I dag är det den 20 januari, tillika den nordiska minnesdagen för Pela och Fadime. Jag minns och jag är fortfarande lika engagerade för att detta våld ska upphöra. Jag ser det så kallade hedersrelaterade våldet som en del av mäns våld mot kvinnor. Detta trots att jag vet att det finns mycket som skiljer de olika våldsformerna åt. Mäns våld mot kvinnor har mycket som skiljer på sig vid de olika tillfällen som våldet utövas. De är i alla olika former en del av det patriarkala våld som utövas runt vår jord mot kvinnor.

I dag minns vi Pela, Fadime och alla andra flickor och pojkar som utsätts för det hederrelaterade våldet. I morgon, eller någon annan dag, resonerar vi vidare om de olika formerna av det patrarkala förtrycket.