I dagens Nerikes Allehanda, som tyvärr har så dålig webbsida där inte debattartiklar läggs in, finns en artikel skriven av Roger Andersson från NTF i Örebro län.
Han har i den artikeln lagt fokus på aktörerna i bilolyckorna och vad vi kan göra för att få ner olyckorna genom att påverka männen. Ja, just det! Det handlar om män också här, både som skyldiga till övertrampen och som offer. Så här skriver Roger, bland annat:

   "Det är männens attityder och beteenden i trafiken vi måste fokusera på. Hittills i år har 19 personer avlidit i trafikolyckor i länet. Det är en katastrofal ökning i jämförelse med tidigare år. Av dessa 19 är tre kvinnor och 16 män. Tittar man ett antal år tillbaka så är det mer än dubbelt så många män än kvinnor som dör i trafikolyckor.
    Motormännen har kartlagt vilka som står bakom trafikbrotten och kommit fram till att 80 procent av alla trafikbrott begås av män. Här kanske man kan hitta en förklaring till varför män är så överrepresenterade bland trafikens offer. Män tänjer mer på gränserna än vad kvinnor gör. Så länge män fortsätter att utmana systemet genom att till exempel köra i olagligt höga hastigheter, onyktra och utan bälte, så kommer män att dö i trafikolyckor."

Får du tag på en Nerikes Allehanda så läs gärna hela artikeln. Det är ett väldigt bra exempel på att vårt arbete i Män för jämställdhet med att få andra att fokusera på kön börjar ge resultat.

Tack Roger Andersson för den här tydliga artikeln.