Detta är ett svar på den kommentar jag fick av Nisse på inlägget den 28 januari om debattartikel i Aftonbladet.
Nisse riktade sig också till vårt nätverk för kvinnofrid i Örebro. Det är därför detta svar också beskriver nätverket som sådant.
-----------------
Jag vill börja med att förklara att ett nätverk inte är en organisation som ha en ordförande eller styrelse, så som traditionellt maskulina organisationer. Ett nätverk består av människor som möts lite då och då för att ventilera och agera om en för just det nätverket specifik fråga. Det finns lite olika nätverk bestående av män. Jag tror att ni alla tänker på nätverk för män, så som Rotary, Odd Fellow, bastuklubben et cetera. Det finns nätverk där för alla kön, både mixat och separatistiska. Vårt nätverk kallar vi för Män i Örebro för kvinnofrid. Vi har alltså det gemensamma intresset av att lära oss mer om hur vi som män ska agera för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det innebär inte att vi ignorerar allt annat våld som män utför eller utsätts för. Det är bara det att vi när vi möts koncentrerar oss på frågan som vi tycker speglar så mycket av vår maskulinitets negativa sidor. Vi vill på olika sätt förändra detta.


Jag har alltså skrivit artikeln utifrån mina kunskaper och erfarenheter. Det är inte en artikel som alla 60 männen i vårt nätverk står bakom. Vad jag vet J


Det finns andra nätverk som tar sig an de frågor som du belyser och som vi inte förnekar. Mansjourerna gör ett mycket bättre arbete på det individuella planet med de män som utsätts för våld av kvinnor, än vad vi gör. Vi resonerar i vårt nätverk mer om strukturella frågor.


Att vi koncentrerar oss på mäns våld mot kvinnor är för att det är så oerhört mycket mer utbrett och systematiskt, än det våld som några män utsätts för av kvinnor. I SCB:s statistik kan vi se att när det gäller kvinnor som är misstänkta för misshandel mot män under 2005 handlar det om 508 stycken och när det gäller män som är misstänkta för misshandel mot kvinnor samma år, är siffran 4 500.  Könsfördelningen när det gäller sexualbrott är 990 män och 10 kvinnor. När det gäller våldtäkt är var det 190 män som blev lagförda och 10 kvinnor. Tyvärr framgår inte i den statistiken vilket kön som utsattes för brottet.


Men för att återgå till det vi i nätverket möts för att problematisera och det som jag var med och skrev i debattartikeln. Vi vill koncentrera oss på det kön som utför de flesta våldsbrotten och också på ett systematiskt sätt. Men vi är samtidigt mycket medvetna om att de traditionella könsmönster som existerar i vårt, och i troligen alla samhällen i dag, inte är bra för vår gemensamma tillvaro. Det genussystem vi lever i är inte bra för vare sig kvinnor eller män.

Kommentera

Publiceras ej