I dag har jag träffat Nerikes Allehanda, som faktiskt är en av de största landsortstidningarna i vårt land, och pratat om vad vi som pojkar och män kan göra för att motverka mäns våldtäktsbehov. OM det nu finns ett sådant behov. Återigen har kvinnor utsatts för våldtäkter i Örebro och Nerikes har den här gången valt att göra en artikel som inte lägger skuld på kvinnor. Det tycker jag är bra. Jag ska försöka ge er möjlighet att se hur artikeln blir i morgon. Eller så köper ni en Nerikes Allehanda, för deras webbplats är allt för dålig.

Lite intressant fråga som ofta kommer till oss män som vill motverka mäns våld mot kvinnor, är den om vi verkligen ska skuldbelägga alla män. Alla män är ju inte våldtäktsmän och jag kan nog hålla med om att det måste kännas svårt för många när jag använder mig av skuldbegreppet. Jag tycker att alla män har ett ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Tar man inte sitt ansvar på allvar tycker jag att man borde känna skuld. Men det som är underligt i sammanhanget är att så många vill skuldbelägga kvinnor och flickor som utsätts för mäns våld. I Amnestys rapport "Var går gränsen? En attitydundersökning om våldtäkt" kan jag läsa att omkring en fjärdedel av de svarande anser att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon flirtat och hånglat med mannen före våldtäkt.

En annan sak jag gjort idag som jag är lite osäker på om det är rätt eller inte att göra, är att jag uttalat mitt stöd för en av de feministiska kandidaterna till Europaparlamentet. Jag tycker att Zaida Catalán under fler år, trots att hon är så ung, har visat att hon kan förvalta frågor om män, jämställdhet, kvinnofrid och feminism på ett sätt som nästan följer Män för jämställdhets idéplattform. Det kanske inte är rätt att en ordförande för en partipolitisk och religiöst obunden organisation visar sitt stöd så tydligt. Men jag stöder inte det parti som Zaida kommer från. Jag stöder Zaida som person som står upp för våra frågor i mängder av sammanhang.

Jag vill också att fler kandidater visar att de stöder oss i MFJ. Vad tänker Marita Ulvskog göra, vad tänker Gudrun Schyman göra. Carina Hägg och Carina Olsson som båda är mycket aktiva i frågor som handlar om mäns våld mot kvinnor - varför visar de oss inte vad de tänker göra med våra frågor. Vilka kvinnor och män finns bland övriga partier som driver frågor som stämmer med MFJ?  Cecilia Wikström (FPL) visade i dag i Tvärsnytt att hon tänker arbeta för att sprida den svenska sexköplagen i EU. Och hon betonade att detta att få ner efterfrågan, alltså att få männen att sluta köpa sexslavar, är det bästa sättet att motverkar sexslavhandel. Det tycker jag är rätt sätt att tänka.

Jag vill se mer av detta i valrörelsen så därför har jag nu visat att den som tydligast har visat att hon eller han tänker driva frågor som vi (MFJ) stycker är viktigast, så klart också får mitt stöd. Hur jag sedan röstar i EU-valet, det får vi se den 7 juni.
Det som nu är viktigt är att få höra från fler kandidater hur de tänker agera i frågor som rör män, jämställdhet, kvinnofrid och feminism.

7 kommentarer

John Apse

05 May 2009 00:06

Du generaliserar hela tiden om oss män.

Det är obehagligt.

Byt ut män mot judar, invandrare eller

nåt annat så får du se själv.

Som person känner jag dig inte men dina

åsikter i detta fall tycker jag du borde

skämmas för.

Dessutom leder du en organisation som

knappt har fler medlemmar än ordet organisation...

Men den är kanske den mest PK som finns just nu.Tack för ordet.

Nu skall jag ägna mig åt annat än feminism.

Mikael Rubin

05 May 2009 12:20

Hej Tomas,

Bra att du skiljer på sak och person elelr i detta fall person ohc parti.

För att komma tillrätta med våldtäkter bör man inför en sk samtyckesprincip. Allt sex som inte sker i samtycke bör betraktas som våldtäkt. Det är en viktig princip som bör få genomslag.Läste aftonbladets artikelserie om antalet döda kvinnor. Ofta handlar det om en sned syn på otrohet och svartsjuka. Kan man var otrogen mot någon annan än sig själv och sina egna ideal? Otrohet och svartsjuka är motsats till tillit och trygghet.Fatima Svanå

06 May 2009 12:42

Jättebra att du namnger kandidater som du känner står upp för organisationens ideal! Alltför ofta vågar vi knappt ta ställning i politiken, så fort man kan antas vara jävig.Jag är själv folkpartist men kan givetvis se att det finns kvaliteter hos andra kandidater, men mitt kryss går till Cecilia Wikström (FP), som ju är Liberala Kvinnors kandidat och driver våra tre frågor, mer kvinnor vid makten i EU, fri abort i hela Europa samt exportera svenska sexköpslagen.Härligt förresten att se dig som ordförande för Män för jämställdhet! Hoppas vi får höra dig i Halmstad framöver. Välkommen!

Niclas Kuoppa

12 May 2009 23:55

Jag tycker MFJ kan börja ta debatten på Newsmill också.Jag har inte järnkoll på allt ni skriver men det behövs fler röster där, utöver de sedvanliga nazistanklagelserna mot feministerna.Vad gäller mäns ansvar för andra mäns våld mot kvinnor så skulle jag säga att vi isåfall har ansvar även för allt våld som begås av män mot män och av kvinnor mot kvinnor och män.Det är väldigt svårt att säga nåt säkert om vilket ansvar en grupp har för vad ett antal individer i gruppen gör.Speciellt i ett land som sverige där vi strävar mot jämlikhet, har kommit väldigt långt, och har ett demokratiskt styresskick med respekt för mänskliga rättigheter.Det är lättare, men inte utan problem, att säga att män som grupp har ett ansvar för kvinnoförtryck i uttalat patriarkala länder där kvinnor inte ses som lika mycket värda som män.I den mån män, i Sverige, upprätthåller en fördomsfull syn på kvinnor, t ex att de är tillgängliga för sex om de har många partners, är fulla, lättklädda, eller inte helt klart säger nej, eller trots att de säger nej, så kan man säga att dessa män har ett ansvar för den bild av kvinnor som upprätthålls och som andra män använder för att rättfärdiga t ex tjatsex där kvinnans nej inte tas för ett nej.Men denna bild upprätthålls även av en del kvinnor.Det är viktigt att poängtera att män och kvinnor, som grupper, tillsammans upprätthåller synen på manligt och kvinnligt.Sen vill jag mena att feminister måste poängtera att även män drabbas av könsfördomar (orättvis behandling vid vårdnastvister) och av könsrollsmönster och, ska vi kalla det för könsspecifik, uppfostran (mäns våld mot män, se DN:s artikelserie på Insidan om mäns våld)Se även dessa artiklar med mansforskare och annat.

http://leva.typepad.com/man/davidtjedergenusforskare/Här är förövrigt min artikel om genuspedagogikens potential som demokratiprojekt, apropå DN:s artikelserie. Det finns en sådan även på svd.se, se Idagsidan, med en intressant intervju av två före detta elever på en förskola med genus/jämställdhetspedagogik.

http://www.newsmill.se/userpage/385

Niclas Kuoppa

13 May 2009 10:15

Ni har säkert läst Aftonbladets artikelserie om kvinnor som dödats av män.Har ni läst reaktionen på den?

http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/12/aftonbladet-demoniserar-man

Niclas Kuoppa

13 May 2009 10:30

En sista sak bara.Du är engagerad i frågan varför män inte engagerar sig för jämställdhet, om jag förstått det rätt.Jag tror att det kan ha att göra med att feminismen som begrepp utesluter män och deras erfarenheter.Läser man noggrannare om feminism och lyssnar på vad en del feminsiter säger så inkluderar de män.Men begreppet feminism gör det inte.Feminsimen har i Sverige och många västländer gjort enorma framsteg för att öka kvinnors friheter, och även bidragit till andra gruppers friheter.Men hur går vi vidare?Är begreppet en hämsko mot vidare utveckling i Sverige eller är det bråddjupa hatet bland en del män och kvinnor mot feminister och feminism bara en övergående fas?Jag har inget svar på frågan, men har ställt den till både feminister och feministkritiker.Något entydigt svar har jag inte fått av feminister och ofta har frågan undvikits.Feministkritiker har dock tvärsäkert sagt att feminism borde ersättas av jämlikhet som är könsneutral och inte utmålar alla män som förtryckare och även ser män som förtryckta i olika sammanhang.Däremot har begreppet stor relevans på många andra håll i världen.anders hammarlind

19 May 2009 12:06

den 19 maj 2009

Vårdnadstvist, män för jämställdhet hukar

"Könskriget mellan mammor och pappor pågår med full styrka på föräldraforum och dedbattsajter. En diskussion om vårdnadstvister har väckt nytt liv i mardrömsfrågan; Vem är den bästa föräldern?"

DN Livsstil 17 maj.Sedan länge har jag här länge och väl och i tryckt gammelmedia tagit upp vårdnadstvister och pekat på hur män, pappor, är i systematiskt underläge.Sedan länge, flera veckor och månader, har jag försökt locka fram männen i föreningen Män för jämställdhet - för en offentlig debatt om just detta- men såväl Tomas Wetterberg som Klas Hylander hukar sig och svarar inte alls på detta.Anders Hammarlindhttp://intressant.se/intressant

Kommentera

Publiceras ej