Feminism är för många ett ord, rent semantiskt, som skapar problem. Fram för allt för män, men också för många kvinnor. Jag undrar om det beror på att ordet börjar med det lilla ordet fem? Vilket i det här fallet inte handlar om siffran fem, utan kanske mer leder till ordet kvinna. Detta då sprunget ur ordet feminin, som i Nationalencyklopedin betecknas enligt följande;

feminin

1fe´minin adj. ~t
ORDLED: fem-in-in

· som har utpräglat kvinnliga egenskaper el. som är kvinna {ekvinnlig 2}: en ~ motsvarighet till Strindberg

BET.NYANSER: a) ibl. med negativ bibetydelse, särsk. om män: en förvekligad, nästan ~ yngling b) om ord, särsk. substantiv som böjs på samma sätt som många substantiv som betecknar varelser av honkön {se femininum} [språkvet.]
HIST.: sedan 1822; av lat. femininus med samma bet., till femina 'kvinna'

Detta, i sig, gör att män ofta blir väldigt oroliga. Det är som att de tror att med ordet feminism kommer också ett förkvinnligande, enligt nyans a) ovan. Och detta förkvinnligande verkar, i sig, vara oerhört farligt för män.


Men varför är det på detta viset, som rumpnissarna brukar säga? Vad är det som gör att ordet kvinna, eller uppgifter som traditionellt utförts av kvinnor, är detsamma som en nedvärdering? Jag är rätt övertygad om att det återigen är genusordningen som spökar. Normen för den rådande genusordningen är att det män gör och tänker (som grupp), och har gjort och tänkt genom tiderna, är något som skapat högre värde för samhällsutvecklingen. Om män själva får bestämma.


För ärligt talat, inte kan det ha så stor betydelse om ordets ursprung kommer från något som kan betecknas ha utpräglat kvinnliga egenskaper? Innbörden i begreppet håller ju de flesta ändå med om. I alla fall om grundantagandet, som Lena Gemzö så fint resonerar om i sin bok Feminism, att "det råder ojämlikhet mellan könen och att det bör ändras /.../ eller vad en annan filosof, Alison Jaggar, kallar arbetsdefinition, en första förutsättning att utgå från."

2 kommentarer

Niklas Tiedermann

06 Feb 2008 10:51

Hej!

Man får tacka för det uttömmande resonemanget, som inte lämnar något övrigt att önska.

Men jag tycker inte att problemet (om man vi för debattens skull antar att det skulle vara ett problem)är att det ligger nåt nedvärderande i i fem-förledet, snarare lätt vilseledande. Naturligtvis är hela saken endast av akademiskt intresse, men med ett annat namn skulle man nog ha undvikit en del låsningar. Vilket namn skulle det då vara? Hmm, svårt, jag har inget bra förslag...

Anders Hammarlind

15 Feb 2008 11:59

"Det råder ojämlikhet mellan könen och att det bör ändras" är A och O i vad du citerar Tomas, och mer behövs ju inte sägas egentligen. Men till alla Per Ström-laddade-pistolbeväpnade(verbalt) säger jag, det som min vän Tomas W också säger, feminismen kommer ger oss män större personlig frihet, var den du är(!) och familjeansvar.

Vi kan givetvis sköta såväl arbete som hem också, samt hålla tvättkorgen tom, som också det stategiska
jobbtänket också, eller bara jobba på i skog och mark.


Det är dags för befrielsen från gamla förlegade könsroller, det som finansminister Anders Borg(M) är så BRA på att säga (till Tommas harm, sorry min vän). Vi är inne i en grundläggande djup förändring av hela könsrollsregistret och det är bra det och det betyder inte alls att alla män dansar balett i trikåer och att tjerna kör traktor och lagar skördtröskan i blå overall utan något
annat.

Var den du är. Tjusigt och Bra. Enkelt egentligen, kommer ni ihåg på 1960-talet kunde inte män skriva på skrivmaskin(PC idag), och kvinnor kunde inte köra bil. Idag är det nästan tvärtom tänk. Så det kan gå. På blott 45 år(puh!)
Vi människor förändras ständigt och fortlöpande och det gör vi oavsett om hjärnhalvorna är mil från varandra, det är härligt och intressant.
Utvecklingen, förändringen, går rasande fort när vi har på oss historieglasögonen.
Kul tid vi lever i, men mer spännande än någonsin. Per Ström har rätt i en del men går fullständigt fel i att INTE våga ta sig över havet, han väljer att gosa med grodorna i bäcken och ligga kvar i lervällingen. Men ändå är det bra att han är igång med sitt.

Man och kvinna som bor tillsammans som inte bara träter om disk och tvätt utan som också ser vem som bär ansvaret, hemma som borta är det nya, en bit från grodperspektivet.
Delat ansvar, vi i Norden är väldigt annorlunda än folk i övrigt. Det ska vi värna om och gå vidare med och på.
Det är en gammal Skandinavisk tradition, kanonbra. Vi är på god väg Tomas W! Men det tar tid förvisso.....

Anders Hammarlind, numer boende på landet(Mölnbo)

Kommentera

Publiceras ej