Så har då Män för jämställdhet fått en bror. Eller är vi inte ens släkt, det nya mansnätverket som Pelle Billing startar idag och vi i Män för jämställdhet? Jag vet inte, men jag blir mycket nyfiken på det nätverk som stenhårt lanserar sig själv via kanaler som Billing i texter annars brukar vara motståndare till.

Det verkar vara en ny taktik som Per Ström och Pelle Billing använder sig av, att som troll smyga in på platser där "motståndarna" för sin dialog. Den här gången på genuslistan, som är Nationella sekretariatet för genusforsknings meddelandelista, och på Allt om jämställdhets facebooksida bland annat.

 

Min grundinställning är att det är bra att fler män engagerar sig i jämställdhetsarbetet. Det är bra att vi är många. Kvinnorörelsen har också delats in i många olika grupper och det för säkert frågan framåt. För visst är det så att vi tänker på dessa frågor på olika sätt, beroende på vilket perspektiv på frågan vi intar. Och det ska bli intressant och föra dialogen om vad vi menar med jämställdhet och hur vi tänker om maskulinitet och de normer som styr oss.

 

På sin fina hemsida skriver Mansnätverket bland annat att en del av deras plattform är att ”Jämställdhetspolitiken ska grunda sig på forskning och fakta”. Det är något jag håller med om. Jag brukar själv uttrycka mig som att vi inte kan uppnå jämställdhet om vi inte förstår att det behövs kunskap för att analysera det o-jämställda. För mig är genusvetenskapen ett sådant analysverktyg. ”Det är ett akademiskt ämne som har föreställningar om relationerna mellan män och kvinnor som sitt huvudfokus.” som de uttrycker det på Karlstads universitets hemsida.

 

 Men att då, som Pelle Billing, gör i så många sammanhang, döma ut genusvetenskapen som en politisk ideologi sprungen ur den feministiska teoribildningen och därmed inte som vetenskap, blir för mig väldigt missvisande. Det är klart att också jag är medveten om att det är svårt att finna objektiv kunskap. Samhällsvetenskapen är ju ett redskap för att analysera verkligheten så som den ser ut i dag. Om vi inte pratar om historia, som är en vetenskap för att tolka den verklighet som existerat. Den som analyserar, vetenskaparen, är ju också formad av den verkligheten.

 

Så visst är det så att både Pelle Billing och jag söker kunskaper från den vetenskap som vi tycker passar våra intressen bäst. Så som vi alla gör. Och att våra organisationer har olika bas för vår verksamhet.

 

Nu hoppas jag att det blir ett fruktbart samtal mellan våra två olika nätverk i den framtida dialogen om män och jämställdhet.

 

Men jag tycker det är synd att Mansnätverket på sin hemsida intar en lite arrogant attityd mot det arbete som faktiskt pågår och har pågått rätt så länge för att engagera fler män och för att lyfta frågan om mäns utsatthet i manssamhället. Mansnätverket ger ett intryck på sin hemsida av att vara det första nätverket av män som arbetar för män. De beskriver sig också som Sveriges mansnätverk. Jag har svårt att tro att Pelle Billing inte känner till att Män för jämställdhet finns. Snarare är det nog så att han använder sig av en av de så kallade manliga härskarteknikerna, tystnaden, för att han inte sympatiserar med de värderingar vi står för. (En anekdot i sammanhanget är att den logga som Mansnätverket använder sig av är näst in till kopia av den som Manliga nätverket hade)

 

Män för jämställdhet startade 1993 genom ett upprop till män att engagera sig för frågor om jämställdhet och framför allt mäns våld mot kvinnor. Ett par tusen män kom med i detta nätverk, trots att det på den tiden inte fanns något facebook. Manliga nätverket som det hette har sedermera ombildats till organisationen Män för jämställdhet. Men vi var inte först. Redan på 1970-talet fanns organisationen Befria mannen, som också var en reaktion på den tidens manssamhälle.

 

Det är kanske viktigt att i detta sammanhang poängtera att vi pratar om nätverk av män som engagerar sig för ett jämställt samhälle. Vad vi nu menar med jämställdhet?

Annars finns det mängder av manliga nätverk i mängder av maskulina sammanhang som funnits och fortfarande finns.

 

Med detta sagt vill jag i alla fall hälsa Mansnätverket välkommen in i arbetet för ett jämställt samhälle.

 

 

 

 

1 kommentarer

Hmmmm

23 Jan 2011 12:25

Pär Ström är mycket medveten om ert nätverk. Det har bl.a. kommenterats på genusnytt om att det ser mycket illa ut att säga sig vara för jämställdhet, och samtidigt börja med att gå ut med att huvudfokus ska vara mäns våld mot kvinnor.Jag är en rätt typisk man.

Jag har aldrig idkat våld utom i självförsvarssyfte. Jag har sett hur representanter för olika feministiska åsikter bara har stått och tittat på, alternativt hejat på för att det var rätt man som idkade våld när jag har blivit utsatt för våld. Det är rätt många män som delar min åsikt. Vi vägrar ta ansvar för något vi aldrig har gjort. Vi accepterar inte en jämställdhet som börjar med att vi ska beläggas med skam. Därför Tomas, därför startas det ett nytt nätverk.

Kommentera

Publiceras ej