52 660 personer har nu skrivit på för att stödja möjligheterna för att UNIFEM ska få 100 000 dollar för en kampanj mot mäns våld mot kvinnor, under förutsättning att man får ihop 100,000 namnpåskrifter för saken före 8 mars. Jag blir både arg, ledsen, undrande och förvånad att det går så sakta att få samman 100 000 namn för denna sak. 52 648 var det som skrivit på när jag började skriva denna lilla artikel. Kanske händer det något i alla fall. Hjälper du till att sprida detta vidare? I så fall kan du också skriva på här i denna länk.

Att leva i den lilla kommunen kan många gånger visa de strukturella problem som finns i samhället på ett mycket klart sätt. I dag när jag vandrade hem från jobbet kom denna bild upp framför mina ögon. 

                        Kommunals kampanj

Kommunal har en kampanj för att visa hur deras medlemmar får allt mer rättvis lön för sitt arbete. Det är bra. Men det blir också lite tragiskt då Kommunal så tydligt, utan att skämmas, visar hur löneskillnaden mellan kvinna och man består. Han får 2 450 kronor mer i månaden Hon för 2 100 kronor. Hon jobbar som personlig assistent och han jobbar som fritidsledare. Undrar om inte en arbetsvärdering, värd namnet, skulle visa att de har likvärdigt arbete.


Men det är inte nog med det. På affischen med henne finns texten: I januari fick de 410 600 Kommunalmedlemmarna som arbetar i kommuner och landsting det största lönelyften någonsin. En seger för jämställdheten och ett kvitto på att våra yrken räknas. På affischen med honom är raden om jämställdhet borttagen.


Tänk så tydlig det O-jämställda tänkandet blir när man bor i en liten stad där det inte finns så många reklamplatser att sätta bilderna i.

I dag fick jag ett brev från Rädda Barnen där de vill att jag ska stödja deras arbete. De inleder ett arbete under 2008 "för att bekämpa och förebygga gatuvåld och gängvåld i Sverige". Jag tänker inte lägga en krona på detta arbete. Rädda Barnen var den organisation som låg bakom och gav stort stöd till att Manliga nätverket en gång bildades. Ända nämner de inte med ett ord att det våld de vill bekämpa utövas i huvudsak av pojkar och män. Hur kan det komma sig.


Jag fick i dag också en påminnelse om att betala medlemsavgiften till organisationen Män för jämställdhet. Detta känns allt mer angeläget då jag upplever att Män för jämställdhet har tagit mängder med kliv framåt för att tydligt och klart, tillsammans med andra feministiska organisationer, jobba för att fortsätta att synliggöra pojkars och mäns våld. Även i en tid när Per Ström ges så mycket plats i media. I dag såg jag till och med att Dagens Nyheter kallar honom för mansforskare. Där får vi nog också prata om definitioner framöver. När jag inte är så trött som just nu.


I dag är det 43 171 personer som skrivit på och stödjer kampanjen för att motverka mäns våld mot kvinnor. Om du inte skrivit på eller om du vete någon annan som inte gjort det så gå till UNIFEM´s hemsida och skriv ditt namn.

UNIFEM, FN:s utvecklingsfond för kvinnor, kommer att få 100,000 dollar för en kampanj mot mäns våld mot kvinnor, under förutsättning att man får ihop 100,000 namnpåskrifter för saken före 8 mars. Drygt 26,000 har redan skrivit under. Det är deprimerande (men inte försvinnande) få män bland de många namnen. Stöd kampanjen och skriv under här!

Jag gjorde som så många andra män i dag. På vägen hem vandrade jag in i blomsteraffären och köpte lite blommor. Jag köpte också en liten svart kvinnofigur som svävar i luften. Vi har en sådan sedan tidigare och kommer med tiden att införskaffa fler. I affären kallas dessa figurer för féer. Men Kia och jag kallar dem häxor. Vi gillar häxor då de för oss symboliserar alla kvinnor som står upp mot manssamhället, och som gjort det genom tiderna.


Jag har i några år funderat över vad som gör att det är mest män som köper något till kvinnor denna dag. Nu är det inte någon vetenskaplig betraktelse. Men kvinnan i blomsteraffären kunde konstatera detsamma som jag. Hon gjorde en uppskattning att det under dagen inte varit mer än cirka 3 procent kvinnor inne i blomsterboden. Och att det går bra för blomsterhandlarna denna dag, det har ni nog alla sett. I våra två butiker i Hallsberg såg jag att de hade extra personal under dagen.


Tänk om det endast är då affärsmännen kallar som män köper blommor och visar lite extra att de tycker om den de lever med.

Feminism är för många ett ord, rent semantiskt, som skapar problem. Fram för allt för män, men också för många kvinnor. Jag undrar om det beror på att ordet börjar med det lilla ordet fem? Vilket i det här fallet inte handlar om siffran fem, utan kanske mer leder till ordet kvinna. Detta då sprunget ur ordet feminin, som i Nationalencyklopedin betecknas enligt följande;

feminin

1fe´minin adj. ~t
ORDLED: fem-in-in

· som har utpräglat kvinnliga egenskaper el. som är kvinna {ekvinnlig 2}: en ~ motsvarighet till Strindberg

BET.NYANSER: a) ibl. med negativ bibetydelse, särsk. om män: en förvekligad, nästan ~ yngling b) om ord, särsk. substantiv som böjs på samma sätt som många substantiv som betecknar varelser av honkön {se femininum} [språkvet.]
HIST.: sedan 1822; av lat. femininus med samma bet., till femina 'kvinna'

Detta, i sig, gör att män ofta blir väldigt oroliga. Det är som att de tror att med ordet feminism kommer också ett förkvinnligande, enligt nyans a) ovan. Och detta förkvinnligande verkar, i sig, vara oerhört farligt för män.


Men varför är det på detta viset, som rumpnissarna brukar säga? Vad är det som gör att ordet kvinna, eller uppgifter som traditionellt utförts av kvinnor, är detsamma som en nedvärdering? Jag är rätt övertygad om att det återigen är genusordningen som spökar. Normen för den rådande genusordningen är att det män gör och tänker (som grupp), och har gjort och tänkt genom tiderna, är något som skapat högre värde för samhällsutvecklingen. Om män själva får bestämma.


För ärligt talat, inte kan det ha så stor betydelse om ordets ursprung kommer från något som kan betecknas ha utpräglat kvinnliga egenskaper? Innbörden i begreppet håller ju de flesta ändå med om. I alla fall om grundantagandet, som Lena Gemzö så fint resonerar om i sin bok Feminism, att "det råder ojämlikhet mellan könen och att det bör ändras /.../ eller vad en annan filosof, Alison Jaggar, kallar arbetsdefinition, en första förutsättning att utgå från."