Anders och jag vaktar inte bara språket. Vi tycker också att det är rätt så spännande att tänka på hur vi använder vårt språk. Inte minst när vi resonerar om saker som socialism, social-demokrati, maskulinitet, manligt, femininitet och kvinnligt. Det är riktigt roligt att följa hur orden växer fram. Titta bara på vad man enligt Nationalencykopedin kan härleda Patetisk ifrån.

  

pate´tisk adj. ~t
ORDLED: pat-et-isk

· starkt känslosam vanl. på ett högstämt sätt: hans ~a vädjan om hjälp; ett ~t tal som rörde åhörarna till tårar

BET.NYANSER: a) om företeelse som väcker starka känslor av gripenhet, medlidande e.d.: staden erbjöd en ~ anblick efter bombningen b) med mer negativ värdering löjeväckande: hans inställsamhet var rent ~; en ~ och misslyckad figur
KONSTR.: ~ (att+INF)
HIST.: sedan 1735; av grek. path\tikos 'lidande; känslofull'; till patos

pa´tos subst. ~et
ORDLED: pat-os-et

· stark och lidelsefull känsla som vanl. tar sig högstämda uttr. {epatetik}: han talade med ~ om de förtryckta; hennes sociala ~

HIST.: sedan ca 1785; av grek. pathos 'lidande; lidelse; upplevelse'; jfr antipati, homeopati, patetisk, patolog, sympati, telepati

Detta är ett svar på den kommentar jag fick av Nisse på inlägget den 28 januari om debattartikel i Aftonbladet.
Nisse riktade sig också till vårt nätverk för kvinnofrid i Örebro. Det är därför detta svar också beskriver nätverket som sådant.
-----------------
Jag vill börja med att förklara att ett nätverk inte är en organisation som ha en ordförande eller styrelse, så som traditionellt maskulina organisationer. Ett nätverk består av människor som möts lite då och då för att ventilera och agera om en för just det nätverket specifik fråga. Det finns lite olika nätverk bestående av män. Jag tror att ni alla tänker på nätverk för män, så som Rotary, Odd Fellow, bastuklubben et cetera. Det finns nätverk där för alla kön, både mixat och separatistiska. Vårt nätverk kallar vi för Män i Örebro för kvinnofrid. Vi har alltså det gemensamma intresset av att lära oss mer om hur vi som män ska agera för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det innebär inte att vi ignorerar allt annat våld som män utför eller utsätts för. Det är bara det att vi när vi möts koncentrerar oss på frågan som vi tycker speglar så mycket av vår maskulinitets negativa sidor. Vi vill på olika sätt förändra detta.


Jag har alltså skrivit artikeln utifrån mina kunskaper och erfarenheter. Det är inte en artikel som alla 60 männen i vårt nätverk står bakom. Vad jag vet J


Det finns andra nätverk som tar sig an de frågor som du belyser och som vi inte förnekar. Mansjourerna gör ett mycket bättre arbete på det individuella planet med de män som utsätts för våld av kvinnor, än vad vi gör. Vi resonerar i vårt nätverk mer om strukturella frågor.


Att vi koncentrerar oss på mäns våld mot kvinnor är för att det är så oerhört mycket mer utbrett och systematiskt, än det våld som några män utsätts för av kvinnor. I SCB:s statistik kan vi se att när det gäller kvinnor som är misstänkta för misshandel mot män under 2005 handlar det om 508 stycken och när det gäller män som är misstänkta för misshandel mot kvinnor samma år, är siffran 4 500.  Könsfördelningen när det gäller sexualbrott är 990 män och 10 kvinnor. När det gäller våldtäkt är var det 190 män som blev lagförda och 10 kvinnor. Tyvärr framgår inte i den statistiken vilket kön som utsattes för brottet.


Men för att återgå till det vi i nätverket möts för att problematisera och det som jag var med och skrev i debattartikeln. Vi vill koncentrera oss på det kön som utför de flesta våldsbrotten och också på ett systematiskt sätt. Men vi är samtidigt mycket medvetna om att de traditionella könsmönster som existerar i vårt, och i troligen alla samhällen i dag, inte är bra för vår gemensamma tillvaro. Det genussystem vi lever i är inte bra för vare sig kvinnor eller män.

Oj, sådan reaktioner man kan få av en liten fundering.
Kanske ska jag förklar vad som ligger bakom den snabba tanken jag gav i tröffhet, i torsdags.

Jag är orolig för det parti jag i grunden tror på är på väg åt ett håll jag har så svårt med. Jag vill se en samhällsutveckling som tar stegen åt vänster. Det är i det som brukar klassifieras som vänster som den människosyn jag tror på befinner sig. En människosyn som tar vara på alla människors unikhet i ett kollektiv. Och visst var det lite underligt att jag ställde frågan om det var det första steget i partiets väg mot höger. Det har ju tagits många steg sedan det underbara partiprogrammet från 1920. 

Men partiprogrammet i dag är också hållbart i ett vänsterperspektiv. Det jag, kanske alldeles för snabbt och ogenomtänkt, oroade mig för när jag hörde om Monas sätt att förändra i ledningspositionerna är att hon tar sina beslut alldeles själv. Ett socialistiskt parti kan inte ledas av endast en persons vilja. Ett socialistiskt parti är inte ett fotbollslag som ska ledas av en förbundskapten. Ett socialistiskt parti ska ledas av den valda partistyrelsen som kollektiv. 

Visst håller jag med Catharina i kommentaren till mig. Inte är Nuder någon vänsterprofil.

Och ibland kanske det är bra att tänka utan att vara fullkomligt politisk korrekt. Eller vad säger du Fredrik?

Jag skulle också vilja delge några ord från programmet 1920. Några ord att fundera på än i dag - tycker jag.

"Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra de utsugna klassernas sociala frigörelse, till betryggande och utveckling av den andliga och materiella kulturen"