Nu måste väl Persson ändå tycka till i utrikespolitiska frågor. En svensk elanläggning byggd med pengar via SIDA= Sveriges regering är sönderbombad av Israel. Om inte Persson eller Eliasson protesterar nu är det dags att återigen påminna om Sveriges solidariska rykte från Palmes tid.

Så är jag då tillbaka med mitt bloggande. LIte sporadiskt kan tyckas, men det är mycket arbete just nu med att formulera det sista i betänkandet. Jag tänker att det kan vara bra att publicera en artikel som jag inte fått in på NA Debatt. Insändaren som också finns här i bloggen om Lutherhjälpens kampanj kommer tydligen inte heller in. Så kommer det säkert att se ut många gånger då den liberala monopoltidningen naturligvis inte vill ha in saker som kan locka folk att rösta på någon som inte ingår i alliansen.

Så här skrev jag den 26 maj om varför jag väljer att föra fram mina politiska uppfattningar genom att vara med i socialdemokraterna..

Varför S i stället för Fi?

Ja det är en fråga som jag tror är viktig att fundera på så här inför valet 2006. Feministiskt initiativ heter det nya parti som vill ta sig in i riksdag och jag tror också här i Örebro kommunfullmäktige. Det är bra att den feministiska idén diskuteras och jag har inte så mycket emot att det också kommit ett politiskt parti som, liksom miljöpartiet, utgår från ett annat perspektiv på politiken än den som vi andra politiska partier ideologiskt företräder.

 

Men betyder det att vi socialdemokrater är sämre feminister? Jag har funderat på det under en ganska lång tid av flera anledningar. En anledning är att jag är socialdemokrat, alltså att jag har en demokratisk socialistisk övertygelse som innehåller tanken om att demokrati och socialism inte är genomförbart om inte alla människor tillerkänns samma värde. Så är det inte idag.

 

Har vi olika tankar om vad feminism innebär?

Precis som oss Socialdemokrater vill F! arbeta för en värld där alla människor tillerkänns lika värde. Deras utgångspunkt är som för alla feminister att vi ser en strukturell överordning av män i vårt samhälle, och vi ser det som viktigt att ändra på denna genusordning. Kvinnors och mäns liv, val och möjligheter begränsas av den könsmaktsordning som gäller just nu. Med det menar alla vi feminister en rad olika frågor så som sexualiseringen av det offentliga rummet, mäns våld mot kvinnor och barn, slavhandel med kvinnor för sexuell exploatering i form av mäns köp av kvinnor, kvinnor som lever på sämre löner än män och så vidare. Vi är nog rätt så överens i dessa frågor så jag tror inte att frågan om vad vi menar är feministiska frågor skiljer oss åt.

 

Har vi då olika idéer om vem som kan driva denna kamp?

Här blir jag lite osäker, men jag tror inte vi har det. Vad jag läser in i F!´s plattform är att de är en organisation för kvinnor som vill avskaffa denna maktordning och till män som vill solidarisera sig med dessa kvinnor. Vi inom socialdemokratin ser att denna maktordning också är ett hinder för män, även om det finns gradskillnader i detta. Vi ser det som viktigt att också män engagerar sig för att bryta den patriarkala maktordning som innebär att både män och kvinnor tvingas in i könsmönster som inte är till gagn för någon. Inom den feministiska kampen finns också ett arbete för att bryta den norm av maskulinitet som innebär att pojkar och män också formas in i mönster som inte är speciellt bra för människans utveckling. Men jämställdhetsarbetet som vi bedriver inom socialdemokratin bottnar i den feministiska övertygelsen att arbete med män innebär att förbättra kvinnors, barns och mäns möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

 

Men varför ska man då rösta på Socialdemokraterna om man tror på feministisk utveckling.

Jag vet varför jag valde Socialdemokratin i stället för Feministiskt !nitiativ

Socialdemokratin lägger samman den feministiska idén med sin grundläggande politiska övertygelse. För precis som det står i F!´s plattform så är kvinnor olika och har olika villkor inom olika samhällsklasser. Så är också män. Alla män är inte överordnade alla kvinnor. Arbetarklassens män är underordnade överklassens kvinnor. Klassfrågorna är inte så lätta att komma ifrån när vi ska kämpa för kvinnors rättigheter. Här i Örebro har till exempel alla politiska partier i kommunfullmäktige kommit överens om en handlingsplan för kvinnofrid i Örebro. Men när vi nu ska gå till val kan det vara intressant och fråga sig hur de olika partierna tänker göra när vi ska prioritera frågorna tillsammans med andra kommunala frågor.

 

Jag är någon form av man och jag solidariserar mig med kvinnor i deras kamp för bättre villkor. Hela tiden jag arbetat med genusfrågor har jag utgått från kvinnors historia och erfarenhet och i solidaritet med detta också arbetat för att engagera fler män i jämställdhetsarbetet. Vi män kan bli en del i kampen för kvinnors och barns rättigheter om vi också förstår hur viktigt det är med att hela samhällsordningen förändras med ett genusperspektiv. Män måste förstå att vi idag rent strukturellt har mer privilegier än kvinnor i denna maktordning och när vi bygger ett solidariskt samhälle tillsammans så får också män försaka dessa privilegier. Detta kan endast ske om vi tillsammans arbetar för en socialdemokratisk och feministisk politik.


Har ni hört att män som tar ut pappaledighet har bättre hälsa än andra män. Män som tar ut pappaledighet lever längre och mår bättre resten av livet. Kolla in rapporten här på Folkhälsoinstitutet och gå sedan ut och propagera för delat föräldraansvar. Själv har jag i min rapport Vill man ha jämställdhet? Föreslagit en tredelning i åtta månader åt mamma, lika åt pappa och sedan 8 som man kan dela upp mellan sig som en bra start. Dessutom ville jag ha 30 dagar i samband med barnets födelse. Johan Pehrson, min gode vän i Folkpartiet, tyckte då att jag hade guldbyxor på mig. Men Folkpartisterna idag tycker nog det här med delad föräldrapenning är rätt så bra.

 

Men idag har det varit nationaldag i Sverige. Varför har vi en sådan dag egentligen? Inte är det så viktigt att värna nationalstaten? Å andra sidan tycker jag att vi lever i en fantastisk stat. Det är klart att det finns mycket mer att göra för att alla ska få det riktigt bra, och det finns många som motverkar välfärden. Kanske ska denna dag vara lika viktig som 1:a Maj för att värna välfärden?

 

Jag har i alla fall haft en skön dag där jag bland annat för första gången ridit i galopp på Soltán utan att ha en sadel. Ni kan tro att det var en häftig känsla.

Jag har fått en kommentar från Timmy om det här med Lutherhjälpen och deras affisch om fattigdom som orsak till trafficking och prostitution. Han menar att jag tänker lite för ensidigt. Det kanske är så? Men vad jag vill med mitt genuskunnande är att i varje situation försöka fundera med ett genusperspektiv. Jag vill, och tror, att världen blir lite bättre om vi ser många olika mekanismer i vårt samhällsbygge. Idag är vi alldeles för få som funderar på det som brukar kallas för diskrimineringsgrunder, eller som jag heller kalla det; Värdegrundsfrågor. I den är för mig genusfrågan den viktigaste då den ser på könen inom alla andra kategorier av det som i likabehandlingslagen kallas för diskrimineringsgrunder. Jag tycker det är viktigt att vi använder språket så att vi med det kan visa på de grundläggande problemen. Det ser jag som min uppgift och därför tänker jag fortsätta att påverka vårt samhälle med mitt genusperspektiv. Men som sociolog kan jag också se att det är mängder med mekanismer som påverkar vår samtid. Visst ska vi bekämpa fattigdom, men jag tror att också den går att bekämpa genom att bekämpa kapitalismen. Och kapitalismen styrs också av samvetslösa män och kvinnor med gamla maskulina värderingar.

 

Timmy, jag har läst på Lutherhjälpens hemsida och det är endast i annonseringen om VM, och det är i och för sig bra, som man nämner killarna och männen som köper sex. Och så Christer, som är direktor (som han kallas i stället för direktör), som i sin krönika skriver att detta sker för att ”mindre nogräknade män ska få tillfredsställa sitt behov av makt, av att utnyttja, förnedra och misshandla.” Det är bra men jag menar att detta är något som borde lyftas fram mycket mer i kampanjen. De mindre nogräknade männen är väldigt många, och jag tror att de är ganska så vanliga män. Läs senaste ETC. Jag tycker också att strukturer som tillåter slavhandel och prostitution måste bekämpas. Visst är det bra att vi samtidigt skyddar och hjälper de som utnyttjats av männen. Men jag tycker ändå att kampanjen har en ton av att lägga över ansvar på de familjer som säljer sina barn på grund av fattigdomen. Man lyfter fram någon syster, eller vän till flickorna, så som hos Corina och Joana. Joanas berättelse är för övrigt något jag tycker att alla bord läsa.

 

Men Timmy och alla ni andra som blir irriterade på mig nu. Jag tycker det är bra med många insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Även jag tänker ge ett bidrag till Lutherhjäpens kampanj för den behövs. (Ja, jag motverkar mäns våld mot andra män också) Jag tycker det är bra att vi arbetar för att skydda dem som utsätts för detta våld. Det är ju också därför jag i första hand vill att vi ska skydda kvinnorna och barnen. Men jag tycker det är oerhört viktigt att vi samtidigt, i samma mening, talar om att detta våld är orsakat av en gammal traditionell maskulinitet. Det florerar fortfarande en syn bland män att vi ska bestämma över kvinnors liv.

 

Nu är jag ledsen, arg och besviken. Det är stunder som dessa som jag tänker att det inte finns någon chans att påverka herrarna inom kyrkan. För det är med all säkerhet herrarna inom kyrkan som står bakom de hårda orden mot redan utsatta kvinnor. Vad är det nu för hårda ord jag pratar om? Jo, när jag sent i kväll vandrade från centralen i Örebro förbi kulturskolan så fick jag se en intressant affisch på en reklamtavla. Bekämpa trafficking och prostitution säger Lutherhjälpen. Bra tänker jag och stannar och läser. Vad får jag då se?

Jo återigen vill bibelfundamentaliserna skulbeläggandet kvinnan. För hur menar Lutherhjälpen, alltså kyrkans män, att vi ska göra för att motverka prostitution och slavhandel för sexuella ändamål? Jo, det ska vi göra genom att skänka pengar till dom så att vi gemensamt kan ta bort orsaken till detta hemska, nämligen fattigdomen. Vad är det för fel med det då?

Ja, men snälla ni som försöker förstå denna hemska verklighet. Det är väl inte så att endast för att kvinnor blir fattiga vill de sälja sig till hur många män som helst. Det är väl inte kvinnornas fattigdom som gör att de frivilligt låter sig luras av män, som frivilligt låter sig säljas av män, som frivilligt gör dessa kvinnor till slavar åt män. Nej den verkliga orsaken är ju att det finns män som köper dem, att det finns män som säljer dem åt andra män, att det finns män som menar att kvinnor har inte mer värde än att de kan vara slavar åt andra män.

 

Snälla Lutherhjälpen, ändra genast på er reklam. Säg att ni ska samla in pengar för att utbilda män runt om i världen i jämställdhet och jag kommer åter att vilja stödja er med mina pengar.