Jag har fått en kommentar om att fundera över om män borde stärka sin könsroll i stället för att försöka göra sig fri från den. En spännande fråga tycker jag. Något som jag faktiskt funderar rätt mycket på.

Fråga 1 som jag ställer mig då är; Vad är en könsroll?
För mig är en könsroll något som spelas. Något som, liksom skådespelarens roll, övas och praktiseras för att den ska bli så bra som möjligt. Vi tränas in i den manliga könsrollen från första stund. Det finns mängder med människor runt den lilla pojken som vill hjälpa honom att lära sig vad manlighet är. Och jag är inte säker på att allt det som ligger i den dominana manligheten är något att sträva efter. Där finns våldet som konfliktlösare, där finns övingen till maktfullkomlighet. Det som brukar kallas för herre-på-täppan-leken (hierarkiseriseringen)
Där finns det där som handlar om riskbeteende och mycket mer negativt, vilket inte så sällan leder till sämre hälsa och ibland också till död i alldeles för låg ålder.

Den delen av maskuliniteten vill jag inte att vi ska stärka.

Däremot tycker jag vi ska stärka delar som finns inom den omsorggivande mannen. Omsorg har för män genom tiderna handlat om att dra hem brödfödan och sköta den yttre delen av den heterosexuella familjens värld. Alltså när han nu tjänar mer än hon ska han av den anledningen låta henne sköta maten, barnen, städningen och tvätten. Medan vi män, med någon form av självpåtagen rättighet sköter bilen och huset.

Jag tycker inte det är något att sträva efter att ha en så tydlig uppdelning mellan kvinna och man. Det är för mig mycket bättre om vi tjänar lika mycket och delar på de uppgifter vi har tillsammans. Om båda könen får vara med i hushållsarbetets alla delar. Då får våra barn, både flickor och pojkar uppleva i praktiken, att alla människor har samma värde oavsett kön. (Om vi nu inte köper dessa tjänster och därmed berövar barnen denna insikt)

Så om Adam menar att vi ska förstärka mansrollen, med att komplettera den med sådant som vi forfarande lär flickorna, så är jag med på tanken om utvecklad maskulinitet. Men vi måste då samtidigt få bort de negativa delarna. Jag tänker att både flickor och pojkar behöver få samma möjligheter att utvecklas mer som individer, utan ett könsraster.

13 kommentarer

Adam Weisshaupt

22 Nov 2009 13:31

Tack för att du är öppen för att diskutera andra lösningar än de tragiska o ofta vedertagna feministiska teorierna. Ska försöka att ge min syn på saken genom att besvara dina frågor eller kommentera din syn.1. Vad är en könsroll?

- För mig är det något som gagnar Oss människor som ras och individer och som har skapats evolutionärt, alltså är det ett faktum att det är en social konstruktion (bland annat naturligtvis). Det är inget fel på denna konstruktion då den har skapats naturlig väg men att genom feministisk teori (ideologi) söka ändra på könsrollerna skulle ju också vara en social konstruktion baserad på just dessa ovanstående teorier, teorier som för övrigt förkastas av seriösa forskare. En del i detta projekt är experimentera på barn genom att söka ändra kodningar, ett allvarligt brott om du frågar mig, personligen tycker jag inte att vi ska experimentera på människor överhuvudtaget men om det måste ske så kan vi väl i alla fall börja med de vuxna tack:-) Enligt studier inom psykologin så är det ytterst viktigt att vi uppmuntrar flickor och pojkar i tidig ålder i att vara just pojkar och flickor. Märk väl att dessa psykologer inte är ideologiskt drivna.Hierarki, våld som konfliktlösare:

Dessa två är definitivt inte könsbundna utan kvinnor som förväntas vara omhändertagande använder sig i lika hög grad av dessa. Tyvärr så uppmärksammas nästan aldrig kvinnors våld mot män (psykiska o fysiska) medan män ska vara med att bekämpa mäns våld mot kvinnor!? Personligen är allt kriminellt våld förkastligt enligt min mening men vi arbetar bara för kvinnofrid (ungefär som under apartheid-regimen i Sydafrika där lagar var olika för svarta o vita) men inte mansfrid. Människofrid hade varit bäst anser jag.Är DNA-testning av barn ett kvinnoproblem bara för att det några få kvinnor som är otrogna mot sina män? Svaret är naturligtvis givet.. eller?Maktfullkomlighet

Vet inte riktigt vad du syftar på men det verkar som om du har en väldigt negativ bild av män medan kvinnor eller feminism aldrig kritiseras av dig. Det är lite som om kvinnor belönas med "honor by association" medan män får det ej så roliga "guilt by association"Tydlig uppdelning mellan könen

Där tycker jag att du och din fru eller möjligen man ska få bestämma det själv, kanske är det du som vill vara hemma med barnen och partnern vill gå ut och arbeta. Varför ska staten söka ändra på eller bestämma över hur Ni väljer att göra?

Det kostar pengar och begränsar människors handlingsutrymme samt inkräktar på det privata. Låt män o kvinnor bestämma själv.Nu kommer vi till det roliga!

Förstärka mansrollen;

Jag menar att det är precis detta vi ska göra, vi ska tala om för pojkar att det är skitbra att skrika, vara jobbig, ta risker men vi ska också tala om för dem att det är ok att förlora, gråta och att vara ledsen offentligt. Pojkar som bereds plats för att bli "vinnare" på dagis och skolor genom att förstärka sitt köns eller sitt/barnets individuella egenskaper kommer att lyckas bättre i livet.

Kvinnor har genom sin lobby skapat förutsättningar för en emancipation och har lyckats på varje område man föresatt sig " Lika rättigheter, lika möjligheter medan männen har blivit kvar med "rättigheter via skyldigheter" (rösträtt med krav på att dö för landet) "lika möjligheter men ej i paritet med kvinnan" ( Se t ex möjligheter för pappor och barn att vara tillsammans efter en separation, den är nästan obefintlig.

Därför är det kontraproduktivt att måla upp män som förövare och våldsmän då detta används av radikala kvinnogrupper som ser till att vi får lagstiftning ála 1700-tal igen men häxprocessen är istället mot barn och pappor. Det känns tråkigt och det sårar mig djupt av att vissa föreningar som anser sig arbeta för män har köpt dessa myter utan att blinka. Radikalfeminismen har lyckats lura i folk att män bara kan vara skyldiga oavsett vad som än händer är det en kvinnofälla orsakad av män i ett osynligt patriarkat.Om Ni är en seriös förening som vill ha en manlig emancipation så måste Ni, jag repeterar Ni måste sluta att använda Er av könsmaktsordningen som förklaringsmodell. Den är inte hållbar och den strör bara salt i såren. Min efterlysning är istället en kraftfull satsning på just mjuka värden såsom män som pappor, vi har ju så mycket att ge och behovet av Oss är ju så stort, det är då fel att skuldbelägga Oss själva. En manlig emancipation kan inte ske under ett feministiskt paraply, varför inte starta en ny rörelse där vi kallar Oss maskulinister?Ursäkta att det blev lite rörigt men jag hoppas att det går att läsa ändå, hade lite bråttom men kände mig tvungen att svara.Anonym

23 Nov 2009 21:53

SCB-statistiken "På tal om kvinnor och män"http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo__259923.aspx?PublObjId=8056

Niclas Kuoppa

23 Nov 2009 21:59

Här ger forskare sin definition av könsroll och mycket annat som har med genus att göra

http://www.ur.se/Vuxen/Samhalle/Genus/Och här finns SCB jämställdhetsstatistik, bland annat om pojkars och flickors vålds- och brottsbenägenheter.På tal om kvinnor och män 2008

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo__259923.aspx?PublObjId=8056Anonym

24 Nov 2009 09:51

Benny Holmström, Eskilstuna, Tomas!

Niclas Kuoppa

24 Nov 2009 11:59

och läs för all del denna

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/14/jamstalldhetens-verkliga-pris

Adam Weisshaupt

26 Nov 2009 18:54

Dessutom Niklas så handlar detta om att vara intellektuellt hederlig samt att våga förflytta positionerna bakom det som är vedertaget.

Vi kan med utgångspunkt att männen är förlorarna hitta en lika likadan stringent eller ensidig forskning som pekar på att män är förlorare. Så att säga så måste fokus vara på båda könen något som feminismen misslyckas med. Ingen sekt kan vinna i ett långsiktigt perspektiv, detta tror jag du vet medan Tomas säkert tillhör de troende.

Tack för ordet!

Adam Weisshaupt

John Apse

26 Nov 2009 22:16

Jag har svårt för manliga feminister

som dig Tomas.

Jag önskar du kunde ta en instruktionsbok

för Volvo Amazon och plocka isär en B18

motor i garaget istället för att tänka

sönder det som naturen så fiffigt ordnat.

Jag hade en kompis som gjorde det.

Han plockade isär en motor och satte sen

ihop den och startade på första försöket.

Det är manligt.Sen var det nån som skrev nåpt om att

det är färre kvinnor som är otrogna.

Det tror jag inte på.

Vem är i så fall otrogna män med?

Andra män?

Niclas Kuoppa

29 Nov 2009 12:24

Adam, jag har på Newsmill lagt in statistik och opinionsstudier från Norge, England, och USA. Dessa kanske Tomas också kan ha nytta av.Se kommentarerna på

http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/24/i-dag-ar-det-internationella-dagen-mot-kvinnovald-darfor-vill-vi-satsa-pa-mannen?page=1#comment-121168Adam du skriver på Newsmill: "Jag undviker inte BRÅ:s rapporter men det finns en ganska stor skepsis mot många av deras rapporter."Det är sant att Brå fått kritik från olika håll. Bland annat denna

kritik mot Brås sexbrottsstatistik

http://www.dn.se/nyheter/sverige/statistik-om-sexbrott-opalitlig-1.861332Och denna artikel om en Bråstudie om relationsvåld och mansrollen som hindrar män att söka hjälp kan vara intressant för den genusvetenskapligt intresserade.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-som-misshandlas-hemma-far-inte-hjalp-1.887288Brå-artikel om relationsvåld

http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=47"Män också utsatta – men våldet är mindre grovtMedan mäns våld mot kvinnor är ett välkänt samhällsproblem, vet vi ganska lite om männens utsatthet för våld i nära relationer. De studier som belyser männens utsatthet pekar på att även män utsätts för våld i relationer. Men man får olika resultat beroende på hur frågorna är formulerade och i vilket sammanhang de sätts. När studien utgår från att studera våld eller brott så visar resultaten att kvinnor utsätts för relationsvåld oftare än män. Om man däremot fokuserar på konflikter så blir skillnaden mellan män och kvinnors utsatthet relativt liten.En viktig skillnad ligger i våldets karaktär. Mäns våld mot kvinnor är oftare grövre och upprepat och får större konsekvenser för offret. Kvinnliga offer för relationsvåld upplever mer rädsla för brott jämfört med kvinnor utsatta för annat våld. Bland män är förhållandet det omvända.Många män som blir utsatta för våld i en relation uppger att de har sämre förtroende för rättsväsendet, medan kvinnor har lika stort förtroende för rättsväsendet oavsett vilken typ av våld de råkat ut för. Det är också ovanligare att männen erbjuds hjälp från exempelvis ideella organisationer. Olikheterna i polisens och övriga rättsväsendets bemötande av dem som utsatts för relationsvåld är viktiga att uppmärksamma, inte minst för rättssäkerhetens skull."Viktigt att notera är att inget sägs om våld i vare sig homosexuella eller lesbiska relationer.Adam, här får du även Jerzy Sarneckis kritik av könsmaktsordningen som förklaring av mäns våld mot kvinnor. Sid 460

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/8/8795/LKT0807s457_461.pdfSer du va snäll jag är, som ger dig ett slagträ mot oss onda elaka genusfeministtokar.Dina litteraturtips kan ta en tid att kolla upp. Det är lite snårigare att finna litteratur än vad det är att kolla upp länkar.

Adam Weisshaupt

01 Dec 2009 17:35

Tack Niklas!

Du ska veta att jag inte har något emot att debattera emot rasister eller könsrasister, båda två är lika viktiga att föra diskussioner med. Tycker att det är viktigt att ta debatten istället för att fegt krypa undan för att skydda den allmänna uppfattningen eller PK. Rädslan hos mig är helt obefintlig och känslan och kraften över att vi kan få rasister och könsrasister att tänka om är så stark. Ibland är det viktigt att göra en inre kognitiv resa istället för att slåss emot troll eller måla upp världen i svartvita nyanser, en rörelse som är så gott som patologiskt narcissistisk har tagit över makten, jag tycker att det är en fara för samhället och kommer att stå för detta i alla situationer. Om 30 år kommer vi att se tillbaka och ifrågasätta vad vi höll på med och då ska jag personligen tacka alla som synliggjort detta med en stor kram.

Vi ses om 30 år! (Om nu inte ålder också är en social konstruktion?) :-)Adam

Niclas Kuoppa

06 Dec 2009 14:33

Adam, jag har inte haft tid att kolla upp dina rekommendationer än. Jag är stressad med annat skolarbete. Men det ska jag göra!Du rekommenderade bland annat dessa titlar:

Kanin, EJ False rape allegations. Archives of sexual behaviour,23

Zepezauer, FS Believe her! The woman never lies myth. Issues in childabuse accusations, Vol 6 nr 2.Dessa påminde mig om följande studier:Professor Liz Kelley om att 2% av anmälningarna är falska.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flest-valdtakter-i-sverige-1.853118Artikel om studien i Amnesty Press

http://www2.amnesty.se/andranyheter.nsf/apnotiser/0DD2879E96852926C12575A5005D62F2Christian Diesens siffror. Notera skillnaden mellan falska och felaktiga anmälningar.

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=8190Adam, som jag ser det begränsas vi människor på många sätt även i demokratier som Sverige. Vi gör det via fördomar, förutfattade meningar och föreställningar om hur saker är och/eller bör vara, inklusive föreställningar om hur vi och andra bör se ut, vara, agera, tycka, osv.Könsföreställningar är ett exempel på sådana föreställningar. Ofta är vi inte medvetna om dem. När de första genuspedagogerna på 90-talet ville testa sina teorier i ett par förskolor vägrade personalen erkänna att de skulle behandla barnen olika. Pedagogerna fick tillstånd att filma verksamheten helt öppet. När personalen fick se filmen blev de väldigt förvånade över att de faktiskt behandlade flickor och pojkar på olika vis. Det finns massor skrivet om detta på Insidan på www.dn.se och Idag-sidan på www.svd.seDe här föreställningarna verkar begränsande åt bägge hållen. Kvinnor har föreställningar om kvinnor och män på samma sätt som män har föreställningar om män och kvinnor - som begränsar individuell frihet att själv välja vem man vill vara och hur man vill vara.Könsföreställningar är inte de enda föreställningar som begränsar oss. Det finns föreställningar om rör klass, etnicitet och ålder också. Dessa samverkar på olika vis.Vi har kommit långt i Sverige jämfört med många andra delar av världen. Men jag tycker inte vi ska vara helt nöjda. Saker och ting kan lätt försämras om vi inte slår vakt om de friheter, rättigheter och skyldigheter vi redan har. Det visar historien.Niclas Kuoppa

06 Dec 2009 14:36

jo, det glömde jag angående Jezy Sarneckis artikel. När man läser den kan man med fördel ha i åminnet de många opinionsstudier som jag redovisade på Newsmill.

Adam Weisshaupt

08 Dec 2009 17:09

Genuspedagogen tror jag heter Ingemar Gens och han var tydlig med vad avsikten var, tänker inte skriva ut det då det är värt att ta reda på per eget huvud, men det är inte vackert.

Kanske kommer någon pollett att ramla ner även för de frälsta på denna blogg.För övrigt;

Varför tar MFJ inte upp kvinnors våld mot män, kvinnors våld mot barn, svårigheter för barn och pappor att få rätt till varandra efter en separation?

Dessa frågor är ju typiskt manliga och vi har ju Sveriges synligaste diskriminering på den sista punkten.

Är det svårt att driva mäns frågor och lättare att driva kvinnors?

Det finns 150 000 barn därute i Sverige som träffar sin pappa sällan eller aldrig, med dagens alla bloggar så kan man förstå att det inte är svikarpappor utan svikarmammor och svikarsystem som ligger bakom detta. Vad planerar MFJ att göra för dessa barn och pappor?

Adam Weisshaupt

11 Dec 2009 19:34

Niklas,

Vad tror du att barnpsykologer tycker om att man behandlar flickor och pojkar annorlunda?

Vad tror du en dogmatiskt ideologisk person tycker om detta?

Jag vet, frågan är symptomatisk för mig och jag vet att du ser igenom den. Ändock, vem skall man tro på?

All social konstruktion är inte felaktig, det feminismen söker är mänsklighet (humanism) men det de söker skapa är motbilder (dikotomier)

Det kommer aldrig att funka, tro mig Niklas. Det är försent nu....

Kommentera

Publiceras ej