"Män som grupp är inte lika utsatta som kvinnor. Men enskilda män kan vara mycket utsatta, säger Klara Hradilova Selin, forskare på Brå. Hon har skrivit rapporten "Våld mot kvinnor och män i nära relationer", som publiceras i dag. Det är en av de första sammanställningarna över våld i nära relationer där både kvinnor och män är offer. Fler kvinnor än män utsätts för grovt våld, enligt Klara Hradilova Selin. Men den traditionella mansrollen gör det svårt för de män som misshandlas i nära relationer att erkänna problemet och få hjälp."

Ovanstående är ett citat från Dagens Nyheter i dag.

Jag har ännu inte hunnit läsa rapporten, så jag vill inte kommentera den allt för mycket i detta inlägg. Men utifrån artikeln i DN och det som står att läsa på BRÅ:s hemsida finns det väl ändå något jag vill kommentera.

Den undersökning som är genomförd av BRÅ är en så kallad brottsstudie. Det man kommer fram till är att av dem som har erfarenheter av relationsvåld är ungefär 20 procent av offren män. Det framkommer också att de flesta av männen som berättar om vad de utsatts för har utsatts för trakasserier, medan kvinnorna oftare uppger att de blivit drabbade av de grövre brotten. Det är med andra ord skillnad på våldets art. "I vilken grad detta speglar en verklig skillnad av männens respektive kvinnornas utsatthet är oklart," säger Klara Hradilova Selin " men det kan inte uteslutas att svaren även i detta fall påverkas av de rådande schablonbilderna."

Vad hon menar med det får jag väl se när jag läser rapporten, men det är ändå värt att notera att det som återkommer här också brukar nämnas i det vi brukar kalla för hatbrott. Alltså att en man, i manssamhället med de maskulinitetsnormer som finns, bemöts av samhället på ett rätt nedvärderande sätt.

Det finns uppfattningar om att män inte kan utsättas för våld av kvinnor. Män borde vara starka nog att kunna försvara sig, är ett sådant uttryck. Det är normer som blir så starka för män att vi när vi borde anmäla, känner att vi inte kommer att bli tagna på allvar. Och när vi anmäler finns det erfarenheter där män har upplevt sig väldigt utsatta för kränkningar också av polisen eller socialtjänsten. Vi vet detta från män i homorelationer och troligen är det lika för män som utsatts för våld av kvinnor.

Viktig att komma ihåg är att man redan i de uttalanden som gjorts under dagen är noga att framhålla att mäns våld mot kvinnor är en helt annan systematik i än kvinnors våld mot män. Det är också viktigt att komma ihåg att våldets grovhet är långt ifrån lika. Men, det viktiga som jag ser det är våldet i sig och det som sedan sker i samhället när brottsoffer och gärningspersoner ska tas om hand, har konsekvenser som kan motverkas genom mer genuskunskap. Brottsofferjouerer, polis, socialtjänst, sjukvård och många olika instanser behöver lära sig att möta människor utifrån den samhällsstruktur vi befinner oss i. Vi behöver mer kunskap om hur att ställa frågor i undersökningar utifrån genusperspektiv. Vi behöver mer kunskap inom rättsystemet så att inte traditionella könsmönster gör att varken kvinnor eller män bemöts uifrån den brottssituation de blivit utsatta för.

Men så fort jag får möjlighet ska jag läsa rapporten och komma åter med kommentarer.

8 kommentarer

Niclas Kuoppa

10 Jun 2009 09:54

Jomen, det är ju rätt typiskt hur mansrollen säger att "man ska stå pall" och hur den upfattningen kan få män som utsätts för våld av kvinnor att känna sig mindre manliga och skämmas över att vara utsatt och inte söka hjälp.Och om få män kräver hjälp kommer ingen hjälp att erbjudas.Ska bli intressant att se hur länge det dröjer innan Per Ström börjar prata om könsroller och hur dessa upprätthålls. För ska män börja våga kräva hjälp måste de våga visa att de är utsatta, och för att våga det måste vi göra upp med delar av mansidealet - som upprätthålls av både män och kvinnor.

Niclas Kuoppa

10 Jun 2009 10:08

Brå-studien kan läsas samtidigt som Gills och Remahls studie "Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden"

http://www.yakida.se/dn.html"900 svenska studenter svarade på 300 närgångna frågor om våld som de själva upplevt. I samtliga fall, från knuffar och förolämpningar till ringa eller allvarlig misshandel, påstår lika många kvinnor som män att de utsatt sin parter för sådant beteende.10 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppger dessutom att de slog först. Därför är det naivt och fjäskigt att påstå att

kvinnor inte använder våld mot män, skriver Peter Gill, professor i pedagogik och Carita Remahl, fil mag i pedagogik."Vad jag inte riktigt kunnat begripa är vem som påstått att kvinnor inte använder våld?Jag ska skriva till Brå och fråga hur de bedömer studien av Gill och Remahl.Niclas Kuoppa

10 Jun 2009 10:30

Gill och REmahl skriver: "Andra frågor gav en uppfattning om respondenternas attityder och uppfattningar om våld. Kunde respondenterna tänka på en situation där det var okej för en man att ge sin partner en örfil? Medan 22 procent av

männen kunde föreställa sig en sådan situation fanns det nästan lika många kvinnor (18 procent) som höll med, det vill säga att det finns situationer där det kan vara okej för en man att slå sin partner. Flera frågor kretsade kring uppfattningar om våld, till exempel "att man inte skall backa i ett slagsmål", "att det är okej att slå en uppkäftig tonåring", "blivit agade av sina föräldrar", "iakttagit våld utanför familjen under uppväxten" och "viktigt för en kille att ha varit med i ett slagsmål under uppväxten". För samtliga dessa frågor fanns det en mindre grupp kvinnor än män som instämde."De skriver också: "Ett av de få områden där kvinnors angivna utsatthet avviker från männens gäller frågor kring sexuellt tvång. Nästan en fjärde del män och kvinnor uppger sig ha upplevt¨mindre sexuellt tvång¨. På frågan om respondenten har utsatt sin partner för mindre sexuellt tvång¨ svarar dubbel så många män (30 procent) som kvinnor ¨Ja¨."Men de säger ingenting om hur stor andel män respektive kvinnor av respondenterna som utsatts för sexuellt våld. De säger bara att nästan 25 % av alla respondenter utsatts för sexuellt våld. Om de hade berättat om hur många kvinnor respektive män som utsatts hade man kunnat jämföra med siffrorna över hur många som säger sig ha utsatt sin partner för sexuellt våld. De säger heller ingenting om hur det sexuella våldet definierades i studien.

Niclas Kuoppa

11 Jun 2009 11:02

Jag glömde kommenterar detta igår: ""Andra frågor gav en uppfattning om respondenternas attityder och uppfattningar om våld. Kunde respondenterna tänka på en situation där det var okej för en man att ge sin partner en örfil? Medan 22 procent av

männen kunde föreställa sig en sådan situation fanns det nästan lika många kvinnor (18 procent) som höll med, det vill säga att det finns situationer där det kan vara okej för en man att slå sin partner."Alltså, enligt studien anser 22 % av de manliga studenterna och 18% av de kvinnliga studenterna att det kan vara ok för en man att slå sin partner. Med undantag för rent självförsvar skulle jag vilja veta vilka situationer som åsyftas! Och om dessa situationer som åsyftades inte handlar om självförsvar - så är det rent för jävligt att så många svenska studenter, som är uppvuxna i ett demokratiskt land med respekt för mänskliga rättigheter och som ska genomsyras av jämlikhetstänkande och allt det där, anser det vara ok för män att i vissa situationer slå sin partner! Helt otroligt! Det lite märkliga är att jag inte sett denna del av studien diskuteras någonstans.

John Apse

12 Jun 2009 20:45

Studien är iallafall betydligt

mer vetenskaplig än "Slagen dam".

Niclas Kuoppa

25 Jun 2009 14:04

John, du kan väl ta det med en av författarna!?Gå igenom hennes blogginlägg där hon tar upp rapporten och se vilka du finner relevanta för din kritik.

http://jennywesterstrand.blogspot.com/search?q=slagen+damAnonym

25 Jun 2009 14:18

John, scrolla ned till inlägget fredag, augusti 24, 2007 "Goa gubbars högskola on crazy repeat" där hon bemöter Bo Rothsteins kritik.Sen finns ännu fler inlägg om rapporten lite här och var i länken jag gav.

magnus

29 Jun 2009 22:58

Är du sann eller har du bara läst det som publicerats av svenska "genusvetare"? I de allra flesta undersökningar på relationsvåld internationellt visar det med tydlighet att män och kvinnor är ganska jämställda på området, dessutom visar de också att det är vanligare att kvinnor initierar våld i relationer. För att inte tala om den kompakta övervikt till förmån för kvinnor när det kommer till barnmisshandel.Vad det gäller grovheten i våld har man även kunnat visa att kvinnor i större utsträckning än män använder tillhyggen.Undersökningen jag främst tänker på är initierad och genomförd av och i USA och Canada.Så snälla ta och läs något som inte är ren propaganda för att bevisa teser som inte håller för granskning.

Kommentera

Publiceras ej