Ja, vad ska man säga om alla dessa män som ska definiera vad som får vara feminism.

 

I dag finns en debattartikel i monopoltidningen där Ingemar Engstrand menar att feminism inte är jämställdhet och att mäns våld mot kvinnor inte skulle vara en jämställdhetsfråga. Kanske han borde läsa på lite mer om vad feminism är för något? Jag menar, och är rätt övertygad om att de som tillerkänner sig att vara feminister och har den uppfattningen, att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Att vara feminist innebär att man ser hur samhället strukturellt diskriminerar kvinnor och att man är villig att göra något åt detta. Men det kan också innebära att man i denna strukturella samhällsordning också ser att både kvinnor och män är underordnade de normer som föreskriver hur kvinnor och män förväntas vara. Det är t ex den strukturella förväntat på vad en man ska vara och göra som leder till att män också slår andra män. De normer för maskulinitet som existerar är också något som feminister vill förändra. Eller som jag också brukar uttrycka det att män har alltid varit närvarande i de som tidigare kallades för kvinnofrågor. Då männen är dem som håller mot jämställdhetsutvecklingen. Men som Eva Moberg brukar uttrycka det; den enskilde mannen är betydligt bättre än manssamhället.