Jag lyssnade på Ibrahim Baylan på vägen hem idag. I radioprogrammet Människor och tro. Han hade något viktigt att säga om fristående skolor. Och då fram för allt om de olika kristna och muslimska skolorna som finns. Han är oroad för hur värdegrunden ska kunna bli lika genomarbetad som den kan bli i den sekulariserade skolan. Det fick mig att fundera över mig själv och mina grundläggande värderingar.

Jag tillerkänner mig tanken om alla människors lika värde. Jag menar att kön, etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, you name it, ska inte vara orsak till att vi bemöter och värderar människor olika. Jag är också medveten om att genom vårt sätt att fostras så kommer vi till olika stadier där vi faktiskt bemöter människor olika beroende på t ex kön. Och så är det naturligtvis med de andra diskrimineringsgrunderna också. Jag kämpar med mig själv och jag kämpar genom mitt arbete och numera också genom mina politiska uppdrag för att öka människors tolerans för varandra. Jag menar inte att jag är utan fördomar, men jag menar att jag ständigt ifrågasätter mig själv så att jag i slutänden verkligen lever upp till det jag i grunden tror på. Att leva som man lär, är ett av mina rättesnören.

Men… Just nu bär jag en oro för vad som händer när vi har muslimska skolor, kristna skolor, engelska skolor, kommersiella skolor et cetera som alla har sin egen värdegrund. SSU fick ju inte starta en skola som bygger på den demokratiska socialismens grund och det var säkert bra. Men vad är det som gör att vi tolererar att trossamfund får ha sin egen skola? Vad händer om vi inte får dessa skolor att arbeta utefter den demokratiska värdegrund som vi skriver om i läroplanen? För det tror jag inte de gör. Jag tror det skapar en värdegrund efter deras egen trosuppfattning.


Jag känner oro för att människor på det viset kommer allt mer ifrån varandra. Våra trosuppfattningar kommer att rangordnas och i en viss tid finns det dom som menar att islam är viktigare än den protestantiska läran. Gustav Vasas män gjorde allt för att utrota katolicismen här i Sverige på sin tid och det med mycket grymma metoder. Från Iran fick vi igår höra på Aktuellt att där tänker de med alla medel utrota Israel. Jag tror det har med tro att göra? Och i Israel vill man inte acceptera att Hamas har valts att leda Palestina. De kallar varandra för otrogna och terrorister, men är det deras tro som styr? Vi fick också på nyheterna igår höra att det finns muslimska krafter i vårt land som vill bomba Livets ords kyrka i Uppsala. Och vad Livets Ord har för uppfattningar om dem som inte är som dem, det vet vi också. Är det bara början till att dessa strider mellan olika trosinriktningar nu också hårdnat i vårt land? Är det för att vi accepterar de olika läror som får starta sina egna skolor?

Vad är det för demokratisk värdegrund dessa bär på?

Kommentera

Publiceras ej