Våldtäkterna fortsätter i Örebro och Örebroarna blir allt mer frustrerade. Varför händer det inte något mer? Varför griper inte polisen våldtäktsmännen? Ja, det är inte underligt att det också börjar bildas olika former av medborgargarden, för att på så sätt i alla fall göra vad man kan för att kvinnor ska kunna känna sig lite mer trygga när det går hem på natten. Jag förstår detta. Men jag vet inte om jag accepterar det. Ska vi medborgare ta lagen i våra egna händer?


Jag blir också frustrerad. Jag blir frustrerad för att detta våld mot kvinnor fortgår. Jag blir frustrerad för att tidningarna gör sådana jättereportage om dessa våldtäkter. Vilket jag tror gör kvinnorna än mer oroliga för att själva angripas, och både kvinnor och män än mer frustrerade för att inte mer händer i jakten på våldtäktsmännen.


Jag blir frustrerad, för att samtidigt som detta pågår fortsätter allt det våld, där också våldtäkter är en del, som pågår i hemmen. Fortfarande är det så att det våld som pågår i hemmen, av den man kvinnan lever med eller av en nära bekant, är mångt mycket mer utbredd än dessa överfallsvåldtäkter. Det gör mig frustrerad att media inte skriver lika mycket om detta.


Visserligen finns i dagens NA en ledarartikel om vad vi behöver göra föra att hjälpa de män som känner att de är ”oroliga för sitt sexuella beteende”. Något som också företrädare för högeralliansen, blanda andra Johan Person som är folkpartist från Örebro, tog upp i en debattartikel på DN Debatt den 28 april. Där skriver man att de vill genomföra följande:


”Vi vill förstärka arbetet mot sexualbrott genom att:

  • Se över straffsatserna för sexualbrott och skärpa straffen för återfall i brott.
  • Förbättra sjukvårdens bemötande av personer som utsatts för sexualbrott och öka kompetensen för att säkra spår och bevisning på sexuella övergrepp.
  • Införa en nationell stödlinje för förebyggande insatser för personer som själva känner att de ligger i farozonen att begå sexualbrott.
  • Överväga obligatorisk behandling och eftervård för sexualbrottsdömda med hög återfallsrisk.
  • Överväga om spridning av bilder av sexuell natur på personer utan medgivande bör kriminaliseras utöver vad som gäller i dag, till exempel som sexuellt ofredande.
  • Se över lagstiftningen så att den som köper sexuella tjänster av en person som är offer för människohandel eller på annat sätt särskilt utsatt ska kunna dömas för våldtäkt alternativt grovt sexköp.”


Det är bra att man vill göra mer, och en del finns redan i praktiken, och jag önskar man använt regeringstiden som varit för att genomföra det man nu önskar göra. Det är inte några nya förslag utan något som ligger i linje med krav som vuxit fram under de senaste 10 – 20 åren. Inte minst har vi i Män för jämställdhet vid flera tillfällen påtalat hur viktigt det är med förebyggande arbete innan brott begås, och sekundärpreventivt arbete med män som dömts för våldtäkter och andra våldsdåd mot kvinnor. (Vi tycker det är viktigt också när männen dömts för våld mot andra män, men just nu kommenterar jag våld mot kvinnor)


Men det som gör mig ytterligare frustrerad är att jag, och vi män och kvinnor som varit engagerade i frågan om mäns våld mot kvinnor i så många år, inte har blivit lyssnade på långt tidigare.


1998 mördades Sara i Örebro. Samma år greps en pedofil på en av stadens förskolor. Länsstyrelsen hade då ett projekt som handlar om att engagera män i jämställdhetsarbetet. Det projektet föreläste bland annat för polisen i Örebro. Kopplingen mellan det o-jämställda samhället och mäns våld mot kvinnor är känd också i Örebro.


Första delen av 1990 talet fanns en kvinnovåldskommision som 1995 kom med betänkandet Kvinnofrid. Den resulterade i en Kvinnofridsproposition 1997 där mycket arbetet förväntades av myndigheter, kommuner och landsting för att inte bara ge stöd åt utsatta kvinnor, utan också för att arbete med män som utsatte. År 2000 t o m 2003  hade den dåvarande regeringen ett nationellt råd för kvinnofridsfrågor, där man bland mycket annat arbetade med frågor som inte hade uppmärksammats tillräckligt i Kvinnofridspropositonen, så som t ex arbete med särskilt utsatta kvinnor, eller med män som är våldsamma.


Allt detta arbete utvärderades i betänkandet Slag i luften som kom 2004. Där konstaterades att i stort sett allt arbete som borde ha gjorts enligt kvinnofridspropositionen, inte hade genomförts så som var förväntat. Arbetet med dessa frågor har varit allt för splittrade, de har inte haft ett gemensamt förhållningssätt som bottnar i frågor som hur könsmaktsordningen/genusordningen i samhället ser ut och vad den gör med oss människor. Den handlingsplan som Alliansregeringen antog i början av mandatperioden, förnekade fullständigt de förslag som fanns i utredningen Slag i luften. Men också den tidigare regeringen hade i slutet svårt att bestämma sig i dessa frågor.


Jag säger inte att de våldtäktsmän som finns i Örebro just nu, inte skulle ha funnits om allt hade gjorts. Men om vi hade bestämt oss för en genusmedveten mansmottagning i Örebro för många år sedan, kanske de hade sökt den och fått hjälp i stället för att som nu begå dessa avskyvärda brott.


Jag tänker också att unga pojkar och flickor som växer upp i dag skulle kunna få vara en del av en helt annan pedagogik i förskola, skola, idrottsliv, fritidsliv och i familjen om vi tagit till oss ännu lite mer av den genusmedvetna kunskap som finns på nästan alla områden i dag.


Jag tänker också att det här blogginlägget blev alldeles för långt igen. Jag måste lära mig skriva kortare och får väl återkomma.