Länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad, har haft regeringens uppdrag att utreda vad som kan göras för att stoppas tillförseln av nya medlemmar till kriminella grupperingar. Ja, hon skriver själv att det i huvudsak handlar om hur man stoppar unga pojkar från att bli kriminella. Framför allt unga pojkar och unga män som lever i utanförskap i våra mest utsatta bostadsområden, i ett debattinlägg i DN den 10 mars.


Utredningen har två perspektiv
. Dels hur samhället ska kunna gripa in och stödja pojkar och unga män som vill ta sig ur de kriminella sammanhangen. Dels hur samhället borde arbete förebyggande så att unga män över huvud taget inte hamnar i dessa gäng. Det är en mycket bra ansats tycker jag. Det förebyggande arbetet är alldeles för glömt tidigare.


I Götblads utredning finns en hel del spännande förslag. Bland annat ett förslag som går under namnet ”Projekt Pojke”. Här tänker sig Carin Götblad att man så fort som möjligt ska skapa olika satsningar för tonårspojkar och ung män i de mest utsatta bostadsområdena. Här ska finnas yrkesträning, arbete och fritidssysselsättningar. Det mest intressanta med detta är att Götblad också skriver in att detta ska ”syfta till att motverka sociala problem, psykisk ohälsa och stereotypa könsroller.”

Och det är ju precis det som vi som organisation har som målsättning. Att arbete med unga pojkars och unga mäns problematisering av maskulinitet. Dessutom håller vi just nu på med att framställa ett mycket spännande metodmaterial, med filmer och handledning, för att kunna resonera om maskulinitet och normer i grupper av unga pojkar och män. Att projekt som vi gör i samarbete med ROKS, SKR och Amphi produktion.

Det är väl bara att regeringen nu tar kontakt med Män för jämställdhet så att vi får få presentera detta material och våra tankar om hur vi skulle kunna vara en bra samarbetspartner i de projekt som nu ska startas i landet.

5 kommentarer

DrKejs

12 Mar 2010 21:02

Nej tack. Ni ska inte gå in i ett projekt som faktiskt kan åstadkomma nytta för att förstöra det med er radikalfeministiska grund.

Mikael Rubin

13 Mar 2010 10:51

Uppfinna hjulet igen? Behövs det?

Myndigheterna har ingen chans att nå desa ungdomar. Det finns ett stort myndighetsförakt hos dess ungdomar och därför måste myndigheterna samverka med föreningslivet.

Fryshuset har så vitt jag vet en del spännande projekt på G ute i Stockholms förorter. Att samverka med fleta olika organisationer och kompletera de, tror jag är en stratiegi som fungerar.

Magnus

14 Mar 2010 13:42

<blockquote>"Att projekt som vi gör i samarbete med ROKS, SKR och Amphi produktion. Det är väl bara att regeringen nu tar kontakt med Män för jämställdhet så att vi får få presentera detta material och våra tankar om hur vi skulle kunna vara en bra samarbetspartner i de projekt som nu ska startas i landet."</blockquote>Att blanda in rent mansfientliga grupperingar i arbetet med utsatta pojkar, är nog det sämsta man kan göra.Arbetet bör dessutom ledas och hanteras av kunniga och erfarna personer/organisationer som vet hur man arbetar med dessa pojkar och familjer. Att låta rent ideologiska organisationer så som exempelvis mfj vara en del av arbetet, skulle vara mycket olyckligt.

Vi får hoppas att länspolismästaren får igenom sina krav, och att de inom kort kan komma igång med ett resultatinriktat arbete.

Anonym

16 Mar 2010 09:56

MFJ+Roks =avskaffa männen, pojkarna.

Lövet

25 Mar 2010 16:37

ROKS i Projekt Pojke???: Är det den genusgodkända nya versionen av ordspråket "Bocken som trädgårdsmästare".Man blir ju skräckslagen!

Kommentera

Publiceras ej