Moderaterna har gjort en helomvändning när det gäller jämställdhetspolitik. Det är oerhört intressant och det är oerhört välkommet. Men vad kommer det sig att denna omvändning kommer nu? Det är klart att det har med valet att göra!

Men för mig som jämställdhetsivrare med en stark övertygelse om att kunskaper om genus- och därmed också om könsmaktordningens betydelse, är orsaken till omvändelsen mindre viktig. Det viktiga är att det nu är ännu ett parti som står bakom den genusvetenskapliga analysen för att nå det jämställda samhället.

Moderaterna skriver nu att deras ”jämställdhetspolitik vill rätta till de strukturer som missgynnar både kvinnor och män.”  De skriver också att trots de insatser som alliansregeringen gjort på jämställdhetsområdet, så är de förvånade när ”könsmaktsordningen består”. Vi i män för jämställdhet brukar bli betraktade som marxistiska feminister när vi använder begrepp som dessa, vilket vi väl inte ska anklaga moderaterna för att vara. Men jag är glad för att den feministiska teoribildningen också blivit en del av moderaternas jämställdhetspolitik. Eller???

Det är oerhört välkommet att nu också moderaterna vill integrera jämställdhetsutbildning (för de ska väl ha genusperspektiv) i barnskötar-, lärar-, och skolledarutbildningar och införa en jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor. Det är också positivt att moderaterna nu vill införa genusperspektiv i vårdutbildningarna. Något som jag själv pläderar för i alla sammanhang.

Nåväl… en jämställdhetspolitisk plattform har de i alla fall antagit, med en tydlig analys utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv.

Ni får förlåta om detta inlägg kan tyckas förvirrat. Men jag är lite förvirrad när nu moderaterna kommer med denna plattform.

1 kommentarer

Martin Lind

22 Feb 2010 21:40

Det är valår, Tomas. Moderaterna säger vad som krävs för att få fler röster. Nu är det kvinnornas röster som är i fokus och då slänger man in lite genusvetenskapliga markörer, men det är förstås utan att ha någon aning om vad begreppen betyder.I den här frågan är det bättre att vara förvirrad än förvissad om att de menar allvar.

Kommentera

Publiceras ej