I Lärarnas nyheter kan jag i dag läsa att ”Betydligt fler flickor än pojkar får högre slutbetyg, än resultatet på de nationella proven”. Detta är enligt Lärarnas tidning en skillnad som ökar med åren.

”Självklart kan man hävda att lärarna väger in mycket annat än resultatet på de nationella proven när det sätter betygen”, tänker Wofgang Dietrich som är undervisningsråd på Skolverket. För övrigt har han inte så mycket mer att kommentera om detta. Förutom att han är förvånad.

Jag tänker att det kanske är en könsblindhet som råder bland dem som arbetar i skolan. Alltså inte så att de är blinda över att pojkar och flickor är olika, snarare så att det inte funderar över hur de själva förhåller sig till respektive kön. Det är väldigt oroande, tänker jag, att killar som ändå presterar relativt bra på nationella prov, sänks när den betygssättande läraren gör sin helhetsbedömning.

Forskaren Alli Klapp har i sina studier från 2008, sett att det finns könsskillnader till flickornas fördel i. Hon menar i att flickorna är mer motiverade och därför får de högre betyg. Hon har också sett att flickorna har ett större föräldrastöd. Att de pratar mer med sina föräldrar om sitt skolarbete, hur de känner sig i skolan, hur de har presterat i skolan jämfört med pojkarna. Detta har en positiv inverkan på betygen, säger Alli Klapp.

Jag tänker att vi fortfarande har en lång väg att gå för att öppna ögonen över hur viktigt det är med genuskunskaper, inom många yrkeskategorier. Vilka förväntningar går vi som vuxna och bär på när vi möter unga killar och tjejer? Vilka förluster gör pojkar när vi hela tiden förväntar oss att de ska leva upp till dåliga maskulinitetsideal.

En stor vinst med att få fler skolor att arbeta med vårt material machofabriken, är att också de vuxna får en möjlighet att fundera över hur ”lådorna” för maskulinitet och femininitet kan förändras.

 

7 kommentarer

Johan Kraft

05 Dec 2011 18:28

Tyvärr har genusmaffian sett till att killar och män konstant missgynnas i det svenska skolsystemet. Manligt kön bestraffas genom betygssänkning.I Finland har man löst det hela genom att ge särskilt betyg i uppförande, istället för att smeta ut den subjektiva variabeln beteende över de övriga betygen. Något för svensk skola att lära sig av.Pether

05 Dec 2011 18:57

Du e patetiskt. Det existerar en välstuderad betygsdiskriminering av pojkar i skolan. Den existerar, och den är ett faktum. Ett stort jämställdhetsproblem.Men icke för er, nej, där är allt pojkarnas eget fel. Patetiska mans/pojkhatare är vad ni är.

Telemakaos

08 Dec 2011 09:29

Pether: Varför påhopp? varför känner du dig så hotad? Vem har sagt att det inte finns diskriminering mot pojkar? Det är ju precis det Tomas viöö påvisa. Har dui läst artikeln?

Ett tips från coachen är att inte drabbas av panik varje gång någon yttrar en åsikt som inte passar in din världsbild.

Ha en bra dag :)

DrKejs

16 Dec 2011 09:48

Det är bra att du har kunnat konstatera att det är oroande att pojkar uppenbarligen inte behandlas lika när det handlar om betygssättning.Dock är ditt svar på vad man ska göra åt det riktigt skrämmande - du hänvisar till att pojkar måste ändra på sig (machofabriken)!Varför har du så svårt för att förstå och acceptera att vi faktiskt har en pojkdiskriminering i skolan idag? Är det inte bättre att jobba med skolan och deras attityd mot pojkar?

Tomas Wetterberg

16 Dec 2011 12:49

Hej DrKejsJag vet att vi alla använder oss av tolkningar när vi läser texter. Så gör också jag, så klart.Men jag har svårt att förstå hur du kan tycka att vi som pojkar och män inte skulle ha nytta av att utvecklas i vår maskulinitet. Visst behöver vi, både kvinnor och män resonera om vilka könsmönster som styr vårt handlande?Det handlar för mig om att enskilda unga killar och tjejer och det handlar inte minst om både kvinnor och män som jobbar i skolan, eller på alla andra platser. Att vi alla funderar lite oftare på dessa mönster.Jag rekommenderar dig att läsa lite mer om machofabriken, så får du kanske klart för dig att det är ett material som ger unga killar och tjejer en chans att gå vidare i sina tankar om de normer som styr mycket av vårt sätt att vara mot varandra. Om vi förändrar och utvecklar dessa normer så kommer också pojkar och flickor att bemötas mer rättvist av oss vuxna framöver...Jag är övertygad om att det inte finns en medveten pojkdiskriminering i skolan. Det jag vill åt är däremot att det finns så mycket omedvetenhet, som bottnar i historiska föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara för att passa in.Det är det jag använder genusvetenskapens olika forskningsrön för att analysera, för att sedan i den praktiska "verkligheten" var med och förändra.www.machofabriken.se kan du läsa mer...

Lövet

19 Dec 2011 13:43

Inte särskilt oväntat nog så handlade ditt förslag om att ändra på pojkarna så att de blir mer som flickor.Machofabriken arbetar uteslutande med skuldbeläggning av pojkaktiga beteenden, helt i enlighet med de Genuspedagogiska principer som också gäller i skolan:Pojkars beteende (ifrågasättande, utmanande, actionorientering, otålighet, tävlingsinstinkt mm) skall beskrivas i föraktliga ordalag. Ja enligt genuspedagogiska principer så skall hela deras identitet skall skambeläggas ("Dekonstrueras"): Små pojkar tillskrivs i rena falsarier föraktliga egenskaper som: "anti-plugg-kultur", "bristande empati", "magrare språk" och "hänsynslöshet" http://www.newsmill.se/node/36514

mm.Föga oväntat etableras en negativ bild i skolan av pojkar - föga oväntat bestraffar lärarna (oftast kvinnor f.ö.) detta "föraktliga" pojk-beteende.Så tack, men nej tack: Machofabriken bör snarast begäras i konkurs, avvecklas och saneras!...och för att i förväg besvara "Telemakos" feministiskt härskartekniska fråga "varför känner du dig hotad?"Tjaa, därför att våra söner* slås ut av dagens skola, som bedrivs med just det misandriska genusperspektiv som Wetterberg vill ha ä n n u mera av!*) Telemakos har uppenbarligen inga söner, sannolikt inga döttrar heller för även föräldrar till flickor ser idag skolans förfall.Avståndet mellan flickor och pojkar synes visserligen öka, men eftersom b å d a könen halkar efter omvärlden så har den genuspedagogiska skolan skapat en generation av förlorare. Flickorna råkar bara vara främst bland dessa förlorare (och omedvetna om situationen), medan pojkarna är väl medvetna om att de är förlorare.Pojkar är som sagt väl utrustade för att veta sin roll i hierarkierna - och 12 års psykisk mobbing räcker mer än väl för att placera dem längst ner.

Caroline G

20 Apr 2013 11:32

Tråkigt hur ilskna vissa blir för att de endast ser en sida av problematiken.

Jag tror också det handlar om diskriminering av pojkar - om omedveten diskriminering, som Wetterberg nämner. Ja, samhället har utvecklats så att vi har svårt att förstå pojkar och unga män och vår sympati-nivå blir ofta mycket lägre än för tjejerna. Men detta innebär inte att det är det enda som orsakar pojkarnas lägre betyg.

Jag tror, likt fokuset inom Machofabriken, att genusroller kan påverka mycket. Sedan anser jag också att vi inte ska ondförklara alla typiska pojk-egenskaper, utan söka en väg som även respekterar vad killar är bra på/önskar.

Men för den skull kan vi inte anta att allt handlar om diskriminering, utan självklart måste killars dåliga agerande få konsekvenser. Att det får konsekvenser i betygen är inget märkligt, och kan logiskt sett inte bara handla om diskriminering. Om en pojke är stökig och inte genomför sina uppgifter ordentligt så blir konsekvensen att han få lägre betyg än den tjej som fokuserar på lektionen och gör bra uppgifter. Enligt min erfarenhet får även de killar som gör bra ifrån sig bra betyg.

Jag anser att vi behöver gå från båda håll. Dels hantera de fel som lärare kan tänkas göra av omedvetna strukturer, dels hantera pojkar i ung ålder så att de kan bli mer motiverade och fokuserade på studierna. Jag vill inte ondförklara någon av dem. Bara öka förståelsen och ansvaret i båda grupper.

Kommentera

Publiceras ej