Jag såg Thomas Idergard på TV i morse. Han hade ett stor kors hängande på bröstet och jag började fundera på hur vi män ofta agerar i olika sammanhang och hur detta förhåller sig till den idé vi förespråkar. Idegard arbetar på United Minds och står för en hel del värderingar som är i överensstämmelse med Timbro och högern i Sverige. Men med ett kors så framträdande tolkar jag också in en kristen symbolik. För mig innebär detta också att jag vill se en mer ödmjuk person än vad jag ser när Idergard är i TV-rutan, eller när han skriver sina krönikor.

När jag sedan satte mig vid datorn för att skriva av mig märkte jag att mina ord om Idegard var allt ifrån ödmjuka. Jag ställde mig till och med tveksam till om jag själv kunde tillhöra kyrkan om han också fick plats där. Nu kanske man kan ställa sig frågan om jag kan sitta här hemma och fundera över vad en god kristen ska vara eller hur hon eller han får uttrycka sig. Jag utgår i detta från den Jesusbild jag byggt upp under min levnad. Men jag ville inte, då i morse, tillhöra en kyrka där det finns plats för människor som Thomas Idergard. En man som står för allt sådan som jag inte står för. Han tycker till exempel i TV-soffan att de som döms för ekonomiska brott ska slippa fängelse. Han har tidigare i en artikel skrivit att vi som vill att man ska arbeta med jämställdhet i förskolan sprider gift över landet, och han tror att den socialistiska ideologin är detsamma som att kasta stolar på poliser. När tiden för soffan var slut på uttryckte journalisten som ledde samtalet dessutom att det hade varit ett roligt samtal. Det i sig är inte Thomas Idergards fel, men det ger signaler ut till människor i vårt land att det lönar sig att vara på ett speciellt sätt i ett samtal eller debatt.

När jag hade skrivit en stund kom jag på hur illa det såg ut. Jag funderade över om jag verkligen kunde sitta här och tänka och skriva så om någon jag inte känner. Så jag bestämde mig för att skriva till Idegard direkt. Varför gör vi inte så lite oftare när vi tror oss veta mer än andra?
Självklart är det så att han inte vill såra människor. Det är ju lika självklart som att jag inte vill såra människor genom mina värderingar och åsikter. Jag tror fortfarande att det finns en hel del för oss som ibland blir offentliga personer att tänka på när det gäller hur vi bemöter andras åsikter och värderingar. Självklart är det så att om vi bara har fem minuter att dela på tre personer så måsta vi inte bara vara tydliga vi måste också få in så mycket som möjligt på den lilla tid vi har till förfogande. Det är ju debattforumet, som dessutom kräver ett underhållningsvärde, som styr. Jag har ju slutat att titta på TV-programmet Debatt just för att programledaren hela tiden bryter av och är av uppfattningen att underhållning är när folk inte kommer överens.

På Universitetet här i Örebro håller den pedagogiska institutionen på att utvecklar forskningen omkring det deliberativa samtalet, eller som det också kallas det demokratiska samtalet. Om jag får chansen att bli politiker så kommer jag att använda mig av det mycket mer än vad som görs idag. Det demokratiska samtalet går, väldigt kortfattat, ut på att man är överens om vad man pratar om och att den minsta gemensamma nämnaren är att man inte angriper varandra utan att man respekterar varandra, lyssnar på vad de andra har att säga, och så går man vidare tillsammans i samtalet. Vi människor kommer inte alltid, och ska inte heller, tycka och tänka lika dant. Det vore väl inte bra för demokratin. 


1 kommentarer

timmy

03 Jun 2006 08:40

Hej!

känner inte till killen.... hur många bär "symbolen" korset utan att det betyder att dom tillhör kyrkan? Eller det vi vill och bekänner oss till som kyrka... Höger krafter och osunda åsikter ska bemötas och kritiseras och oxå bekämmas...tack!

timmy

Kommentera

Publiceras ej