Dag två på konferensen i Jönköping inleddes med Yvonne Hirdmans föreläsning om Gösta och genusordningen. Och på samma briljanta sätt som vanligt tog hon publiken genom historien för att visa hur Gösta (manssamhället) har varit styrande genom och över våra liv. Och visst är det så fortfarande! Det finns inte många sammanhang som inte är styrda av hur manssamhällets normer styr vårt tänkande och vårt handlande. Jag reflekterar varje gång jag hör Yvonne om hur många gånger jag själv sitter fast i dessa strukturer. Och hur vansinnigt viktigt det är att fundera över vad det är som styr våra val. Jag fick också en liten aha-upplevelse i att man kan tänka på ett spännande sätt om maskulinitet utifrån Yvonnes grundformel om genusordningen, som är A - icke A, A - litet a, A - B. Män skapar maskulinitet utifrån rädslan av att inte göra så som kvinnor. Vilket skulle bli A - icke B, A - litet a, A - B. Men det här ska jag tänka lite mer på ett tag så får vi se vad det kan bli.

När så doktoranden Christian Eidevald föreläste om kön som position blev också denna dag fullkomlig, redan efter lunch.  Vårt arbete i delegationen för jämställdhet i förskolan får en stark bekräftelse i vad Christian också ser i sin forskning. Ja inte bara där, men det är det som Christian forskar på. Att arbete med jämställdhet i förskolan utan att ha en grundläggande och inarbetad genusmedvetenhet leder till upprätthållande av traditionella könsmönster.  Jag ser fram mot hans avhandling och hoppas att vårt arbete i delegationen kommer att tas tillvara framöver.

Sedan lyssnade jag också på Fredrik Bondestam som gav lite tips och tankar om strategiskt arbete med jämställdhet. Också han trycker på, så som jag, att det här med att vara lika många av de olika könen inte alls behöver leda till maktförändringar i praktiken. Återigen är det viktigt att fundera över hur vi motverkar genusordningen.


Efter denna dag tog vi oss med bil hem från Jönköping. Vi stannade till i Gränna och köpte knäckebröd och polkagrisar. Vilka fantastiskt upplyftande dagar detta blev för mig.