Det pågår en spännande dialog på DN:s ledarsida just nu, mellan Hanne Kjöller som är ledarskribent och det moderata miljöborgarrådet från Stockholm, Ulla Hamilton.

Det började i går (tisdag den 7 juli) med att Hanne Kjöller angrep Hamilton för att vara fast i könstänkandet. Rubriken var då ”Antife(M)inisten). Detta för att Hamilton i någon intervju menat att man i Stockholm borde sätta upp skyltar med texten ” Din morsa jobbar inte här.” Skyltarna skulle upp för att på det viset få dem som picnicar att plocka upp efter sig. Helt enkelt en sådan där skylt som man så ofta ser i kontorsmiljöer, där kvinnor allt som oftast få städa upp och diska efter män.

I dagens DN (8 juli) svara Ulla Hamilton att hon inte alls är någon antifeminist och att skyltarnas text inte är hennes syn på familjen och rollfördelning i hemmet. Hanne Kjöller tycker dock att detta inte spelar någon roll. Kjöller skriver: ”Hamilton reproducerar hur som helst en föråldrad och stereotyp bild av könsroller. Även om hon inte tycks förstå det själv.”

När jag läste detta håller jag först med Hanne Kjöller, men sedan börjar jag att tänka på en av mina ”biblar” in i feministiskt tänkande. Jag funderar lite på hur Hanne Kjöller själv tänker om genus och vad hon ser i begreppet ”morsa”. Själv tänker jag sedan många år att den där skylten är en underbar liten text som finner sin plats lite här och var. Det är inte så sällan som jag fått diska och plocka upp efter andra på mina arbetsplatser. Kanske skulle det vara fint att sätta upp den i, bland annat, parker för att få unga kvinnor och män, samt kanske också lite äldre kvinnor och män att plocka upp efter sig. För modrande behöver inte vara ett könat begrepp.

Modrande, säger Ulla M. Holm i sin avhandling ”Modrande & Praxis – en feminististfilosofisk undersökning”, är en social praktik som kan utövas av både kvinnor och män. Modrande handlar om det ansvarsfulla handlande som ”utförs idealtypiskt av var och en som vårdar, befrämjar, omsörjer, ansvarar för och bryr sig om en annan unik mänsklig varelse som är ur stånd att klara sin överlevnad eller utveckling på egen hand och som därför är beroende av att någon ägnar sig på detta sätt åt honom/henne.” Visserligen är det i vår genusstruktur oftast kvinnor som brukar ta detta ansvar fullt ut. Även om allt fler män också tar ansvar för hela modrandet. Det är kanske just den delen som män som tar ut sin föräldraledighet ägnar sig åt? Även om jag anar att män som är föräldrar försöker få en hel del av hushållsarbetet gjort på andra sätt än kvinnor, eller helt enkelt lämna över det till kvinnan. Men fram för allt så är det allt fler män som går in i sin modrande roll.

Under en period arbetade vi i Män för jämställdhet för att landstingen ska utveckla pappagrupper där män i ett tidigt skede ges möjlighet att fundera tillsammans med andra män om den kommande föräldraperioden. Vad innebär det att vara förälder, vad innebär det att modra?
I modrandet ingår alltså det som miljöborgarrådet Ulla Hamilton kanske vill åt, att lära barnen att inte låta andra städa efter sig. Eller vänta nu.....

Hur hänger det samman för en moderat som också strävar efter att föräldrar ska köpa andra som både städar, hämtar på förskolan och tar hand om barnen där hemma. Något som jag tror att också Hanne Kjöller har skrivit en del positivt om. Kanske är det så att de båda nu börjar inse att modrande och praxis hänger samman. Att med ett gott föräldraskap där båda delar på föräldrapenningen och hushållets alla praktiker, med en god förskola och skola där barnen också får lära sig omsorg om varandra, med ett solidariskt samhälle, som kommer vi kanske att lära oss att inte heller skräpa ner.

Jag såg för övrigt att senaste numret av Genus handlar om genusperspektiv på klimatfrågan. Men det återkommer jag kanske till.

1 kommentarer

Martin Johanson

09 Jul 2009 14:07

Det var säkerligen inte Ulla Hamiltons avsikt att vara antifeminst, och det ligger något i det du skriver Tomas, men än så länge är inte modrande ett könsneutralt begrepp (om det nu måste bli det). Ulla Hamilton hade ju till exempel kunna föreslagit "Plocka upp, dina föräldrar jobbar inte här..." istället, om det var det hon menade.Kommentera

Publiceras ej