Att få sin frukostmacka på ett seminarium hos Jämställ.nu är nyttigt. Inte bara för att mackan är god, stor och nyttig. Det är också bra stimulans för hjärnan att bevista deras seminarium. Bra tema, konkret information och spännande frågeställningar.

Frågeställningen för dagen var om jämställdhet är ett medel eller ett mål. En fråga som jag stött på i så många sammanhang och kommer att möta mer av i mitt arbete som sakkunnig i Östergötland. När jag blev ordförande för Män för Jämställdhet var jag väldigt undrande över att MfJ i sin programförklaring beskrev jämställdhet som en process, utan att förklara hur den processen skulle leda till ett mål. 

 Nu har vi ändrat det så att det står att:

 ”Vägen till jämställdhet är en process som innebär följande:
- Medvetenhet om könsmaktsordnandet och hur föreställningarna kring kön påverkar både kvinnor och män.
- Ifrågasättande och synliggörande av könsmaktsordnandet och föreställningarna kring kön.
- En förändring av samhället för ekonomisk, social och politisk rättvisa mellan könen och där enskilda personer oavsett kön eller sexuell läggning har frihet att utveckla sina identiteter och få sina lika rättigheter.”

Det var också det som dagens seminarium kom fram till efter en hel del spännande dialog och exempel på hur denna process kan gå till.

Här på seminariet var vi många som räckte upp handen på att det är bådeoch, när det gjordes en liten intern enkät. Men som en av föreläsarna sedan uttryckte det, så håller jag med om att det aldrig kan vara enbart ett medel. Den övergripande tanken måste vara att vi jobbar med jämställdhet, i olika former, för att nå målet ett jämställt samhälle. Ett tillstånd som när vi väl är där, ständigt måste försvara. Precis som demokratin i övrigt!

Kul, spännande och klokt var också de tankar som driver Hälsocenter i Halland, i ett forskningsprojekt som går under namnet Behovsmotiverad forskning och utveckling.

Att fundera över normerna som finns för innovation kan ge så spännande resultat som en andro-stol. Alltså när de undersökt om varför det finns gynstolar och vems behov som låg bakom framställningen av denna, gav de sig in på att utifrån samma tankar skapa en androstol. En stol där män kan ligga när de årligen kan undersökas om det finns prostatacancer. En, för många män och kvinnor, provocerande bild kom då fram.

 
Frågan är - varför är det inte provocerande med en gynstol för kvinnor? Utifrån detta kan det vara klok att tänka på många innovationer i vårt samhälle? Vem, både kön och struktur, är det som tänker ut nya idéer och tankar och skapar innovationer, för vems behov?

När seminariet var slut valde jag att ta det lugnt inför det seminarium som jag själv skulle moderera. Jag vandrade omkring i solen, i solen för att söka värme då det blåser kallt på Gotland. Under den vandringen lyckades jag hitta TCO-parken, där alla TCO-förbund håller sina seminarier. Kul då jag kom rakt in i ett samtal som handlade om en rapport som TCO skrivit om att skapa 400 000 nya jobb. Kul också för att återigen kom jag in i ett seminarium där det inte pratades jämställdhet. Utom alldeles i slutet när en kvinna från Försäkringskassan lyfte den frågan som tydligen finns i rapporten om deltider och utvecklingen av kvinnors arbetsmarknad. Jag får läsa den rapporten vid ett senare tillfälle.

Sedan var det dags för det seminarium jag skulle leda, som hade rubriken Hur uppnår vi jämställdhet i arbetslivet? – Är det piskan som saknas. Ett seminarium om ESF och det stödprojekt jag själv hoppat in ett par gånger som vikarie. ESF Jämt, där vi jobbat med att ge stöd för projekt att implementera ett jämställdhetsperspektiv i sina projekt. Det blev ett mjukt samtal som beskrev vikten av att stöd i arbetet med jämställdhet. Att jämställdhet är en kunskap återkom också på det här seminariet. Men det var inte någon som var riktigt tydlig i om de vill ha lagförslag eller andra piskor för att driva på jämställdhetsarbetet. Trots att alla var pinsamt medvetna om att arbetat går för sakta. Jag tänker att vi som funnits i eller nära projekten har förstått att morötter i form av pengar för att utveckla projekt är bra. Att dessa pengar också innebär att projekten inte kan välja bort jämställdhet är för mig faktiskt en piska. Eller en form av piska.

De politiker som fanns i panelen var också väldigt eniga om att jämställdhet måste vi ha, men kanske lite oeniga på vilket sätt vi ska driva igenom frågorna.

Kort sagt blev det ett rätt bra samtal om vikten av att driva på jämställdhetsarbetet med stöd i form av kunniga handledare/coacher och en hel del pengar för projekten för det som de egentligen vill utveckla. Men detta kopplat till ett löfte om att också implementera de kunskaper de får från projekten in i sina ordinarie arbeten.

Dagens sista seminarium för mig handlade om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot djur. Ämnet är inte nytt för mig då jag följt Carin Holmbergs utveckling av frågan. Husbondens röst är en liten bok som jag tycker alla djurvänner ska läsa.

I höst kommer vi i Östergötland att arrangera en konferens med detta tema – så jag återkommer då om en fördjupning av ämnet. Men redan nu tycker jag du ska titta på hemsidan som organisationen VOOV har. VOOV står för Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta. Där kan du också hitta Carin Holmbergs bok.

Å så det där som står i rubriken med tre punkter efter… ”Män är människor…” fortsättningen lyder ”men alla människor är inte män” Ett citat från Mia 14 år, dotter till en av dagens föreläsare som kom från Winnet i Västra Götaland, där det bland annat gjort ett rätt spännande kartprojekt över ojämställdhet i vissa kommuner.

1 kommentarer

Krister

04 Jul 2013 12:12

sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot djur?

Det intressanta är ju att väldigt många kvinnor anmäls för vanvård av djur. Misshandlar de då sina ev manliga partners också?

Svar: Det är spännande med dina frågor Krister. Ibland är de dock skrivna på ett sätt som gör att jag väljer att inte publicera. Men innan vi går vidare på det spår du nu vill föra in, tycker jag du ska läsa Husbondens röst, en liten skrift av Carin Holmberg om sambandet mellan Mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot djur.
Tomas Wetterberg

Kommentera

Publiceras ej