Så är då, vad jag vet, den första lokala lokalen invigd. För en timme sedan hade vi invigning av lokalen i Umeå. Jag är osäker på om det är den första vi har i landet, förutom vårt kansli. Men den är riktigt fin. Här kommer man framöver att ha uställningar och studiecirklar. Två sommarcirklar kommer att genomföras i sommar. En som heter "våld till vardags" och en som går under namnet "Civilkurage eller åskådare - vem vill du vara. Å så ska det utbildas killgruppsledare i höst.

   Grattis till den nya lokalen Umeå och till den fina verksamheten som är på gång.

Micke Rubin och Edvin From är de två stolta drivande männen i Mfj Ume

4 kommentarer

Mikael Rubin

31 May 2009 20:05

Tack Tomas för en mycket bra föreläsning i ett molnfritt Umeå och ett varmt Umeå om det internatioienella perspektivet. Det är vikigt att tänka globalt men handla lokalt för världsfreden börjar i hemmet. Har pratat med de som läser freds och konflikt på universitetet och fått fram att det räcker inte med att skapa fred på mellan regeringar utan mer och mer börjar man tänka även på den individbaserade problematiken.

Robert

08 Jun 2009 11:53

Jag är så glad över att ha flytt Sverige, det gjorde jaq för fem år sedan.Sådana som svalt feminismens dogmer och väljer att fokusera på mannen som en best som måste tämjas tillhör den typen av sexism som borde försvinna snarare än öka i samband med jämställdhetsdebatten, detta är också den största anledningen varför vi bör avskaffa feminism fortast möjligt och låt oss kämpa för en riktig jämställdhet, där vi även kan se kvinnan som förövare och män som offer.Världen är helt enkelt för komplicerad för att låta sig inrutas i feministernas svartvita världbild om makt och kön.Mikael Rubin

08 Jun 2009 17:26

Hej Robert,Värdsfreden börjar i hemmet!

För mig är mfj en antivåldsorganisation inte en feministisk dito. Oberoende av vilken ism man tror på men som har en demokratisk och humanistisk grundsyn är välkomna.Vi har ett ursprung från rädda barnens riksstyrelse fr -93Jag har anhöriga som suttit i koncentrationsläger och är varken jude, rom eller homosexuell och har aldrig känt mig välkommen att bekämpa våldet någon annanstans än i mfj.Den som blivit utsatt för baranmisshandel riskerar att själv bli förövare och därigenom föra våldet vidare. därav utrycket Världsfreden börjar i hemmet!

Att hitta metoder för att bekämpa diskriminering pga hudfärg, etnicitet och sexuell läggning är en grundpelare för att få världsfred.

Tyvärr är makt och könsaspekten ständigt närvarande eftersom det är mest män som missbrukar våld men vi måste kunna lyfta blicken och se det samkönade våldet också. Det är orsakerna till en destruktiv handling som ska bekämpas inte det manliga könet.Jämställdhet är därför en viktig pusselbit på väg mot ett samhälle där relationer bygger på tillit och ömsesidig respekt.Mikael Rubin

ordf

mfj-Umeå

Tomas W

09 Jun 2009 22:49

Visst har vår organisation sin bas i den feministiska tanken. Men, som Micke Rubin skriver i sin kommentar så är alla män och kvinnor välkomna som ställer upp på vårt idéprogram. I programmet som du kan läsa på www.mfj.se kan du läsa följande om vad vi menar är viktigt att komma ihåg när vi ska jobba för ett jämställt samhälle:Medvetenhet om könsmaktsordningens orättvisor och hur föreställningarna kring kön påverkar både kvinnor och män

Ifrågasättande av könsmaktsordningen och föreställningarna kring kön

* En förändring av samhället för ekonomisk, social och politisk rättvisa mellan könen och där enskilda personer av båda könen eller med olika sexuell läggning har frihet att utveckla sina personligheter och åtnjuta sina lika rättigheter.

Kommentera

Publiceras ej