Jag har inte något personligt emot att det startas ett nytt nätverk för män i vårt land. Varför skulle jag ha det?  Snarare tror jag det är välbehövligt för frågor som berör män, genus, maskulinitet och jämställdhet att vi blir fler som är med i dialogen.

 

Det kanske till och med är bra när det blir tydligt att våra frågor inte alltid går att föra i samma organisation. Jag, personligen, är mycket medveten om att det finns många män som inte vill vara med i dialogen om jämställdhet. Bland annat på grund av den anledningen som du nämner i ditt inlägg. Men det finns många fler orsaker till att det fortfarande finns både kvinnor och män som inte vill ha ett jämställt samhälle. Det är ett faktum vi inte får blunda för.

 

Under rätt många år har det nu förts diskussioner om begreppet mäns våld mot kvinnor. Många hävdare att begreppet i sig skulle skuldbelägga enskilda män för ett våld de inte begår. Jag håller inte med om att det är begreppet gör så. Däremot menar jag att det behövs ett begrepp som tydligt beskriver vad vi vill göra något åt, när det gäller det som annars kallas för våld i nära relationer.

 

Jag tycker det är viktigt att vi män är med och ifrågasätter den dominanta maskulinitet som innebär att många män på olika sätt använder våld i olika former, för att upprätthålla sin/vår överordning. Då menar jag både män som individer, och män som grupp. Det betyder inte att jag ignorerar det faktum att också kvinnor kan ta del av maskulina sätt att lösa konflikter eller upprätthålla makt.

 

I Män för jämställdhet vill vi föra frågan framåt när det gäller vilka det är som är huvudaktörer när det gäller våld i dessa och i andra sammanhang. Det betyder inte att vi negligerar det faktum att också män drabbas av mäns våld. Tvärtom ser vi det som att oerhört viktigt att problematisera de, som i forskningen kallas, ”hegemoniska maskuliniteter” där våld tycks vara en viktig ingrediens. Att mäns våld mot kvinnor är en av de frågor vi lyfter i Män för jämställdhet är för att vi anser att detta är den yttersta konsekvensen av ett o-jämställt samhälle.

 

Vår huvudidé med Män för jämställdhet är att engagera fler män för att vara en del i utvecklingen av det jämställda samhället.  

2 kommentarer

Bo

25 Jan 2011 14:00

Begreppet mäns våld mot kvinnor???



Romers ansvar för brottslighet?

Invandrarmäns ansvar för våldtäkter?

Muslimers ansvar för islamister?



Givetvis går dessa tre ex ej att använda!!!

Generaliseringar är fel.



"Däremot menar jag att det behövs ett begrepp som tydligt beskriver vad vi vill göra något åt, när det gäller det som annars kallas för våld i nära relationer."



Med din förklaring skulle mina tre ex. kunna användas trots allt...



Ser du nu problemet?

Mot den bakgrunden är ditt ex också det.



cupoftea

01 Feb 2011 21:18

Bo:

Det finns typ tusen miljoner olika sätt att tolka världen och alla kan vara rätt på sina sätt. "Invandrar"män kanske är överrepresenterade i våldsstatistiken i förhållande till "svenska" män, jag överlåter till dig att definiera graden av svenskhet, men jämfört med överrepresentationen för män jämfört med kvinnor i hela landet ter sig den siffran kanske en aning mindre relevant. Lite svårare är det att bedöma orsaken till våld, men med tanke på de stora likheter som finns mellan "svenskt" våld och "invandrat" våld (svenskar har alltid våldtagit varandra, det är liksom inget någon invandrare har fört med sig) och dessutom hur lik synen på manlighet och mansroll är över världen tycker jag mig kunna se en större problematik i könsroller än etnisk-kulturella skillnader. Bara för att ett svar är rätt innebär det inte att det inte finns andra mer relevanta samband mellan olika problem. Typ, du har rätt men jag tycker att jag har mer rätt och så får vi älta det sen.



Dessutom, Tomas Wetterberg är faktiskt ganska tydlig med att män inte skulle ha något speciellt ansvar för allt våld, han skriver ingenting om "mäns ansvar för våld". Däremot tolkar jag det som mäns ansvar, och kvinnors nästan lika mycket, att ifrågasätta en könsmall där våld är en naturlig del i sättet att vara. Annars accepterar du i din passivitet användandet av våld, och det är inte helt coolt.



Du får förresten gärna dela med dig av ditt sätt att lösa samhällsproblem om du konsekvent inte gillar att se några som helst samband eller generella drag.

Kommentera

Publiceras ej