Så har då världens första globala symposium om hur vi  ska engagera män och pojkar för jämställdhetsutvecklingen startat. Det är en otroligt härligt känsla att finnas på en plats som denna, med drygt 450 män och kvinnor från över 80 länder representerande alla världsdelar. Alla med samma syfte - att lära av varandra för att utveckla frågor som rör pojkar, män och jämställdhet.

Det första som hände under dagen var att styrkommitén för Men engage hade sammanträde. MFJ har fått uppdraget att samordna arbetet i Europa och därmed är också MFJ representerat i de viktiga sammanhang som ligger bakom det här symposiet.  Det krävs många organisationer och människor för att ett globalt arbete ska fungera. Från Sverige finns också Rädda Barnen i styrkommitén och vi tackar också SIDA som är med bland finansiärerna.

Se så fint sällskap MFJ faktiskt befinner oss i....

Det är så otroligt spännande att lyssna på allt som sker i världen. Det skapas nätverk och olika former av program för att engagera pojkar och män. Det kan handla om att motverka mäns våld mot kvinnor. Det kan handla om att man i norra Brasilien arbetar med träningsprogram för män som är på väg att bli fäder. Så som vi har pappagrupper på vissa håll i Sverige. Det kan handla om AIDS-förebyggande arbete i Afrika, eller antivåldsarbete i Afganistan. Det handlar också om mäns hälsa och mäns vinster av ett jämställt samhälle. Det handlar också om alla kvinnors och mäns rättigheter att välja sexuell identitet. Men hela tiden är det för kvinnors och mäns väg till ett jämställt samhälle som är grundfrågan.

Klockan 18 samlades sedan alla deltagare för en gemensam invigningscermoni där mängder av talare berättade om vikten av detta symposium. Det var då den där mäktiga känslan av att befinna sig i ett otroligt viktigt och stort sammanhang, infann sig.

När jag blev pappa 1983 var det inte vanligt i Sverige att män skulle dela på föräldraledigheten. Vi hade rättigheten sedan 1974. Men som Lars Jalmert beskrev det i en forskning då 1983, män är för jämställdhet i princip. Vi säger att vi vill, men vi  låter någon annan agera. Det sägs att vi då var först i världen med dessa frågor. 1995 på pekingkonferensen som FN anordnade fanns det med män från Sverige, bland annat Bengt Westerberg, och hade seminarium om män och jämställdhet. 2006 fanns Lars Jalmert och jag med i ett expertgruppsarbete om att ta fram en grundmaterial för att CSW 2007 på sitt 48:de session skulle enas om att män är en viktig part i jämställdhetsutvecklingen. Och nu 2009 ser vi på detta symposium hur det i praktiken pågår ett arbete över hela vår jordklot för att detta ska bli verklighet. Vi är här för att vi så som frivilligorganisatoner vill skynda på arbetet ännu lite till tillsammans med olika FN-organisationer.

Och här hälsar också världssamfundets ledare oss lycka till i vårt fortsatta arbete.Visserligen på en videolänk. Men det är mäktigt.

Det är drygt 450 personer från över 80 länder från alla världsdelar med på symposiet i Rio de Janeiro. Och hela FN-familjen. Dessutom en hälsning från generalsekreteraren via video.