1 kommentarer

Nisse

28 Jan 2008 23:53

Du skriver i artikeln att du inte begriper varför Pär Ström kritiserar feminismen, så kanske kan jag hjälpa dig:

Du sitter som ordförande i ett nätverk som säger sig stå för både "jämställdhet" och "kvinnofrid". Men när du då inte också säger dig stå för mansfrid, så visar du på det problem som han förtjänstfullt sätter fingret på, nämligen att feminismen värderar kvinnor högre och blundar för de problem som drabbar män - i det här fallet det partnervåld som kvinnor utövar både lika frekvent och grovt.
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=370807

I listan över förslag som medlemmar i nätverket kan ta till för att öka jämställdheten, läser man följande:

"- Prata om Mäns våld mot kvinnor som en mansfråga. Använd inte ord som kvinnovåld, familjevåld eller ungdomsvåld. Sätt fokus på den som är aktör och inte på den som utsätts för våldet.
- Om du misstänker att en kvinna du känner är utsatt för våld från en man, eller att din homosexuella kamrat är utsatt av sin partner, eller att hon eller han blir sexuellt trakasserad. Fråga henne eller honom vad du kan göra för att hjälpa till. Visa att du ser och förstår!"

Är skälet till att man inte ska använda ordet "familjevåld" månne att det då finns risk att sanningen kommer fram - att kvinnor misshandlar sin partner lika mycket och oftast slår första slaget?
Varför ska man - enligt dig - inte agera om man misstänker att en (heterosexuell) manlig kamrat misshandlas av sin kvinnliga partner? Varför ska man inte då lika gärna visa att man ser och förstår?
Är skälet att blunda för kvinnors våld mot män att man inte annars kan upprätthålla en bild av en "våldsfixerad mansroll"?

Är kvinnor mer värda än män enligt föreningen för "jämställdhet"?

Betänker man att ditt nätverk för "jämställdhet" är helt likgiltig inför att mannen i nedanstående artikel misshandlades blodig av sin kvinnliga partner i Örebro i november 2007, så blir det inte alls så svårt att begripa varför Pär Ström kritiserar den "jämställdhet" som feminismen står för, eftersom det är den som piskat upp manshatet - med myten om att "strukturer" upprätthålls med mäns våld mot kvinnor, men inte med kvinnors lika utbredda våld mot män - som gett dig en vrångbild av hur könsrelationerna ser ut.
http://orebro.expressen.se/nyheter/1.946761/slogs-blodig-i-trapp-kvinna-anhallen

Kommentera

Publiceras ej