Det är många olika frågor som rör sig i vår omvärld. Varje morgon får jag en uppdatering på nyheter som vi i Män för jämställdhet tycker vi behöver bevaka. Varje morgon är det mängder med artiklar som handlar om män som utsatt kvinnor för våld. Men i dag finns en annan nyhet som faktiskt har fler träffar. Det handlar om TCO:s pappaindex.

 

I mängder av lokala tidningar skrivs det att allt fler pappor i deras län tar ut mer föräldraledighet, och i något län visar media besvikelse över att det inte ökar. För hela riket ser det ut som att några fler pappor tagit ut något fler dagar än tidigare år. Men... Det vi också kan se i dessa undersökningar är att ungefär en tredjedel av papporna under 35 år tar ut mindre än en månads föräldraledighet. Det betyder att de inte ens tar ut en av de två pappamånader som de har rätt till.

 

Sture Nordh som är ordförande för TCO än så länge, menar att detta ”pekar åt en utveckling där en grupp pappor tar ut mer föräldraledighet medan en oförändrad grupp pappor inte tar ut mer än några få dagar”.

 

Det är inte något nytt, men det är bra att TCO  återkommer varje år med detta index. Det är så förändring sker.

 

Vi har i mängder av undersökningar och forskning från slutet av 1990-talet och framåt kunna konstatera att män väljer bort sitt tidiga föräldraskap. De män som väljer att vara hemma har dock blivit något mer engagerade föräldrar på ett omsorgsrationellt sätt. Hur det ser ut med de traditionella hushållsuppgifterna behöver vi kanske titta mer på, för det är med detta som också jämställdheten hemma ökar.

 

Jag tror det är dags att vi i Män för jämställdhet sätter lite mer fokus på pappafrågorna framöver, igen.