Jag läste just en artikeln på Eskilstuna.se. som
Artikeln resonerar om våldet mot kvinnor runt om i världen och kopplar det till en undersökning som visar att i väldigt hög utsträckning är våldet kopplat till att mannen som slår har varit onykter.

Visst finns det ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och alkhol. Men ett lika stort samband. Ja, kanske t o m större menar jag är att det är män som utför det grova våldet. Här tror jag det är minst lika viktigt att fundera över just sambandet män och våld.

Det är bra att vi alla reagerar på mäns våld mot kvinnor. Ingångarna för att motverka våldet är många. Alkohol och andra droger är så klart en av dessa mekanismer som gör att vi männskor stänger av de spärrar vi annars har för att inte slå någon annan.

Men mer gemensamt i det våld som beskrivs i artikeln, än alkohol och droger, är att männen är uppfostrade i en maskulinitetskultur, där överordning kan upprätthållas med våld. Alltså - förutom att minska droganvändandet är det också viktigt att arbete för att förändra den o-jämställdhet som existerar i alla länder, inklusive Sverige. I detta är det också viktigt att arbete med en förändrad maskulinitetsuppfattning.

Att skapa en förändring av samhällen så att vi uppnår jämställdhet är nog minst lika viktig faktor, som att få männen att supa mindre. Ja, det kanske till och med är så att med en förändra maskulinitetsförväntan super männen mindre. Jag tror i alla fall det!

6 kommentarer

Pether

07 Mar 2011 15:17

Misshandel av partner är väldigt studerat, välj att läsa dessa studier istället för att läsa vad någon feminist kommit fram till.Vilka som slår är tydligt att se då man läst studierna, och det är helt logiskt, ty, samma kriteriet gäller för andra problem i samhället, brottslighet, och misshandel av andra än partner.Fattigdom, Utsatthet, Utanförskap, Psykiska problem, att själv ha varit offer osv.

Detta gäller för både kvinnor och män.

Kvinnor slår sina män i lika stor grad, när det gäller unga par, är det enligt en studie i Norge fler kvinnor som slår. Flitigt har man studerat att det även är kvinnorna som slår först. Och att i förhållanden där misshandel existerar, är det båda parter som slår.Eller så skippar vi all vetenskap och säger som feminister att det endast är män som misshandlar, för att de är män.

Pether

07 Mar 2011 18:56

Skojar du med mig?

Du länkar till Uppsala Universitet, självaste högborgen för feministiskt lögnskapande.Att skiten kallar sig 'Nationellt Centrum för KVINNOfrid' skulle väl i vanliga huvudet få den källkritiska delen att blinka? Inte?När du läser riktig forskning så kommer din världsbild bli totalt förändrad om det är sådant där du baserar din världsuppfattning på.Ett axplock från

http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm"Examined a sample of 236 young people <48% married, 52% dating; 56% women, 44% men> who completed questionnaires regarding their hostility toward their partners. Findings reveal that couples living together have higher levels of hostility than dating couples and that women in both conditions demonstrate higher levels of hostility towards their partners than men.""Used the CTS with a university sample of 85 dating couples. Authors report that, "women in existing college dating relationships are more aggressive than men."""In a representative sample of 2,143 adults found that the rate of husband to wife severe aggression is 3.8% while the rate of wife to husband severe aggression is 4.6%.""Subjects completed the CTS & other assessment instruments. 39.1% of women reported being physically aggressive (16.2% reporting having perpetrated severe violence) at some point in their relationship with their male partner. While 26.3% of men reported being physically aggressive (with 7.6% reporting perpetrating severe violence) at some point in their relationship with their female partner. Among the perpetrators of partner abuse, 34.8% of men and 40.1% of women reported observing their mothers hitting their fathers. Results indicate that 21% of "males' and 13% of females' partners required medical attention as a result of a partner abuse incident." Results also indicate that "10% of women and 15% of men perpetrated partner abuse in self defense.")"osvDen här är trevlig läsning, tar även upp hur feminister attackerar personer som är för jämställdhet.http://www.dads-r-us.se/wp-content/uploads/How-Women-batter-Men-and-the-Role-of-the-Feminist-State_Linda-Kelly.pdfhttp://www.aftonbladet.se/wendela/article162354.abhttp://www.aftonbladet.se/wendela/article162539.abosv

TomasWe

07 Mar 2011 19:40

Nej, jag skojar inte.Jag menar att all forskning är värd att läsa och begrunda. Efter det gör jag, liksom jag märker att också gör "Pether", väljer vilken forskning som är mest trovärdig.

DrKejs

07 Mar 2011 21:18

@petherDu försöker övertyga en fanatisk radikalfeminist. Inte en chans att du kan övertyga radikalfeministen tomas oavsett hur bra faktaunderlag du har. Fanatiker går inte att övertyga med fakta.

Christian Sturesson

08 Mar 2011 15:16

Bra inlägg!Jag tror det kan vara viktigt att belysa hur män och kvinnors alkoholvanor skiljer sig åt och vad det kan få för konsekvenser i våldsutövning.

Kommentera

Publiceras ej