Just nu känns det som att Män för jämställdhet verkligen har hittat den rätta vägen. I dag hade vi vårt seminarium, tillsammans med Roks och SKR. En full sal, vilket innebär drygt 60 pers. Här i Almedalen är det kvinnor och män som är engagerade i frågorna som kommer till seminarierna, vilket innebär att det också betyder lite mer hur reaktionen på seminariet ska bli.
Den första 45 minuterna hade vi ett samtal om hur vi tillsammans och var för sig arbetar förebyggande. När vi pratar förebyggande pratar vi om det som brukar kallas för primärprevention. Alltså vad gör vi för att våld inte ska uppstå. Vi som satt i panelen är överens om att det handlar om att jobba med både unga pojkar såväl som med vuxna män. Att det handlar om att ha en feministisk grundsyn i sitt arbete oavsett om det sker inom utbildningssektorna eller som för oss i olika möten med män och kvinnor. Män för jämställdhet har en viktig roll i påverkansarbetet när det gäller män och med detta tydliga stöd från de två kvinnojoursorganisationerna känns det som att vi kommer att komma långt.
Män för jämställdet presenterade våra två projekt, där killfrågor.se fick lite minder utrymme än projekt killnorm. som kommit lite längre.
Deltagarna fick se några av de filmer som är under produktion och Per Östberg som är projektledare berättade om projeket.
Helt klar för mig är att detta är något som verkligenn kommer att bli två mycket bra verksamheter för att få igång det normkritiska samtalet om män, jämställdhet och maskulinitet.
Läs också vad Roks skriver på sin blogg om seminariet

Efter seminariet var jag på mingel med Sveriges kvinnolobby vilket också bådar gott inför framtiden. Det är självklart att en organisation som vår måste samarbeta med kvinnorörelsen.

3 kommentarer

Niclas Kuoppa

02 Jul 2009 23:10

Hittade detta hos IKKF. Det rör sig om postkonfliktarbete i Liberia men slutpoängen är intressant."En annan fråga som lyftes var faran att ordet genus missbrukas, då det ofta används i sammanhang som egentligen endast rör kvinnofrågor, vilket späder på föreställningen att genus endast handlar om kvinnor och exkluderar män. Genusfrågor är politiskt korrekta och ”i ropet”, vilket gör att mycket biståndspengar läggs på sådana åtgärder och projekt. Katja berättade att detta i Liberia lett till en polarisering mellan män och kvinnor, då män känner sig exkluderade. För långsiktig framgång i dessa frågor är det lika viktigt att engagera män som kvinnor; hur kommer man exempelvis åt massvåldtäktsproblematiken utan att involvera unga män? Förhoppningsvis skulle detta angreppssätt dessutom bidra till att flytta fokus ifrån den lika vanliga som olyckliga bilden av kvinnor som offer. Katjas budskap var klart; underskatta inte männen i genusarbetet. Anledningen som gavs till detta var att de har mödrar, systrar och döttrar som de självklart inte vill se utsatta. Det vore önskvärt om tanken om att männen kan tänkas engagera sig i dessa frågor även för sin egen skull, inte bara för kvinnors."

http://www.ikff.se/2009/07/praktiskt-ssr-arbete-i-postkonfliktlander/

Tomas W

03 Jul 2009 08:16

Tack för tipset till artikeln. Riktigt bra att du lade in den som kommentar Niklas. Finns det missförståelse att Män för jämställdhet engagerar män som vill utveckla jämställdhetsarbetet så det viktigt att vi för dialog om det.Så här står det i vårt idéprogram redan i dag:"Män för Jämställdhet är en organisation för män och kvinnor som vill verka för jämställdhet, för kvinnofrid och mot mäns våld. Vi verkar med särskild fokus på män och pojkar, och deras förhållningssätt till andra människor och till sig själva.Vi delar uppfattningen att människor värderas olika beroende på om vi är män eller kvinnor och beroende på vilken sexuell läggning vi har. Vi inordnas alla i en hierarkisk ordning baserad på kön - könsmaktsordningen.Män och pojkar tjänar visserligen på situationen på många sätt, men vi anser att även män och pojkar i själva verket har möjlighet till bättre liv utan de destruktiva förväntningar och mönster som följer av könsmaktsordningens styrande föreställningar om manlighet. Men självklart räcker en insikt om den underordning som drabbar kvinnor och flickor som motivation för att även män ska engagera sig i förändring."Så med andra ord, att bara engagera sig för sin egen skull leder inte till jämställdhet. Snarare är det så att vi alla behöver arbetar för ökad jämställdhet. Vilket innebär att arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

FVHC

10 Jul 2009 17:47

"Det vore önskvärt om tanken om att männen kan tänkas engagera sig i dessa frågor även för sin egen skull, inte bara för kvinnors."På en feminist-festival i Stockholm i vintras sa

den kända feministen Tiina Rosenberg att hon inte

alls förstår vad män har att bidra med inom den

feministiska rörelsen.Då vet vi.

Kommentera

Publiceras ej