Anders och jag vaktar inte bara språket. Vi tycker också att det är rätt så spännande att tänka på hur vi använder vårt språk. Inte minst när vi resonerar om saker som socialism, social-demokrati, maskulinitet, manligt, femininitet och kvinnligt. Det är riktigt roligt att följa hur orden växer fram. Titta bara på vad man enligt Nationalencykopedin kan härleda Patetisk ifrån.

  

pate´tisk adj. ~t
ORDLED: pat-et-isk

· starkt känslosam vanl. på ett högstämt sätt: hans ~a vädjan om hjälp; ett ~t tal som rörde åhörarna till tårar

BET.NYANSER: a) om företeelse som väcker starka känslor av gripenhet, medlidande e.d.: staden erbjöd en ~ anblick efter bombningen b) med mer negativ värdering löjeväckande: hans inställsamhet var rent ~; en ~ och misslyckad figur
KONSTR.: ~ (att+INF)
HIST.: sedan 1735; av grek. path\tikos 'lidande; känslofull'; till patos

pa´tos subst. ~et
ORDLED: pat-os-et

· stark och lidelsefull känsla som vanl. tar sig högstämda uttr. {epatetik}: han talade med ~ om de förtryckta; hennes sociala ~

HIST.: sedan ca 1785; av grek. pathos 'lidande; lidelse; upplevelse'; jfr antipati, homeopati, patetisk, patolog, sympati, telepati

2 kommentarer

Martin

29 Jan 2008 23:07

Jo, det verkar vara en man som har gjort definitionen och härledningen. Kvinnorna är helt klart underrepresenterade bland tillämpningarna. I den meningen får definitionen dubbla bottnar. Den definierar ordet och utgör samtidigt ett exempel på ordets innebörd.

Niklas Tiedermann

31 Jan 2008 11:21

Visst är det spännande. Mitt paradexempel är ordet feminism. Den vedertagna betydelsen av ordet har jag inga som helst problem med att ställa upp på, men jag tycker att ordalydelsen är felaktigt eftersom den stöter bort från resonemang i sak och också rent semantiskt gör frågan till en kvinnofråga.

Kommentera

Publiceras ej