Det är inte så sällan som jag funderar över om jämställdheten i samhället ökar, eller om det är på tillbakagång. En ytterligare fråga som kommer när jag tänker så, är så klart vad jag menar med jämställdhet. Jämställdhet är för mig ganska enkelt. När alla människor, oavsett kön, har möjlighet att göra vad de önskar med sitt liv. Utan att hindras av det vi brukar kalla för traditionellt könsrollstänkande. Då är det jämställdhet.

När kvinnor får samma lön som män för lika och likvärdigt arbete. Då är det jämställdhet. När kvinnor kan känna sig säkra på att män inte trakasserar dem eller begår grövre övergrepp. När mäns våld mot kvinnor – och andra män- upphör. Då är det jämställdhet. När kvinnor kan arbeta under hela barnens första år och männen stanna hemma och ta hand om hushållet och barn. Utan att detta blir ifrågasatt! Då är det jämställdhet. Och så vidare…..

Men då jag ser en insändare i Nerikes Allehanda där en kvinna haft en man bakom sig när de kört bil på 70-sträcka. En man som ligger i bilen bakom gör obscena gester och lägger sig på allt för nära avstånd till hennes bil. Han gasar och vill om, eller uppmanare henne att köra för fort. Han kan helt enkelt inte acceptera hennes lugna körstil och inte heller den hastighetsregel som gäller för vägen. Detta läser jag samma dag som tidningen presenterar Örebro läns jämställdhetsstatistik.

Även jag har haft dessa män bakom mig och fått elaka blickar när det kört om. Jag håller också hastighetsgränserna för att de finns där, men jag kör också lite saktare för att spara bensin. När män uppför sig på detta sätt i trafiken – då är det inte jämställdhet.

När män fortfarande utsätter sig själva och andra för livsfara är det inte jämställdhet. Att män gör på detta sätt handlar i mycket hög utsträckning om att bevisa sin maskulinitet. Den negativa delen av maskuliniteten handlar om det vi brukar kalla macho-beteende. När detta fortgår är det inte jämställt i samhället.

Men jag tror ändå det går framåt. Nu har den här högerregeringen skrivit direktiven till en Delegation för jämställdhet i skolan. Och de direktiven är mycket bra. Det finns hopp.

Kommentera

Publiceras ej