Våldtäkterna fortsätter i Örebro och Örebroarna blir allt mer frustrerade. Varför händer det inte något mer? Varför griper inte polisen våldtäktsmännen? Ja, det är inte underligt att det också börjar bildas olika former av medborgargarden, för att på så sätt i alla fall göra vad man kan för att kvinnor ska kunna känna sig lite mer trygga när det går hem på natten. Jag förstår detta. Men jag vet inte om jag accepterar det. Ska vi medborgare ta lagen i våra egna händer?


Jag blir också frustrerad. Jag blir frustrerad för att detta våld mot kvinnor fortgår. Jag blir frustrerad för att tidningarna gör sådana jättereportage om dessa våldtäkter. Vilket jag tror gör kvinnorna än mer oroliga för att själva angripas, och både kvinnor och män än mer frustrerade för att inte mer händer i jakten på våldtäktsmännen.


Jag blir frustrerad, för att samtidigt som detta pågår fortsätter allt det våld, där också våldtäkter är en del, som pågår i hemmen. Fortfarande är det så att det våld som pågår i hemmen, av den man kvinnan lever med eller av en nära bekant, är mångt mycket mer utbredd än dessa överfallsvåldtäkter. Det gör mig frustrerad att media inte skriver lika mycket om detta.


Visserligen finns i dagens NA en ledarartikel om vad vi behöver göra föra att hjälpa de män som känner att de är ”oroliga för sitt sexuella beteende”. Något som också företrädare för högeralliansen, blanda andra Johan Person som är folkpartist från Örebro, tog upp i en debattartikel på DN Debatt den 28 april. Där skriver man att de vill genomföra följande:


”Vi vill förstärka arbetet mot sexualbrott genom att:

  • Se över straffsatserna för sexualbrott och skärpa straffen för återfall i brott.
  • Förbättra sjukvårdens bemötande av personer som utsatts för sexualbrott och öka kompetensen för att säkra spår och bevisning på sexuella övergrepp.
  • Införa en nationell stödlinje för förebyggande insatser för personer som själva känner att de ligger i farozonen att begå sexualbrott.
  • Överväga obligatorisk behandling och eftervård för sexualbrottsdömda med hög återfallsrisk.
  • Överväga om spridning av bilder av sexuell natur på personer utan medgivande bör kriminaliseras utöver vad som gäller i dag, till exempel som sexuellt ofredande.
  • Se över lagstiftningen så att den som köper sexuella tjänster av en person som är offer för människohandel eller på annat sätt särskilt utsatt ska kunna dömas för våldtäkt alternativt grovt sexköp.”


Det är bra att man vill göra mer, och en del finns redan i praktiken, och jag önskar man använt regeringstiden som varit för att genomföra det man nu önskar göra. Det är inte några nya förslag utan något som ligger i linje med krav som vuxit fram under de senaste 10 – 20 åren. Inte minst har vi i Män för jämställdhet vid flera tillfällen påtalat hur viktigt det är med förebyggande arbete innan brott begås, och sekundärpreventivt arbete med män som dömts för våldtäkter och andra våldsdåd mot kvinnor. (Vi tycker det är viktigt också när männen dömts för våld mot andra män, men just nu kommenterar jag våld mot kvinnor)


Men det som gör mig ytterligare frustrerad är att jag, och vi män och kvinnor som varit engagerade i frågan om mäns våld mot kvinnor i så många år, inte har blivit lyssnade på långt tidigare.


1998 mördades Sara i Örebro. Samma år greps en pedofil på en av stadens förskolor. Länsstyrelsen hade då ett projekt som handlar om att engagera män i jämställdhetsarbetet. Det projektet föreläste bland annat för polisen i Örebro. Kopplingen mellan det o-jämställda samhället och mäns våld mot kvinnor är känd också i Örebro.


Första delen av 1990 talet fanns en kvinnovåldskommision som 1995 kom med betänkandet Kvinnofrid. Den resulterade i en Kvinnofridsproposition 1997 där mycket arbetet förväntades av myndigheter, kommuner och landsting för att inte bara ge stöd åt utsatta kvinnor, utan också för att arbete med män som utsatte. År 2000 t o m 2003  hade den dåvarande regeringen ett nationellt råd för kvinnofridsfrågor, där man bland mycket annat arbetade med frågor som inte hade uppmärksammats tillräckligt i Kvinnofridspropositonen, så som t ex arbete med särskilt utsatta kvinnor, eller med män som är våldsamma.


Allt detta arbete utvärderades i betänkandet Slag i luften som kom 2004. Där konstaterades att i stort sett allt arbete som borde ha gjorts enligt kvinnofridspropositionen, inte hade genomförts så som var förväntat. Arbetet med dessa frågor har varit allt för splittrade, de har inte haft ett gemensamt förhållningssätt som bottnar i frågor som hur könsmaktsordningen/genusordningen i samhället ser ut och vad den gör med oss människor. Den handlingsplan som Alliansregeringen antog i början av mandatperioden, förnekade fullständigt de förslag som fanns i utredningen Slag i luften. Men också den tidigare regeringen hade i slutet svårt att bestämma sig i dessa frågor.


Jag säger inte att de våldtäktsmän som finns i Örebro just nu, inte skulle ha funnits om allt hade gjorts. Men om vi hade bestämt oss för en genusmedveten mansmottagning i Örebro för många år sedan, kanske de hade sökt den och fått hjälp i stället för att som nu begå dessa avskyvärda brott.


Jag tänker också att unga pojkar och flickor som växer upp i dag skulle kunna få vara en del av en helt annan pedagogik i förskola, skola, idrottsliv, fritidsliv och i familjen om vi tagit till oss ännu lite mer av den genusmedvetna kunskap som finns på nästan alla områden i dag.


Jag tänker också att det här blogginlägget blev alldeles för långt igen. Jag måste lära mig skriva kortare och får väl återkomma.

 

Jag har varit i Stockholm i dag, på Feminstiskt forum. Där representerade jag Män för jämställdhet i ett samtal om Miljöpartiets jämställdhetspolitik. Efter samtalet fick jag en känsla av att jag lät nästan som att jag tillhörde Miljöpartiet. Vilket jag gärna gör om det bara handlar om jämställdhetspolitik.

Män för jämställdhet är en partipolitiks obunden jämställdhetsorganisation, som arbetar med att engagera fler män för jämställdhet. Vårt ursprung ligger i frågan om mäns våld mot kvinnor och andra män. Den gången, 1993, startade dialogen om Mäns våld mot kvinnor i krig. Kriget som splittrade Jugoslavien stod i förgrunden, och det våld män utövade mot fiendens kvinnor. Oavsett vilken sida de befann sig på. Manliga nätverket, som vi hette då, började snart också resonera om mäns våld mot kvinnor i vårt land. Och självklart kom hela jämställdhetsfrågan att bli viktig, då vi som var med då också såg kopplingen mellan det ojämställda tänkandet och mäns våld mot kvinnor.

Genusordningen, eller som vi också kallar det könsmaktsordningen, bygger på mäns överordning strukturellt i samhället. Den dialogen har utvecklats och jag skriver inte mer om det nu. Men det var också en viktig dialog i dagens samtal om Miljöpartiets jämställdhetspolitik. Miljöpartiet anser också att det är ett viktigt analysinstrument och det uppskattar jag.

Vi pratade också om vilka normer denna ordning ställer till med och hur vi kan komma tillrätta med mycket om vi ser dessa ”mekanismer”.

Det jag uppskattar mest med Miljöpartiets jämställdhetspolitik är att de också har tydliga skrivningar om en utvecklad maskulinitetspolitik. Jag ska studera också de övriga partiernas information om detta framöver, men som jag ser det idag är det nog bara Mp som är så tydliga med att, genom en utredning/delegation ta sig vidare i detta arbete om de kommer till regeringsmakten.

En sådan utredning/delegation skulle kunna göra en forskning på hur vi svenska män utvecklats sedan Lars Jalmerts undersökning 1983. Är vi fortfarande I princip för jämställdhet, eller är vi med på ett annat sätt idag. Den skulle också kunna ta fram fakta på hur vår hälsa ser ut, hur vi/om vi osakligt särbehandlas vid skilsmässor, varför vi fortfarande har så svårt att släppa våra privilegier till kvinnor, hur/om vår homofobi består och så vidare. För att sedan komma fram till en skrivning om hur statsfeminismen ska kunna gå vidare med att utveckla en jämställdhetspolitik för alla kön.

Jag ser fram mot det :-)

Med andra ord – det var ett himla bra sammanhang jag hamnade i, i dag!

 

 

Trovärdigt arbete för att lära om makt och kön, är nödvändig kunskap för dem som arbetar med att åstadkomma en tydlig förändring i maskuliniteten. Det är för mig vägledande ord när jag nu sitter här och funderar på mannen i Värmland som är gripen för grovt kvinnofridsbrott.

 Han är före detta ledande politiker och han är tydligen också aktiv i en ”ideell förening som hjälper personer som hamnat i kris och som bland annat vill motverka våld mot kvinnor”, enligt Värmlands folkblad.

 Kanske har han varit medveten om, och haft vilja till att förändra sitt våldsamma handlande. Men då föreningen i fråga kanske inte haft den maktanalys bakom sitt arbete, som så många av oss som jobbar med dessa frågor tycker är nödvändig, har stödet inte räckt till. Jag vet inte vilken förening han tillhör då jag inte heller vet vem han är. Men jag vet att det finns mansjourer i Värmland och på många andra platser i landet. Jag vet också att många av dessa mansjourer och kriscentra för män, har oerhört svårt att acceptera tanken om könsmaktsförståelse i sitt arbete. Det är synd, tycker jag, att vi inte kommit längre med detta arbete i vårt land. Trots att regeringen under de senaste åren vräkt ut mängder med pengar.

Men, som jag sade redan när jag arbetade med denna handlingsplan, vi kommer inte att lyckas om vi inte har en tydlig könsmaktsmedveten strategi för hur dessa pengar ska fördelas.

 ”Slag i luften – En utredning om myndigheter, mansvåld och makt” hade gett ut sitt slutbetänkande i december 2004. Varken Jens Orback eller den nya regeringen ville lyssna på de slutsatser som där finns. Kanske är det dags att vi tar upp den utredningen igen och börjar ge stöd till de kriscentra och mansmottagningar som faktiskt har ett medvetet tänk bakom sitt arbete.