Jag var i Uppsala i helgen som gick. Där deltog jag i när antivåldsorganisationen Män för jämställdhet hade årsmöte. Ett årsmöte som mycket handlat om vad som görs när kvinnor utsatts för våld av män och vad som kan göras för att få män att sluta använda våld. Första dagens seminarium handlade om att öka våra kunskaper om hur de arbetar på Mansmottagningen i Uppsala och Nationellt centrum för kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Frågan är om vi inte i Sverige skulle skapa någon form av kvalitetsmärkning för arbete med män som är våldsbenägna.
Mansmottagningen i Uppsala är oerhört duktiga, liksom flera professionella Kriscentra för män. Allt sådant arbete borde ha en ackreditering så att inte det inte blir något kvacksalveri inom detta område. Och så mycket mer spännande som vi pratat om.
Vi har funderat över hur mycket tydligare vi behöver bli när det gäller de feministiska frågorna. Även om det är rätt tydligt i idéplattformen och att följande står på vår hemsida; "Jämställdhet är en nyckelfråga i det framåtblickande våldsförebyggande arbetet, menar vi, eftersom en stor del av mäns våld mot kvinnor - och också mot andra män - har samband med samma könsnormer som är roten till ojämställdheten. Jämställdhet utmanar både kvinnor och män till förändring - en förändring som i sin helhet är positiv också för män. I själva verket är det en förändring som män och pojkar är i stort behov av, menar vi. "
Det är alltid så stark känsla jag bär när jag träffar män med stort engagemang för att riva ner patriarkatet. Män som vill fördjupa dialogen om mäns ansvar för dessa frågor. Och det är med ett starkt självförtroende jag nu reser hem, då de också gett mig förtroendet att vara en del i styrelsen för denna häftiga organisation.

P.S. Då det varit problem med bloggen (serveruppdatering) sätter jag in detta två dagar för sent. Men jag vill ändå få dig att läsa det. D.S.

Kommentera

Publiceras ej