Jag tänker så här; som svar på Anders Hammarlinds kommentar på mitt förra inlägg.

Min tanke är att frågorna om homofobi, jämställdhet och sexköpande hör samman. Jag tänker så här. Å jag hoppas jag inte blir för teoretisk nu?

Vi lever i en patriarkal värld. Detta patriarkat ser olika ut på olika platser på vår jord. Kanske är det så, att vi här i Norden tagit några fler kliv in i det som kan kallas jämställdhet, men fortfarande är vi produkter av patriarkatet. Både kvinnor och män. ;-)
En del av mekanismen att hålla oss kvar i det o-jämställda, är det återskapande av könsmönster vi håller på med. Upprätthållandet av patriarkatet.

Yvonne Hirdman, och andra genusteoretiker, menar att det finns två principer som är viktiga för upprätthållandet. Den ena principen är att hålla kvinnor och män i en hierarkisk ordning. Kvinnor och män förväntas inte göra samma saker, och gör dem ändå det ska det vara på olika sätt. Kvinnor och män hålls isär både maktmässigt - han har mer makt, lön, inflytande än hon, och funktionsmässigt - han ska inte göra som hon.

Den andra principen är att det han gör anses ha större värde. Han är så att säga norm för de mänskliga. Om han inte lever upp till det som män ska klara av straffas han genom begrepp som fjolla, bög, mes, kärring och annat som inte har så stort värde i den "manliga" världen.

Av den anledningen ser jag RFSL:s rapport som viktig för att visa på vilka kandidater som jobbar med att förändra normerna för vad en kvinna och en man har rätt att leva för liv. Jag tror till och med att detta är en del av jämställdhetsproblematiken, i alla fall genusfrågan, då heteronormativitet är ett problem för hur vi som individer har rätt att leva våra liv. Även om också jag tänker att jämställdhet handlar om relationerna mellan kvinnor och män.

EU som organisation jobbar en hel del med jämställdhet. En ny institution för genusfrågor har startat. Men vi behöver få in kandidater i parlamentet som driver frågorna framåt. Där håller jag med dig, Anders H. Det finns kandidater som tänker driva antisexistiska frågor. Men jag vill höra mer från dem i den här korta valrörelsen.

Att motverka sexköp är för mig en oerhört viktigt fråga. De representanter jag stödjer i EU-parlamentsvalet har tydliga markeringar i att det tänker försöka få resten av EU:s länder att acceptera tanken om att sexköp och sexslavshandeln måste upphöra. Det är inte värdigt ett modernt samhälle att män ser kvinnor som handelsvaror. Carina Hägg (S) har redan i Europarrådet arbetat en hel del med de här frågorna. Likaså Inger Segelström (S) som finns i parlamentet nu. Jag har också fått garantier från Zaida Catalán (Mp) att hon tänker jobba för att också de gröna i Europa ska förstå hur vansinnigt det är med legal prostitution. Kommer hon in kommer hon att mötas, precis som de övriga, av ett stor motstånd. Men där ska vi från Män för jämställdet finnas som ett stöd.

Vi måste bekämpa de liberala idéer som är på väg in i debatten. Med Alexander Bard i Folkpartiet är det risk för en vridning av frågan om frivillig- och tvångsprostitution i deras parti. Undrar vad Bengt Westerberg och Birgitta Olsson tänker om det?

Nu hoppas jag detta inte blev för teoretiskt och inte heller för långt. Det är svårt med korta inlägg. :-)

Å en sak till. Just nu är jag på väg till Män för jämställdhet i Umeå som ska inviga sin nya lokal i morgon (söndag) Jag passerade just en vacker sjö någonstans i Västmanland

3 kommentarer

Nils-Olof Nilsson

05 Jun 2009 13:59

Hej Tomas!Kanske korsas våra vägar igen. Har tänkt kontakta Anders Åbom, Gävleborg för att gå med i nätverket. Kan inte släppa dom här frågorna även om det var bra länge sen jag slutade med "Mannum".mvh/ Nils-Olof

Niclas Kuoppa

09 Jun 2009 14:29

"Om han inte lever upp till det som män ska klara av straffas han genom begrepp som fjolla, bög, mes, kärring och annat som inte har så stort värde i den "manliga" världen."Den attityden i idrottsmiljöer har det skrivits avhandlingar om. Och jag noterade den nyligen hos Robert Aschberg i Dagens Nyheters Söndagsbilaga 7/6-09 om hans vandring för att uppmärksamma prostatacancer: "Men skavsår har vi inte haft. Det är bara tjejer med dåliga skor som får,"Den här jargongen att namnge det man uppfattar som svaghet med feminina beteckningar är ganska typisk. Men den innebär inte med automatik att man verkligen ser flickor och kvinnor som svagare eller mindre värda. Det är, tror jag, en jargong som vi är många som har utan att vi reflekterar närmare över den. Jag tycker inte att min mamma är svagare pappa på nåt sätt, bortsett från själva muskelstyrkan. Men jag kan själv utbrista "sluta mesa din kärringjävel" åt någon som inte tar i tillräckligt hårt. Det är en väldigt löjlig jargong som jag själv inte gillar att jag ibland har, men den är så inarbetad sedan barndomen. Och inte bara hos män, utan även hos kvinnor. Däremot säger den nåt om könsattityder och fördomar som ligger till grund för jargongen. Den uppstod ju inte ur intet, en gång i tiden.Och nej, jag tror inte Aschberg betraktar kvinnor som mindre värda eller svagare.Sen kan jag bjuda på en artikel av Jerzy Sarnecki med hans analys av könsmaktsordningen som förklaring av mäns våld mot kvinnor. Se sid 460http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/8/8795/LKT0807s457461.pdfNiclas Kuoppa

09 Jun 2009 14:35

Det glömde jag nämna angående Sarneckis intressanta artikel, att vad han kunde ha diskuterat mer är de påstådda sambanden mellan mansrollen och våld. Han rör lite vid detta på slutet.

Kommentera

Publiceras ej