Tack för kommentarerna på min förra skrivning. Den om att tända ljus för Engla, men också att tända ljus för att tänka igenom vilket samhälle vi lever i. Jag har också fått några kommentarer muntligt och en på min e-postadress till jobbet. Tack också för alla dem. Den jag fick till jobbet ger mig en fråga som gör att jag vill förklara mig. Då hon ifrågasätter mitt sätt att tänka om sexualitet. Det är en kvinna som jag för några år sedan arbetade tillsammans med som reagerat. Hon och jag har många gånger problematiserat frågan om sex, våld och patriarkat. Något jag tycker är mycket viktigt.

Hon säger blanda annat detta: "Varför ser du inte liknande samband mellan patriarkat och sexualitet som mellan patriarkat och mäns våld?" och "Alla män utövar makt över kvinnor men inte alla slår precis som många män har sex med kvinnor utan att våldta. Men varför skulle sexuell interaktion mellan kvinnor och män inte vara patriarkalt betingat?"

Så här tänker jag om detta, och då vill jag gärna dela upp svaret i två delar.

Sexualiteten i det patriarkala samhället är så klart patriarkalt betingad. Och visst är det så, att när vi sätter oss i en grupp av män och resonerar om frågan var gränser går för våldtäkt, så kommer vi nog fram till (om vi är ärliga) att vi alla kanske våldtagit en kvinna någon gång. Jag menar att ett nej är ett nej. Och det har hänt i min historia att jag genom ihärdigt tjat och övertalning också legat med en kvinna. Eller kanske ska jag säga tjej då det var mycket länge sedan. Jag vet inte om hennes nej ändrades till ja för att hon ville eller om det var för att inte såra mig. Lik förbannat var det ett övertramp och säkert har jag, och väldigt många pojkar och män gjort liknande övertramp flera gånger. Jag har haft grupper av män där vi haft denna dialog och visst är vi många som varit med om detta.

Har då våld och sex ett samband i det patriarkala samhället?

Jag tror det finns ett samband och jag tror att Anders Eklund, han som skändade och mördade Engla, är påverkad av detta sexuella våldstänkande. Pornografi som oftast är producerad av män för män, bygger på mäns dominans över kvinnor. Våldsinslagen är många liksom de är i nästan vilken actionfilm som helst. Sex och våld blandas inte bara där utan också i det som brukar kallas för oskyldig reklam. Inte minst i reklam för parfym och kläder som riktar sig till antingen kvinnor eller män. Så visst har min förra arbetskamrat rätt att i det patriarkala samhälle vi lever finns det ett samband mellan våld och sexualitet. Jag är övertygad om att Anders Eklund och alla andra män som misshandlar, våldtar och mördar flickor och kvinnor är påverkade av detta.

Men... och här kommer del två av mitt svar och som också var utgångspunkten i den förra skrivningen på bloggen. Jag vill inte tro att detta inte går att ändra på. Jag vill tro att det för enskilda pojkar och män finns möjlighet att bryta denna maktordning även när det handlar om vår sexualitet. Jag hävdar att jag under min levnad har tagit många steg för att uppnå de icke-patriakala sättet att njuta av kärlek. Jag tror att det finns fler män som funderat runt detta och också förstått att det går att bryta den hegemoniska maskuliniteten. Det är det jag menar med att misshandel, våldtäkt och mord inte har med sexualitet att göra. Lika lite som mänskliga relationer i grunden har med könsmakt att göra. Vi föds inte till kvinnomisshandlare, våldtäktsmän och mördare. Vi görs till det i ett samhälle som fostrar pojkar och män att dominera flickor och kvinnor. Men det går att förändra enskilda pojkar och män såväl som hela samhällsstrukturer.

Kommentera

Publiceras ej