I kväll var jag på en föreläsning med en filmare som heter Eva Cederman. Hon håller på med en film som troligen kommer att heta Våld. En film där hon samtalar med män som dömts för våldtäkt mot kvinnor. Män som är fängslade och som i sin programverksamhet inom kriminalvården bestämt sig för att ta ansvar för det våld de utövat. Ewa har själv blivit våldtagen och har inte ambitionen att göra en film för att hämnas på männen. Snarare vill hon förstå vad som gör att vissa män går över gränsen. Vilka är dessa män? Varför sker våldtäkter i vårt samhälle?

Jag hoppas, och tror, att Ewa kommer att lyckas med sitt projekt. Det är verkligen en balans på slak lina att presentera dessa mäns tankar om våldtäkten. Att kanske ta reda på vad dessa individer har för bakgrund, samtidigt som de är en del av männen i samhället. En del av maskuliniteten? I samtalen som blir vid sådan här tillfällen är det oerhört vanligt att, inte minst kvinnor och gärna socionomer, vill hitta ett offer också i mannen. Jag tror inte på det. Kanhända att några av dessa män har en taskig barndom med en frånvarande pappa, eller alldeles för närvarande, eller en mamma som gjort fel, eller att han mobbats av en kvinna eller man. Men vad jag förstår av allt arbete som bedrivs på Alternativ mot vold i Norge, Mansmottagningen i Uppsala och vid Kriscentra för män på olika platser i Sverige, så finns det också bland dessa män väldigt många vanliga män. För i det vanliga ingår väl också de som är lite annorlunda? Sådana som är som vi andra som har utsatts lite lagom eller haft en mycket bra barndom.

I filmsekvenser som vi fick se och höra fanns en man som uttryckte det som att; han kunde ha valt att gå undan. Han kunde ha valt att inte begå detta brott. Men något fick honom att göra det. Han tar ansvar för sitt handlande, men kanske ännu inte förstått att handlandet också är en del i hur han blivit fostrad till man. Vi måste nog fortfarande uttrycka det som att det är viktigt att sätta skuld på det kön som begår brotten. Vi män dras med denna skuld på samma sätt som de vita i sydafrika är den del i den apartheid som utövades, eller den ?vanliga? tysken var en del av nazismens framväxt under 20- och 30-talens Tyskland. Vi får det samhället vi förtjänar, var ett uttryck som Ewa använde flera gånger under kvällen, som jag håller med henne om.

Män som inte agerar för att motverka våld är en del i att mäns våld mot kvinnor (och män) fortgår. Män som tyst ser på hur våldet finns har skuld i att det fortgår. Och det där med att gå över gränsen är för övrigt ett spännande uttryck. I det ligger nästan en tanke om att misogyni är något som alla män bär. Men vissa går över gränsen och visar det. Det måste vi fundera lite till på.