska församlingar. Men det var så sent som 1921 som de första kvinnorna fick väljas in i riksdagen. Den frisinnade kvinnan Kerstin Hesselgren var en av dem. Hon som när partiet splittrades också blev den första kvinna som var politisk vilde i riksdagen. Hon tyckte att Folkpartiet just då var alldeles för borgerligt. Med kvinnor i politiken kom allt mer kvinnor in i allt högre utbildningssammanhang och den feministiska forskningen satte fart. Idag kallas den också för genusforskning och har blivit väldigt bred. Att det nu också bildas ett feministiskt parti är inte allt konstigt då vi andra har varit allt för dåliga på att sätta in de feministiska frågorna i alla politiska sammanhang.

 

Men min huvudsakliga orsak till att tacka nej till en riksdagsnominering för ”Fi!” är att jag känner redan nu att det är svårt att ena feminister från olika klassiskt ideologiska sammanhang. Själv är jag ju demokratisk socialist och vill gärna se klass, kön och etnicitet som olika maktaspekter som jag vill ta hänsyn till i mitt politiska värv.

Hur ska det tas tillvara i ett rent feministiskt parti? Ja det kommer de säkert lösa på något vis och det ska bli lika spännande att möta Fi! i valrörelsen som det blir att möta alla andra feminister för att ser hur vi tillsammans kan gå vidare med att föra jämställdhetsfrågan framåt.

 

När jag nu använder mig av ordet feminism så kanske du undrar hur radikalt det nu är? Vem som helst kallar sig ju feminist nu för tiden. Dessutom finns det en mängd av människor som blir arga när det hör ordet feminist. Ja vad kan det bero på när det inte handlar om något annat är rättvisa för alla?

Feminism står för att man ser en maktordning i samhället, i de sammanhang vi alla befinner oss i allt ifrån det mest privat till det mest offentliga i alla åldrar. Denna maktordning visar på att män och det maskulina tillerkänns större värde än kvinnor och det feminina. Det visar sig bl.a. i att kvinnor systematiskt har lägre lön än män, att kvinnor utsätts för mer sexuella trakasserier än män, att kvinnor i högre utsträckning utsätts för våld av män som i högre utsträckning utövar våld än vad kvinnor gör. Män utför dessutom mer våld gentemot andra män än vad kvinnor gör. När vi ser de maktordningen och vill förändra den. Ja, då är vi feminister. Svårare än så är det inte.

 

Så kampen den går vidare, den har bara börjat, men vi har ändå kommit långt!
Vi hörs

Kommentera

Publiceras ej