Så kommer det då en ny rapport om att Sverige ligger bland de sämsta i världen när det gäller våldtäktsbrott. Ja, det är allvarligt även om det handlar om det kanske handlar om att kvinnor i Sverige kanske är bäst i världen på att anmäla dessa våltäkter. Men fortfarande är det så att det så kallade mörkertalet är 75 - 80 % och även Brottsförebyggande rådet menar att det mesta tyder på att det ändå ökar.

Det som gör att jag återupprepar detta är, förutom att jag läst en artikel i Aftonkuriren, att det så ofta börjar pratas om alkoholen skadeverkningar. Den här gången är det psykologen Långström som tar upp det. Men jag tycker vi ska fundera på vad det är som gör att de flesta som dricker alkohol faktiskt inte våldtar. Nej, snarare är det nog så att de som våldtar i fyllan också bär på en nedvärderande syn på kvinnan. Han tycker sig har en rättighet som hon säger nej till.

Så tror jag det är.

1 kommentarer

Anonym

16 Aug 2010 09:53

Mauricio Rojas avslöjar ny Brå-rapport: Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten "Brott bland svenskar och invandrare". Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.

Kommentera

Publiceras ej