Trovärdigt arbete för att lära om makt och kön, är nödvändig kunskap för dem som arbetar med att åstadkomma en tydlig förändring i maskuliniteten. Det är för mig vägledande ord när jag nu sitter här och funderar på mannen i Värmland som är gripen för grovt kvinnofridsbrott.

 Han är före detta ledande politiker och han är tydligen också aktiv i en ”ideell förening som hjälper personer som hamnat i kris och som bland annat vill motverka våld mot kvinnor”, enligt Värmlands folkblad.

 Kanske har han varit medveten om, och haft vilja till att förändra sitt våldsamma handlande. Men då föreningen i fråga kanske inte haft den maktanalys bakom sitt arbete, som så många av oss som jobbar med dessa frågor tycker är nödvändig, har stödet inte räckt till. Jag vet inte vilken förening han tillhör då jag inte heller vet vem han är. Men jag vet att det finns mansjourer i Värmland och på många andra platser i landet. Jag vet också att många av dessa mansjourer och kriscentra för män, har oerhört svårt att acceptera tanken om könsmaktsförståelse i sitt arbete. Det är synd, tycker jag, att vi inte kommit längre med detta arbete i vårt land. Trots att regeringen under de senaste åren vräkt ut mängder med pengar.

Men, som jag sade redan när jag arbetade med denna handlingsplan, vi kommer inte att lyckas om vi inte har en tydlig könsmaktsmedveten strategi för hur dessa pengar ska fördelas.

 ”Slag i luften – En utredning om myndigheter, mansvåld och makt” hade gett ut sitt slutbetänkande i december 2004. Varken Jens Orback eller den nya regeringen ville lyssna på de slutsatser som där finns. Kanske är det dags att vi tar upp den utredningen igen och börjar ge stöd till de kriscentra och mansmottagningar som faktiskt har ett medvetet tänk bakom sitt arbete.

5 kommentarer

Ankiepankies

20 Apr 2010 09:17

Hoppas du får en härlig tisdag med mycket sol! :)

Anonym

20 Apr 2010 09:58

Eftersom fakta är givna, mäns slående och alltid som givet, är du förstås själv den som slår din hustru och det sedan länge. Eller hur? Läs ditt strategiska tänkade och då är vid Herr och fru Wetterberg som/ att han spöar sin fru.

Vem tror nu detta?

Mikael Rubin

20 Apr 2010 18:21

Tragiskt att våld förekommer även hos personer som jobbar inom mansjorerna men det är bra att det uppdagas och att dessa personer får hjälp.Makt och könsmaktsordning i all ära men vill man få människor att förstå begreppen måste vi försöka förklara dessa.Som jag ser det måste man dela upp könsmaktsbegreppet i global-, nationell-, lokal- och individmakt.

Har vi, som individer, inte makt över vårt eget känsloliv förblindas vi och kan inte se längre än näsan räcker. Människor som känner sig sårade eller kränkta har inte förmåga att se strukturerna och därför förstår de inte könsmaktsbegreppet Att vi erövrar verktyg som hjälper oss hantera våra känslor och stärker vår självkänsla och egenmakt utan att trycka ner någon annan (läs våld) är viktigt inte bara för vår partner, familj och omgivning utan även för vårt eget välbefinnande.Sturkturen förstås vid ett senare tillfälle i processen. Könsmaktsordningen tolkar jag som en analysmetod för hur det ser ut idag och vi behöver ingen omvänd könsmakt (kvinnlig makt) utan jämställdhet som betyder lika rättighet och lika skyldighet på alla livets områden.Jämställdhet är en metod, ett verktyg som inte är någon kvinnofråga utan en fråga om överlevnad för mänskligheten.litteratur tips: meningen med våld av Per Isdal, Gryning över kalahari av Lasse Berg

Bo

20 Apr 2010 21:17

Det finns kvinnor som slår och är aktiva i kvinnojourer. Världen är inte svart och vit

och det går inte att generalisera. Vad gäller

mannen som är misstänkt så han just det och

inte dömd ännu. Tänk på det innan slutsatser

dras.Adam Weisshaupt

23 Apr 2010 15:54

Personligen saknar jag läran om sant eller falskt och speciellt där teori står mot vetenskap. Det vi kan göra är att förbättra de mänskliga förutsättningarna men de ska inte baseras på pseudovetenskap och speciellt inte om de ingår i politiska projekt.En gryende mansrörelse växer Tomas och Ni borde vara nöjda med detta , ute i stugorna diskutera normer, på pubar snackas jämställdhet/jämlikhet.Vi är nu uppe i 600 medlemmar varav ingen köper den dogmatiska hållningen som feminismen står för eller ännu hellre den rådande radikalfeminismen. För åtskilliga år sedan var jag själv feminist men har förstått att det är ett avsteg från jämställdhet.Doris Lessing, nobelprisvinnare Erin Pizzey som startade det första skyddade boendet för kvinnor vet vad dessa radikaler är förmögna till.Mansforskning i Sverige har stått still då vi har Järvklo som likt Jalmert påstår att vi har "i princip" mannen kvar. Vågar påstå att vi har idagens Sverige i princip ingen vettig som vet någonting förutom några få eldsjälar.Vi har fått fått universitet i USA som ska bedriva mansforskning på ett seriöst plan och detta är en enorm framgång för Oss män i västvärlden. Fler nyanser och mer input till den dogmatiskt hållna feminismen kommer att framkomma.Vi män är inte det skyldiga könet, vi är det medvetna könet!

Kommentera

Publiceras ej