Så är jag då tillbaka med mitt bloggande. LIte sporadiskt kan tyckas, men det är mycket arbete just nu med att formulera det sista i betänkandet. Jag tänker att det kan vara bra att publicera en artikel som jag inte fått in på NA Debatt. Insändaren som också finns här i bloggen om Lutherhjälpens kampanj kommer tydligen inte heller in. Så kommer det säkert att se ut många gånger då den liberala monopoltidningen naturligvis inte vill ha in saker som kan locka folk att rösta på någon som inte ingår i alliansen.

Så här skrev jag den 26 maj om varför jag väljer att föra fram mina politiska uppfattningar genom att vara med i socialdemokraterna..

Varför S i stället för Fi?

Ja det är en fråga som jag tror är viktig att fundera på så här inför valet 2006. Feministiskt initiativ heter det nya parti som vill ta sig in i riksdag och jag tror också här i Örebro kommunfullmäktige. Det är bra att den feministiska idén diskuteras och jag har inte så mycket emot att det också kommit ett politiskt parti som, liksom miljöpartiet, utgår från ett annat perspektiv på politiken än den som vi andra politiska partier ideologiskt företräder.

 

Men betyder det att vi socialdemokrater är sämre feminister? Jag har funderat på det under en ganska lång tid av flera anledningar. En anledning är att jag är socialdemokrat, alltså att jag har en demokratisk socialistisk övertygelse som innehåller tanken om att demokrati och socialism inte är genomförbart om inte alla människor tillerkänns samma värde. Så är det inte idag.

 

Har vi olika tankar om vad feminism innebär?

Precis som oss Socialdemokrater vill F! arbeta för en värld där alla människor tillerkänns lika värde. Deras utgångspunkt är som för alla feminister att vi ser en strukturell överordning av män i vårt samhälle, och vi ser det som viktigt att ändra på denna genusordning. Kvinnors och mäns liv, val och möjligheter begränsas av den könsmaktsordning som gäller just nu. Med det menar alla vi feminister en rad olika frågor så som sexualiseringen av det offentliga rummet, mäns våld mot kvinnor och barn, slavhandel med kvinnor för sexuell exploatering i form av mäns köp av kvinnor, kvinnor som lever på sämre löner än män och så vidare. Vi är nog rätt så överens i dessa frågor så jag tror inte att frågan om vad vi menar är feministiska frågor skiljer oss åt.

 

Har vi då olika idéer om vem som kan driva denna kamp?

Här blir jag lite osäker, men jag tror inte vi har det. Vad jag läser in i F!´s plattform är att de är en organisation för kvinnor som vill avskaffa denna maktordning och till män som vill solidarisera sig med dessa kvinnor. Vi inom socialdemokratin ser att denna maktordning också är ett hinder för män, även om det finns gradskillnader i detta. Vi ser det som viktigt att också män engagerar sig för att bryta den patriarkala maktordning som innebär att både män och kvinnor tvingas in i könsmönster som inte är till gagn för någon. Inom den feministiska kampen finns också ett arbete för att bryta den norm av maskulinitet som innebär att pojkar och män också formas in i mönster som inte är speciellt bra för människans utveckling. Men jämställdhetsarbetet som vi bedriver inom socialdemokratin bottnar i den feministiska övertygelsen att arbete med män innebär att förbättra kvinnors, barns och mäns möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

 

Men varför ska man då rösta på Socialdemokraterna om man tror på feministisk utveckling.

Jag vet varför jag valde Socialdemokratin i stället för Feministiskt !nitiativ

Socialdemokratin lägger samman den feministiska idén med sin grundläggande politiska övertygelse. För precis som det står i F!´s plattform så är kvinnor olika och har olika villkor inom olika samhällsklasser. Så är också män. Alla män är inte överordnade alla kvinnor. Arbetarklassens män är underordnade överklassens kvinnor. Klassfrågorna är inte så lätta att komma ifrån när vi ska kämpa för kvinnors rättigheter. Här i Örebro har till exempel alla politiska partier i kommunfullmäktige kommit överens om en handlingsplan för kvinnofrid i Örebro. Men när vi nu ska gå till val kan det vara intressant och fråga sig hur de olika partierna tänker göra när vi ska prioritera frågorna tillsammans med andra kommunala frågor.

 

Jag är någon form av man och jag solidariserar mig med kvinnor i deras kamp för bättre villkor. Hela tiden jag arbetat med genusfrågor har jag utgått från kvinnors historia och erfarenhet och i solidaritet med detta också arbetat för att engagera fler män i jämställdhetsarbetet. Vi män kan bli en del i kampen för kvinnors och barns rättigheter om vi också förstår hur viktigt det är med att hela samhällsordningen förändras med ett genusperspektiv. Män måste förstå att vi idag rent strukturellt har mer privilegier än kvinnor i denna maktordning och när vi bygger ett solidariskt samhälle tillsammans så får också män försaka dessa privilegier. Detta kan endast ske om vi tillsammans arbetar för en socialdemokratisk och feministisk politik.


1 kommentarer

Jan Andersson

06 Jul 2006 09:07

Med anledning av den debatartikel från dig som kom in i NA. Idag tors den 6/6 kom ett inlägg av mig med på NA:s debatsida som lyder:

NA har en jämställdhetsansvarig person på debattsidan uttryckt att
politiska beslut behövs i privatlivet. Det kan ju diskuteras. Det mest
uppseendeväckande tycker jag emellertid är hans jämförelse när
det gäller kvotering av föräldraförsäkring och kvinnors rösträtt.
Kvotering innebär en minskad formell valfrihet för både män och
kvinnor. Rösträttsreformen 1921 innebar en ökad formell valfrihet för
kvinnor. Det är ju verkligen att blanda ihop korten att hävda att
motståndet mot kvotering av föräldraförsäkringen skulle kunna jämföras
med motståndet mot kvinnors rösträtt 1921. En sådan jämförelse visar
bara på frustrationen från en kulturelit som inte fått med sig folket,
i sitt behov av att styra och kontrollera andra vuxna människor, i de
valsituationer de befinner sig i.

Jan Andersson, Örebro

Kommentera

Publiceras ej