Just nu befinner jag mig i Visby och på den stora festivalen för politiker och opinionsbildare, som går under namnet Almedalsveckan. I går fick jag som ordförande för Män för jämställdhet vara med i en panel som resonerade om Prostituion är ett fritt valt yrke eller ett resultat av ett ojämställt samhälle. Mitt svar på frågan förstår väl alla som läser mina bloggar. Men trots att jag varit i många sådan dialoger är jag fortfarande förvånad att det faktiskt finns dem som säger sig vara för jämställdhet och samtidigt kan försvara prostitution.

Den rapport, som publicerades i samband med seminariet, är skriven av Fataneh Nik-khakian och har namnet "Prostituion - Ett fritt valt yrke?", är väl värd att läsa för alla oss som funderar omkring detta fenomen som prostitution är. Det finns i rapporten en bred representation av människor som tänker omkring prostitution, både organisationsmänniskor, prostituerade och sexköpare. Fataneh är inte objektiv. Hon tror inte på tesen om frivillighet, men hon lyfter ändå på ett bra sätt olika perspektiv, tycker jag. På seminariet visade sig vikten av detta väldigt tydligt. Då det i  panelen åtminstone fanns ett par kvinnor som menade att frivillig prostitution är något som kan bejakas. Ja, de menar t o m att det går att skilja på trafficing och prostituion. Jag tror inte att de så kallade sexköparna bryr sig det minst om detta. Men jag tror att den här debatten som kanske startade i och med detta seminarium och denna rapport är viktig.

3 kommentarer

Mikael Rubin

07 Jul 2010 11:48

Ensamheten är en av många komponenter man måste räkna med när det gäller sexköp. Längtan är en svår sjukdom.

Hjalmar Söderberg skrev i Doktor Glas:

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad."

Adam Weisshaupt

12 Jul 2010 12:23

Jag har tidigare ställt frågan om vad ni gör för jämställdheten då män är förfördelade, frågan har inte besvarats men den kvarstår dock. Så om någon kunde vara så vänlig...

Mikael Rubin

15 Jul 2010 14:42

Adam, Hur menar du med att män är förfördelade?

Jämställdhet ses som relation mellan män o kvinnor men jag ser det som en relation mellan människor.

Vi ser individen och individens roll i samspelet med andra individer i samhället(kollektivet). Ser vi till Sverige vs intenationellt, individ vs grupp/samhälle så har män tolkningsföreträde i de flesta sammahang och i samhället i stort(norm) medan kvinnor har tolkningsföreträde i några få sammanhang(vårdnadstvist).

Våld förekommer överallt i alla relationer, både hetero o hbt. Vi förnekar inte att det förekommer kvinnigt våld mot män men vi kan i vårt agerande bara utgå ifrån den statistik som finnas. som pratara om mäns våld mot kvinnor mot barn o mot andra män.

Män är dessutom överrepresenterade i många destuktiva statistiker tex alkoholrelaterade bilolykckor, självmord, brottslighet hemlöshet, drogberoende.

Mfj:s arbete handlar om att hitta metoder för att utöka pojkar o mäns verktygslåda, att bredda handlingsutrymmet för pojkar o män och slå hål på myten att "en bra karl reder sig själv" resp "ensam är stark".

Polisen börjar bli bättre på att se annat våld än mäns våld mot kvinnor men det tar tid. Sverige ligger ca 20 år efter Canada, USA, England, Norge mfl länder i behandlingen av våldsutövare(ej bara män).Kommentera

Publiceras ej