"Om det inte fanns män som såg det som en självpåtagen rättighet att köpa andra människors kroppar skulle vi inte ha prostitution. Alla marknader, också sexköpsmarknaden, bygger på efterfrågan. Den sexuella exploateringen av flickor och kvinnor skulle upphöra om inte män efterfrågade deras kroppar. Och det går inte att tala om prostitution om man inte talar om människohandel, sexslaveri, på samma gång. Vi kan inte kraftfullt motarbeta sexslaveri om vi inte samtidigt är tydliga mot prostitution."

Orden ovan har jag funnit i en motion som kommer från bland andra Carina Hägg. Den är lagd i riksdagen med anledning av att Sverige under nästa år är ordförande i EU. De socialdemokratiska motionsskrivarna uppmanar med motionen regeringen att se till att alla hotell under ordförandeskapet ska vara porrfria. Men inte bara det utan också att regeringen ska se till att vid de konferenser och andra arrangemang som ordnas under ordförandeskapet ska vara fria från prostitution. Jag gillar den här motionen för att den tar ansvar för att vår sexköpslag verklingen slår igenom i verkligheten. Den har också en ansats som tyder på att de som skriver motionen är mycket medvetna om vad som sker runt de flesta konferenser som sker i EU-sammanhang.

Carina är för övrigt parlamentariker i Europarådet och kampanjledare för den just avslutade kampanjen som fokuserat på mäns våld mot kvinnor. Hon vet alltså vad män brukar göra och hur hotellen ser ut i Europa. Något som jag själv också sett vid ett flertal tillfällen när jag varit på mina resor.

Det ska bli spännande att se och höra vad som händer med motionen och än mer spännande och ser vad som händer under ordförandeskapet när det gäller män och prostitution. Blir det som vid VM i Tyskland?

P.S. I morgon, den 24 april, debatteras den nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade parrelationer som hedersrelaterat våld, i riksdagen. D.S.

P.S 2 Du kan läsa motionen här. D.S

1 kommentarer

elin

28 Apr 2008 14:25

Hej,
Vi är studenter på Örebro universitet och skriver ett arbete om jämställdhet på en mansdominerad arbetsplats. Finns det någon möjlighet att få din mailadress så att vi kan kontakta dig med frågor?

Du kan kontakta oss på elin.larssonh052@student.oru.se

Kommentera

Publiceras ej