" Här är hon, våldtäktsoffret" Jag ser upp och får syn på en fyrtioårig kvinna som ammar sitt barn. " Jo, jag vet, vi har bett kvinnor som vill tala med oss komma hit."  Min kollega Marie-Honorine från International Rescue Committee, specialist när det gäller människor som överlever sexuellt våld, avbryter mig: " Nej, du begriper inte. Det är hon som är offret." När jag inser mitt felslut rodnar jag av skam och fasa. Den lilla, storögda flickan som ammas är fjorton månader gammal. För tre månader sedan våldtogs hon, berättar hennes mor."

Så börjar artikeln i dagen DN, som jag tycker alla borde läsa. Våldtäkter är i alla krig i dag ett vapen. Vi kan inte gå omkring att tänka på våldtäkter som ett sexbrott som några få män utövar lite här och där. Nej, för varje år och för varje krig blir våldet mot kvinnor allt mer utbrett. Jag är också övertygad om att det är ett utslag av den ökade sexismen som florerar i världen. Detta samtidigt som allt fler runt omkring i världen får mer kunskaper om jämställdhet. Det är något som inte stämmer ? Eller så stämmer det alldeles för bra.

Margareta Winberg blev vid något tillfälle anklagad för att hon såg ett samband mellan ökad jämställdhet och allt mer våld mot kvinnor. Så länge könsmaktsordningen fortlever är jag övertygad om att det finns ett samband. Kan inte någon som forskar ta sig in i denna svåra fråga. Med ökat inflytande för kvinnor, rent strukturellt, desto räddare blir männen, rent strukturellt. Kvinnor i krig förnedras för att männen runt dem ska kuvas. Genom att kränka kvinnorna kommer man åt männen. Patriarkatet lever vidare. Men...

1993 när detta våldtäktsvapen, då i det forna Jugoslavien, blev allt mer känt manade männen i Rädda Barnens styrelse i ett upprop alla andra män att ta ansvar för att motverka detta våld. I dag är vi allt mer män, också utanför Sveriges gränser, som tar detta ansvar. Jag vet att vi blir allt fler. Se till att någon man i din närhet också tar ansvar. Kanske bara genom att bli medlem i Män för jämställdhet. Han stöder då i alla fall alla dom andra som kämpar. Jag kan i alla fall känna att alla dom som i vårt nätverk här i Örebro län som inte kommer på våra arrangemang, men ändå finns kvar i nätverket, ger oss andra sitt stöd. Och vi som vill göra mer för att bryta den könsmaktsordning som råder får därmed styrka.

1 kommentarer

Anders Hammarlind

07 Apr 2008 22:56

Hej Tomas
De norska forskarna, som jag ofta lyfter fram i fler sammanhang, har just pekat på det du tar tag i. Ökad,fördjupad jämställdhet, sa ex. Magne Raundalen kan förmodligen betyda ännu mer manligt våld när manligheten ifrågsätts, alltså den manliga överordningen och då den kommer i svaj kan man räkna med tuff ambivalens, alltå mer manligt våld. Jo han befarade det. Ja inte från alla män förstås men från de män som är traditionellt gammal manliga och fast i strukturerna(men de kan ha ungt id nummer, nota bene).
När det gungar under fötterna och man inte klarar av den nya livssituationen kommer gammelmannen som hårdför kapten fram och med hårda nypor.
Eftersom jag alltid är utvecklingsoptimist, till skilland från rätt många Stefan M m.fl,
tror jag alltid mer på den goda sidan istället för att bli nattsvart. Men klart, jämställdhet ställer mycket på spets. Och jämställdhet utmanar många män och de som inte klarar av det kan i en del fall ta till mer av gamla mönster. Vilket samhället, vårt, inte alls accepterar tack och lov.
Klart är är att ifrågsatta män kan bli våldsamma.....som bekant......!!!!!!!!!!!!!

Kommentera

Publiceras ej