I kväll träffade jag några av männen i Örebro lokalgrupp. Jag är själv med där och samordnar verksamheten. Det är alltid lika spännande att sitta runt ett bord på Harrys pub. Ett antal män som verkligen vill förändra samhället åt det jämställda hållet. Män som tycker att frågan om maskulinitet är så viktig att diskutera.

Männen i Örebro har under flera år träffats på Harrys utifrån tanken att det är på platser som annars förknippas med män, maskulinitet och våld som också vi ska finnas. Harrys i Örebro är mycket glada åt att få härbergera oss och det är vi så  klart tacksamma för. Jag önskar det fanns fler Harrys eller andra platser i landet som upplåter sina lokaler till Män för jämställdhet. Så kommer det säkert bli framöver.

I kväll pratades det om höstens aktiviteter. Att bilda en loklagrupp och förening - att inte fortsätta vara nätverk. Att under hösten arbeta fram en bra kampanjvecka. Att också under hösten försöka bli några fler medlemmar. Betalande sådana. Vi är 60 gubbar i nätverket i Örebro och än så länge "bara" sju betalande. Jag undrar om det inte ser ut så lite här och där i landet.

Hösten arbete i Örebro kommer att handla om att skapa en ökad opinion för att det i vårt län ska skapas en väl fungerande mansmottagning för män som vill komma ifrån sitt vålsamma handlande.

Läs också den insändare som en av medlemmarna skrivit i samband med Aftonbladets artikelserie om kvinnor som mördats av män, på Örebrobloggen.

2 kommentarer

Mikael Rubin

29 May 2009 08:10

För att få gehör hos politiker och tjänstemän lokalt och regionalt måste man formalisera sin verksamhet på lokal nivå. Det räcker inte att vara en riksorganisation. Bet är glädjande att Ni i Örebro och Närke bildar förening Det stärker det lokala engagemanget och kommer troligen att förbättra verksamheten. Mfj måste synas och visa att man har en verksamhet på lokal nivå.

Mikael Rubin

29 May 2009 08:40

Grattis till att ni kommit så långt i era planer på att formalisera er i Örebro. För att komma till tals med politiker och tjänstepersoner i kommun och lansting måste man formalisera sig lokalt eller regionalt. Det är vikigt att vi inom mfj sprider kunskap om oss och att vi finns nära människor och att vi utveklar en bra verksamhet. Först då kan vi växa som organisation. Det är lite av momment 22, för att få en verksamhet behöver man medlemmar och för att få medlemmar behöver man verksamhet.

Ett tips från oss i Umeå, starta en reionförening direkt. Det blir lättare att söka pengar från landsting och kommun då.

Kommentera

Publiceras ej