Anders och jag vaktar inte bara språket. Vi tycker också att det är rätt så spännande att tänka på hur vi använder vårt språk. Inte minst när vi resonerar om saker som socialism, social-demokrati, maskulinitet, manligt, femininitet och kvinnligt. Det är riktigt roligt att följa hur orden växer fram. Titta bara på vad man enligt Nationalencykopedin kan härleda Patetisk ifrån.

  

pate´tisk adj. ~t
ORDLED: pat-et-isk

· starkt känslosam vanl. på ett högstämt sätt: hans ~a vädjan om hjälp; ett ~t tal som rörde åhörarna till tårar

BET.NYANSER: a) om företeelse som väcker starka känslor av gripenhet, medlidande e.d.: staden erbjöd en ~ anblick efter bombningen b) med mer negativ värdering löjeväckande: hans inställsamhet var rent ~; en ~ och misslyckad figur
KONSTR.: ~ (att+INF)
HIST.: sedan 1735; av grek. path\tikos 'lidande; känslofull'; till patos

pa´tos subst. ~et
ORDLED: pat-os-et

· stark och lidelsefull känsla som vanl. tar sig högstämda uttr. {epatetik}: han talade med ~ om de förtryckta; hennes sociala ~

HIST.: sedan ca 1785; av grek. pathos 'lidande; lidelse; upplevelse'; jfr antipati, homeopati, patetisk, patolog, sympati, telepati