Män för jämställdhet i Örebro agerar på ett speciellt sätt för att ge kvinnor stöd. Det finns mycket att göra för att ändra pojkars och mäns ansvar för att flickor och kvinnor inte ska utsättas för sexuella trakasserier och våldtäkter. Men innan vi klarat den förändringen kan det vara klokt att också vara med i rent praktiskt arbete för att våldet inte ska uppstå. Här och nu! Klicka på Nerikes Allehanda så får du se vad Män för jämställdhet i Örebro gör.

9 kommentarer

Mikael Rubin

08 Apr 2010 12:27

Jättebra initiativ men jag tror det behövs att fler gör samma sak: I Umeå samordnas nattvandringarena av brottsförebyggnde rådet, umebrå. Tidigare var det bara stan på helgerna under sommarhalvåret men nu börjnar de även agera ute i bostadsområden. Länsförsäkringar sponsrar verksamheten. Vaje helg är det två föreningar som vandrar runt i umeå centrum på helgerna. och för det få de en ekonomisk uppmuntran. Just nu är det många föeningar som visat intresse och därför har det blivit lottdragning.

Adam weisshaupt

10 Apr 2010 03:01

Hur gör Ni för att stödja männen som har blivit utsatta för ekonomiskt, psykologiskt och ekonomiskt våld?

Adam Weisshaupt

10 Apr 2010 03:15

Har Ni tittat på korrelationen mellan barn utan en biologisk närvarande fader och samband med brott?

Vad gör Ni egentligen för män och deras barn?

Adam Weisshaupt

10 Apr 2010 03:17

För övrigt, nämn något positivt som Ni gör för män....

Gonzo

11 Apr 2010 01:44

Jag hoppas att ni engagerar er lika mycket i att stoppa våldet mot män. Män är trotts allt det vanligaste offret för våldsbrott.Medan våld mot kvinnor fördöms och väcker avsky så är våld mot män något naturligt och i princip accepterat och har en glorifierad status.Straffen för våldsbrott är dessutom löjligt låga.

Tomas We

12 Apr 2010 18:21

Hej GonzoVisst engagerar vi oss också i mäns våld mot andra män. Det är för oss en del i arbetet med att förändra den traditionella maskuliniteten.Just det att pojkars och mäns våld ses som naturligt är något vi verkligen arbetar emot. Hela genusordningen är en social/kulturell konstruktion, så som vi ser det.Läs mer om det på vår hemsidan.

Christer Karlsson

12 Apr 2010 19:37

Nämn något positivt som ni gör för män ...

Att män är intresserade av att läsa Tomas inspirerande blogg

Välkomna Adam och Gonzo

Bo Grahn

13 Apr 2010 15:44

Generalisering tyder på bristande kunskaper.Adam Weisshaupt

13 Apr 2010 22:54

Tomas!Väntar fortfarande svar på mina ovanstående frågor.Du säger att Ni arbetar för att förändra maskulinitet och min undran är då varför Ni anser att det är som skall förändras och framförallt hur och varför?Arbetar Ni också för att förändra det feminina och om könet är en social konstruktion hur kan Ni veta vem som är man respektive kvinna? Könet sitter ju i hjärnan.Under övriga frågor så skulle jag gärna vilja veta vad Ni rent bevisligen har åstadkommit för män under den tid Ni har funnits, alltså förutom de allsmäktiga teorierna som gärna appliceras per automatik. Vad har Ni gjort för män?Ingen svår fråga.Kommentera

Publiceras ej