1982 blev jag och Kia gravida. Ja det låter underligt, men min upplevelse var sådan. Vi läste den lilla litteratur vi kom över. En bok jag minns riktigt mycket var "Pappa, pappa, barn" skriven av Peter Gustav Jonsson. Troligen hittar du den bara på välsorterade bibliotek numera. Föräldrautbildningen handlade i stort sett endast om förlossning. Men några av oss män gjorde vad vi kunde för att få in ett "pappaperspektiv". Pappautbildningar var det inte tal om på den tiden. Hammarlind i Stockholm och Wiklund i Ö-vik hade inte nått ut med sina goda idéer ännu.

Att dela på föräldraledigheten var enormt ovanligt i Örebro och i hela riket tog männen bara ut sådär 5 % av alla föräldrapenning. Och när vi kom till den öppna förskolan var det på gränsen till kränkande, då kvinnor som ofta utgick från att jag som man var fullständigt handikappad som modrande förälder.

Tio år senare började pappautbildningar komma lite här och där i landet. Wimmerström, Hammarlind, Wiklund och flera var pionjärer. Män för jämställdhet (som då kallades för Manliga nätverket) gjorde en hel del för att uppmuntra och sprida idéerna vidare. En del av oss ville också att föräldrautbildningarna skulle få mer inslag av jämställdhet och genusmedvetenhet. Kanske skulle man kunna ha sådan föräldrautbildningar i stället för pappagrupper?

Så visst har det hänt en del på 26 år - men så mycket mer vi har att göra.
Läs gärna Anders Hammarlinds tankar i L.T. Södertälje. Den är tankeväckande.

13 kommentarer

Adam Weisshaupt

29 Sep 2009 17:58

Det är ett falsarium att påstå att män inte vill ta ut föräldraledighet. 7/10 Kvinnor är nöjda med situationen medan bara 4/10 män. Kanske anledning att börja att fråga varför kvinnorna vill vara hemma med barnen. Maktarena, snälla någon med öppna ögon!?

John Apse

30 Sep 2009 18:29

Det är kvinnorna som hindrar männen att ta ut sin lagstadgade pappaledighet, inte papporna som är ovilliga att vara hemma.http://www.dn.se/nyheter/politik/kvinnor-hindrar-pappaledighet-1.640699

Mats Berggren

08 Oct 2009 07:14

Det känns lite mossigt att du nämner namn som Wiklund och Wimmerström i samband med Pappagrupper. Dom må ha varit "pionjärer", men idag, jämfört med dagens verksamhet,liknas mer till dinosaurieverksamhet. Dagens pappagrupper, som jag känner till och verkar i (och Hammarlind också), har genusperspektiv och är mer integrerad i föräldragruppen än att den är en separat verksamhet.Men där har Mfj aldrig hängt med, och inte nu heller, verkar det som med dig och Jalmert vid rodret. Synd, här kunde vi ha samverkat. Du har ju själv, Tomas, varit med på ett hörn i Värmland , även om det var länge länge sedan......Dagens (2009) föräldragrupper i Sverige har fortfarande samma styrdokument som man hade på 80-talet och har en verksamhet som signalerar att mamman föder barn och pappan är ett "stöd"....Jag och Nils Pettersson (www.zoulmedia.com) åker i höst runt i landet med seminariet "Pappan och förädraskapet". Där sätter vi den teorin på ända. Att inte ha en verksamhet och inriktning för "stödet" känns inte riktigt nutid, fast det börjar fler och fler fatta ute på mottagningarna när vi har varit där....dock inte politiker (ännu)eller Mfj (?). Ann-Katrine Roth (www.euroquality.se), vår mentor, säger; En av de viktigaste nycklarna till jämställdhet är att få med männen tidigare när barnen är små. Därför behövs en verksamhet för blivande pappor...Olof Flodmark på Karolinska och Mio-gruppen (shaking baby syndrom) säger; Vi måste bli bättre på att nå den blivande, nyblivna pappan, oftast så är det han (70%) som skakar det lilla barnet....

Tomas W

09 Oct 2009 08:50

Hej MatsI mitt inlägg, där jag också lyfte fram Hammarlinds artikel, skrev jag om pionjärerna. Jag tycker det är synd att du tolkar det som att jag (och Mfj)inte vill jobba för utveckling av föräldragrupper. Det vill i alla fall jag göra.Däremot har du helt rätt i att Mfj inte riktigt varit med på banan när det gäller att jobba opinionsmässigt för pappagrupper/genusmedvetna föräldragrupper.Men nu är vi på gång. Jag som ordförande tycker det är oerhört viktigt att Män för jämställdhet arbetar med ett jämställdhetsperspektiv på pojkar och män från födsel till döden. Något som jag har med mig hela styrelsen i. Det finns mycket att uppmärksamma hela vägen.Som du kanske missade skrev jag i sista stycket just det, att vi behöver utveckla föräldrautbildningarna.Hammarlind, som du skriver om ovan, har kritiserat mig för att jag ständigt pratar om vikten av att ha med genusmedvetenhet i det mesta som rör relationer mellan människor. Av den anledningen trodde jag inte att de pappagrupper/föräldrautbildningar han jobbar med har genusperspektiv.Jag hoppas det finns någon möjlighet för mig framöver att delta på något av era seminarium - jag älskar att få nya insikter.

Mats Berggren

12 Oct 2009 13:55

Hej Tomas

Det låter jättebra. Det är synd om vi misstolkar varandra. Jag har varit med Vidar V i Vitryssland i helgen, i SIDA-projektet MAN, och han och jag bestämde att höra av oss till dig för ett möte för att utbyta våra tankar om hur vi kunde samarbeta på något sätt. Det är väl en bra början...?

Tomas W

12 Oct 2009 21:27

Jättekul tycker jag. Nu vet både du och Vidar var jag finns så låt oss försöka finna en tid för möte.Vi hörs snart :-)

Anders Hammarlind

14 Oct 2009 10:42

" vikten av att ha med genusmedvetenhet i det mesta som rör relationer mellan människor" är alltid givet, vad jag emmelertid sagt/författat/ hela tiden - de senaste 10 åren - är att det inte (obs!) är detsamma alls som att männen i Skandinavien är Talibaner överlag i smått som stort. Detta har jag envist hävdat men jag ser att Tomas W är beredd att tala om saken ändå. Talibantron har grovt och gravt skadat jämställdheten och denna befängda Talinban-Genustro bör kastas i papperskorgen, även av Wetterberg.

Anders Hammarlind, ej fanatiker

Anonym

14 Oct 2009 10:44

" vikten av att ha med genusmedvetenhet i det mesta som rör relationer mellan människor" är alltid givet, vad jag emellertid sagt/författat/ hela tiden - de senaste 10 åren - är att det inte (obs!) är detsamma alls som att männen i Skandinavien är Talibaner överlag i smått som stort. Detta har jag envist hävdat men jag ser att Tomas W är beredd att tala om saken ändå. Talibantron har grovt och gravt skadat jämställdheten och denna befängda Talinban-Genustro bör kastas i papperskorgen, även av Wetterberg.

Anders Hammarlind, ej fanatiker

Tomas W

14 Oct 2009 22:18

Jag har aldrig velat tillerkänna mig någon form av fundamentalism. Inte så som jag uppfattar mig själv. Och taliban är jag definitivt inte. Al-Quida skulle nog inte vilja ha en feminist i sina led.Däremot hävdar jag fortfarande att det finns likheter mellan alla patriarkat i världen. Patriarkat bygger alltid på kontroll av kvinnor och andra män. En hierarkisk ordning där många män, kanske både Hammarlind och Wetterberg, står långt nere då vi försöker bryta denna maktordning.Jag vill inte heller be om ursäkt för det som brukar kallas akademiskt språkbruk. För det var nog det jag använde här ovan. Men för mig är det viktigt att nå varandra genom begreppen som också behöver redas ut.Så Anders Hammarlind. Jag hävdar rätt så starkt att inom Män för jämställdhet har det aldrig någonsin funnits några fundamentalister, typ Talibaner. Vi/jag har heller aldrig hävdat att alla män är sådana.Men - utan genusvetenskapen och feminismen kommer vi aldrig någonsin uppnå det jämställda samhället där både kvinnor och män män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. (som det står i regeringens mål för jämställdhet)Tomas Wetterberg - feminist och inte fundamentalist ;-)

anders hammarlind

16 Oct 2009 18:56

Och "samma strukturer här som där" har vi aldrig hört förstås förr, inte ens i i feministisk anda?

Genusakademin är i SWE fundamentalistisk, ungefär som den vetenskapliga socialismen VAR och - notera -Könsmaktsordningen via denna svartvita forskare Connell bygger på en marxistisk grundtro. Yepp, that´s life och emedan jag frånsäger mig såväl bockskägget som halsduken om Talibanhuvudet och Talibanismen så borde fler göra det.

Men debatten känns icke frukbäranade så jag gitter inte följa med så noga, men noterade att Tomas W önskade tala om sakernas tillstånd, vilket är bra.

Adam Weisshaupt

17 Oct 2009 14:36

Sakernas tillstånd är att radikalfeminismen är marxismx10. Man byter bara ut klasskamp mot patriarkatskamp. Det lite lustiga är att om det finns ett patrairkat så måste det finnas ett matriarkat och med tanke på namnet på denna organisation (MFJ) så kanske dessa frågor borde belysas ur ett maskulinistiskt perspektiv och inte ett feministiskt. Kritik är bra.

Nils Pettersson

25 Feb 2010 23:36

Jag håller definitiv med om att det finns mer att göra. Jag tror nog också att det behövs en ökad genusmedvetenhet och förstås också ökad jämställdhet. Men det finns, tycker jag, ofta en tendens till övertro på att utbilda eller att tala om för män (läs: pappor) till jämställdhet och genusmedvetenhet när det gäller just papparollen. Det behövs förstås också, men samtidigt menar jag att man måste hitta andra vägar att få männen delaktiga från början i barnens liv. Men vad hjälper det att tala om att det är bra och jämställt - det blir, tror jag, praktiken som ger förändringen.

Slutsatsen blir alltså att de män som inspireras till och själv erfar glädjen med att redan från början delta barnens liv och dessutom känner sig delaktiga i omvårdnaden om sina barn blir en mer jämställda.

Frågan är hur man ska inspirera män till detta. Pappagrupper är ett sätt som kan ha sina fördelar därför att inspirationsfaktorn där ofta är hög. Men det är förstås inte det enda sättet.

Jag har skrivit oerhört mycket om detta på min blogg http://www.zoulmedia.com

Välkommen dit!

Kamratliga från Nils Pettersson

cheap ugg boots

02 Sep 2010 08:54

Man byter bara ut klasskamp mot patriarkatskamp. Det lite lustiga är att om det finns ett patrairkat så måste det finnas ett matriarkat och med tanke på namnet på denna organisation (MFJ) så kanske dessa frågor borde belysas ur ett maskulinistiskt perspektiv och inte ett feministiskt. Kritik är bra.

http://www.uggs-hot-boots.com/uk-boots-ugg-sale.html

Kommentera

Publiceras ej