I kväll var jag på en föreläsning med en filmare som heter Eva Cederman. Hon håller på med en film som troligen kommer att heta Våld. En film där hon samtalar med män som dömts för våldtäkt mot kvinnor. Män som är fängslade och som i sin programverksamhet inom kriminalvården bestämt sig för att ta ansvar för det våld de utövat. Ewa har själv blivit våldtagen och har inte ambitionen att göra en film för att hämnas på männen. Snarare vill hon förstå vad som gör att vissa män går över gränsen. Vilka är dessa män? Varför sker våldtäkter i vårt samhälle?

Jag hoppas, och tror, att Ewa kommer att lyckas med sitt projekt. Det är verkligen en balans på slak lina att presentera dessa mäns tankar om våldtäkten. Att kanske ta reda på vad dessa individer har för bakgrund, samtidigt som de är en del av männen i samhället. En del av maskuliniteten? I samtalen som blir vid sådan här tillfällen är det oerhört vanligt att, inte minst kvinnor och gärna socionomer, vill hitta ett offer också i mannen. Jag tror inte på det. Kanhända att några av dessa män har en taskig barndom med en frånvarande pappa, eller alldeles för närvarande, eller en mamma som gjort fel, eller att han mobbats av en kvinna eller man. Men vad jag förstår av allt arbete som bedrivs på Alternativ mot vold i Norge, Mansmottagningen i Uppsala och vid Kriscentra för män på olika platser i Sverige, så finns det också bland dessa män väldigt många vanliga män. För i det vanliga ingår väl också de som är lite annorlunda? Sådana som är som vi andra som har utsatts lite lagom eller haft en mycket bra barndom.

I filmsekvenser som vi fick se och höra fanns en man som uttryckte det som att; han kunde ha valt att gå undan. Han kunde ha valt att inte begå detta brott. Men något fick honom att göra det. Han tar ansvar för sitt handlande, men kanske ännu inte förstått att handlandet också är en del i hur han blivit fostrad till man. Vi måste nog fortfarande uttrycka det som att det är viktigt att sätta skuld på det kön som begår brotten. Vi män dras med denna skuld på samma sätt som de vita i sydafrika är den del i den apartheid som utövades, eller den ?vanliga? tysken var en del av nazismens framväxt under 20- och 30-talens Tyskland. Vi får det samhället vi förtjänar, var ett uttryck som Ewa använde flera gånger under kvällen, som jag håller med henne om.

Män som inte agerar för att motverka våld är en del i att mäns våld mot kvinnor (och män) fortgår. Män som tyst ser på hur våldet finns har skuld i att det fortgår. Och det där med att gå över gränsen är för övrigt ett spännande uttryck. I det ligger nästan en tanke om att misogyni är något som alla män bär. Men vissa går över gränsen och visar det. Det måste vi fundera lite till på.

"Om det inte fanns män som såg det som en självpåtagen rättighet att köpa andra människors kroppar skulle vi inte ha prostitution. Alla marknader, också sexköpsmarknaden, bygger på efterfrågan. Den sexuella exploateringen av flickor och kvinnor skulle upphöra om inte män efterfrågade deras kroppar. Och det går inte att tala om prostitution om man inte talar om människohandel, sexslaveri, på samma gång. Vi kan inte kraftfullt motarbeta sexslaveri om vi inte samtidigt är tydliga mot prostitution."

Orden ovan har jag funnit i en motion som kommer från bland andra Carina Hägg. Den är lagd i riksdagen med anledning av att Sverige under nästa år är ordförande i EU. De socialdemokratiska motionsskrivarna uppmanar med motionen regeringen att se till att alla hotell under ordförandeskapet ska vara porrfria. Men inte bara det utan också att regeringen ska se till att vid de konferenser och andra arrangemang som ordnas under ordförandeskapet ska vara fria från prostitution. Jag gillar den här motionen för att den tar ansvar för att vår sexköpslag verklingen slår igenom i verkligheten. Den har också en ansats som tyder på att de som skriver motionen är mycket medvetna om vad som sker runt de flesta konferenser som sker i EU-sammanhang.

Carina är för övrigt parlamentariker i Europarådet och kampanjledare för den just avslutade kampanjen som fokuserat på mäns våld mot kvinnor. Hon vet alltså vad män brukar göra och hur hotellen ser ut i Europa. Något som jag själv också sett vid ett flertal tillfällen när jag varit på mina resor.

Det ska bli spännande att se och höra vad som händer med motionen och än mer spännande och ser vad som händer under ordförandeskapet när det gäller män och prostitution. Blir det som vid VM i Tyskland?

P.S. I morgon, den 24 april, debatteras den nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade parrelationer som hedersrelaterat våld, i riksdagen. D.S.

P.S 2 Du kan läsa motionen här. D.S
Tack för kommentarerna på min förra skrivning. Den om att tända ljus för Engla, men också att tända ljus för att tänka igenom vilket samhälle vi lever i. Jag har också fått några kommentarer muntligt och en på min e-postadress till jobbet. Tack också för alla dem. Den jag fick till jobbet ger mig en fråga som gör att jag vill förklara mig. Då hon ifrågasätter mitt sätt att tänka om sexualitet. Det är en kvinna som jag för några år sedan arbetade tillsammans med som reagerat. Hon och jag har många gånger problematiserat frågan om sex, våld och patriarkat. Något jag tycker är mycket viktigt.

Hon säger blanda annat detta: "Varför ser du inte liknande samband mellan patriarkat och sexualitet som mellan patriarkat och mäns våld?" och "Alla män utövar makt över kvinnor men inte alla slår precis som många män har sex med kvinnor utan att våldta. Men varför skulle sexuell interaktion mellan kvinnor och män inte vara patriarkalt betingat?"

Så här tänker jag om detta, och då vill jag gärna dela upp svaret i två delar.

Sexualiteten i det patriarkala samhället är så klart patriarkalt betingad. Och visst är det så, att när vi sätter oss i en grupp av män och resonerar om frågan var gränser går för våldtäkt, så kommer vi nog fram till (om vi är ärliga) att vi alla kanske våldtagit en kvinna någon gång. Jag menar att ett nej är ett nej. Och det har hänt i min historia att jag genom ihärdigt tjat och övertalning också legat med en kvinna. Eller kanske ska jag säga tjej då det var mycket länge sedan. Jag vet inte om hennes nej ändrades till ja för att hon ville eller om det var för att inte såra mig. Lik förbannat var det ett övertramp och säkert har jag, och väldigt många pojkar och män gjort liknande övertramp flera gånger. Jag har haft grupper av män där vi haft denna dialog och visst är vi många som varit med om detta.

Har då våld och sex ett samband i det patriarkala samhället?

Jag tror det finns ett samband och jag tror att Anders Eklund, han som skändade och mördade Engla, är påverkad av detta sexuella våldstänkande. Pornografi som oftast är producerad av män för män, bygger på mäns dominans över kvinnor. Våldsinslagen är många liksom de är i nästan vilken actionfilm som helst. Sex och våld blandas inte bara där utan också i det som brukar kallas för oskyldig reklam. Inte minst i reklam för parfym och kläder som riktar sig till antingen kvinnor eller män. Så visst har min förra arbetskamrat rätt att i det patriarkala samhälle vi lever finns det ett samband mellan våld och sexualitet. Jag är övertygad om att Anders Eklund och alla andra män som misshandlar, våldtar och mördar flickor och kvinnor är påverkade av detta.

Men... och här kommer del två av mitt svar och som också var utgångspunkten i den förra skrivningen på bloggen. Jag vill inte tro att detta inte går att ändra på. Jag vill tro att det för enskilda pojkar och män finns möjlighet att bryta denna maktordning även när det handlar om vår sexualitet. Jag hävdar att jag under min levnad har tagit många steg för att uppnå de icke-patriakala sättet att njuta av kärlek. Jag tror att det finns fler män som funderat runt detta och också förstått att det går att bryta den hegemoniska maskuliniteten. Det är det jag menar med att misshandel, våldtäkt och mord inte har med sexualitet att göra. Lika lite som mänskliga relationer i grunden har med könsmakt att göra. Vi föds inte till kvinnomisshandlare, våldtäktsmän och mördare. Vi görs till det i ett samhälle som fostrar pojkar och män att dominera flickor och kvinnor. Men det går att förändra enskilda pojkar och män såväl som hela samhällsstrukturer.