Så är då, vad jag vet, den första lokala lokalen invigd. För en timme sedan hade vi invigning av lokalen i Umeå. Jag är osäker på om det är den första vi har i landet, förutom vårt kansli. Men den är riktigt fin. Här kommer man framöver att ha uställningar och studiecirklar. Två sommarcirklar kommer att genomföras i sommar. En som heter "våld till vardags" och en som går under namnet "Civilkurage eller åskådare - vem vill du vara. Å så ska det utbildas killgruppsledare i höst.

   Grattis till den nya lokalen Umeå och till den fina verksamheten som är på gång.

Micke Rubin och Edvin From är de två stolta drivande männen i Mfj Ume
Jag tänker så här; som svar på Anders Hammarlinds kommentar på mitt förra inlägg.

Min tanke är att frågorna om homofobi, jämställdhet och sexköpande hör samman. Jag tänker så här. Å jag hoppas jag inte blir för teoretisk nu?

Vi lever i en patriarkal värld. Detta patriarkat ser olika ut på olika platser på vår jord. Kanske är det så, att vi här i Norden tagit några fler kliv in i det som kan kallas jämställdhet, men fortfarande är vi produkter av patriarkatet. Både kvinnor och män. ;-)
En del av mekanismen att hålla oss kvar i det o-jämställda, är det återskapande av könsmönster vi håller på med. Upprätthållandet av patriarkatet.

Yvonne Hirdman, och andra genusteoretiker, menar att det finns två principer som är viktiga för upprätthållandet. Den ena principen är att hålla kvinnor och män i en hierarkisk ordning. Kvinnor och män förväntas inte göra samma saker, och gör dem ändå det ska det vara på olika sätt. Kvinnor och män hålls isär både maktmässigt - han har mer makt, lön, inflytande än hon, och funktionsmässigt - han ska inte göra som hon.

Den andra principen är att det han gör anses ha större värde. Han är så att säga norm för de mänskliga. Om han inte lever upp till det som män ska klara av straffas han genom begrepp som fjolla, bög, mes, kärring och annat som inte har så stort värde i den "manliga" världen.

Av den anledningen ser jag RFSL:s rapport som viktig för att visa på vilka kandidater som jobbar med att förändra normerna för vad en kvinna och en man har rätt att leva för liv. Jag tror till och med att detta är en del av jämställdhetsproblematiken, i alla fall genusfrågan, då heteronormativitet är ett problem för hur vi som individer har rätt att leva våra liv. Även om också jag tänker att jämställdhet handlar om relationerna mellan kvinnor och män.

EU som organisation jobbar en hel del med jämställdhet. En ny institution för genusfrågor har startat. Men vi behöver få in kandidater i parlamentet som driver frågorna framåt. Där håller jag med dig, Anders H. Det finns kandidater som tänker driva antisexistiska frågor. Men jag vill höra mer från dem i den här korta valrörelsen.

Att motverka sexköp är för mig en oerhört viktigt fråga. De representanter jag stödjer i EU-parlamentsvalet har tydliga markeringar i att det tänker försöka få resten av EU:s länder att acceptera tanken om att sexköp och sexslavshandeln måste upphöra. Det är inte värdigt ett modernt samhälle att män ser kvinnor som handelsvaror. Carina Hägg (S) har redan i Europarrådet arbetat en hel del med de här frågorna. Likaså Inger Segelström (S) som finns i parlamentet nu. Jag har också fått garantier från Zaida Catalán (Mp) att hon tänker jobba för att också de gröna i Europa ska förstå hur vansinnigt det är med legal prostitution. Kommer hon in kommer hon att mötas, precis som de övriga, av ett stor motstånd. Men där ska vi från Män för jämställdet finnas som ett stöd.

Vi måste bekämpa de liberala idéer som är på väg in i debatten. Med Alexander Bard i Folkpartiet är det risk för en vridning av frågan om frivillig- och tvångsprostitution i deras parti. Undrar vad Bengt Westerberg och Birgitta Olsson tänker om det?

Nu hoppas jag detta inte blev för teoretiskt och inte heller för långt. Det är svårt med korta inlägg. :-)

Å en sak till. Just nu är jag på väg till Män för jämställdhet i Umeå som ska inviga sin nya lokal i morgon (söndag) Jag passerade just en vacker sjö någonstans i Västmanland

Valet till EU-parlamentet pågår för fullt. Men det kanske du inte har märkt? Jag tycker det är lite kul att följa utvecklingen i Hallsberg. Rätt många som redan har gjort sitt val där så frågan är om Hallsberg kommer högt upp på listan igen, när det gäller röstetalet. Förra valet till EU-parlamentet låg vi tydligen på topp-tio-listan.

Som du säkert vet är jag också nyfiken på hur de som kandiderar tänker på frågor om män, maskulinitet och jämställdhet. Nu hittade jag en spännande grej som jag tycker du ska läsa. Se här:

RFSL har tidigare mätt Sveriges kommuners hbt-vänlighet och inför varje riksdagsval brukar det undersökas hur hbt-vänligt riksdagsledamöterna har agerat under de senaste fyra åren. En undersökning som bygger på enkätsvar från kandidater som ställer upp i ett val har dock inte utförts tidigare. Valet till Europaparlamentet är ett val som lämpar sig bra för att ställa enkätfrågor till kandidater eftersom varje parti bara har en lista som alla svenska väljare har möjlighet att rösta på. RFSL har dock inte bara ställt enkätfrågor, utan även undersökt hur de svenskar som suttit i Europaparlamentet under de senaste fem åren har röstat i några utvalda frågor av relevans för hbt-personer. Resultatet har blivit rapporten Utan fördomar i Bryssel? – Rapport från RFSL om hbt-frågor inom EU.