Det är både skrämmande och intressant det här med väder.

Är det människans påverkan på naturen som gör det här? Självklart är det så, men vad kan vi göra för att ändra på det? Jag tror faktiskt på fullt allvar att detta också är en genusfråga. Tittar vi lite statistiskt på det så finns det siffror som visar på att en majoritet av unga män (80%) är för kärnkraft medan endast 60 % av de unga kvinnorna har den uppfattningen, men det finns också en hel del annat som tyder på att kvinnor är med intresserade av miljöfrågor. Men nu är inte genusfrågor detsamma som jämställdhetsfrågor alltid. Genusmedvetenhet handlar om att analysera olika frågor med ett genusperspektiv.

När jag ser mig omkring i världens utveckling så är det i huvudsak män som representerar de krafter som tycker att vi kan hugga ner mer skogar, som tycker att det är ok med bilar som drivs med bensin och som dessutom vill köra fort (vilket drar ännu mer bensin). Men det är också i huvudsak män som representerar uppfattningen att skogen, haven, jorden i form av utvinningar i gruvor och så vidare, är grunden för tillväxten i samhället. Det har genom historien varit män som plundrat varandras länder för att tillskansa sig mer värden i form av mark, guld och andra rikedomar. Så pass mycket så att vi idag mycket väl kan säga att det finns både män och kvinnor med maskulina värderingar.

Kvinnor har genom tiderna stått för någon form av överlevandets produktion. I modern tid syns det tydligt genom att det är mest kvinnor som tar hand om hushållets sysslor, befinner sig inom sjukvården, barnomsorgen, handeln (främst då livsmedelshandeln) och produktionen av mat och liv. Ja så pass att vi kanske skulle kunna kalla det som görs inom denna omvårdande sektor skulle kunna kallas för att de har feminina värden.

Då de maskulina värdena också är norm för vad som anses vara mest värdefullt betalas inte det som kvinnor gör lika högt som det som män gör. Om kvinnor är dem som är mest rädda för kärnkraftens utveckling så förklaras det med maskulina värden som om kvinnorna inte har tillräckligt med kunskap. Jag tror att detta också är orsaken till att vi har tagit en snabbare väg mot jordens undergång. Förra veckan kom en rapport om att issmältningen på Antarktis är så snabb att det finns fara för att havsnivån har höjts två meter de närmaste 130 åren.

Om de värden som kvinnor genom historien har skapat också övertas av män,  (Vilket vi i vissa miljöfrågor kan se har hänt, om vi ska tro på framtidsforskaren Bi Puranen. Hon uttrycker sig inte så, men jag tolkar henne så) så tror jag att genusperspektivet på alla frågor är en överlevnadsstrategi.