Återigen visar det sig att ledamöter i våra domstolar behöver mer utbildning. I fredags, den 18 februari, kunde vi i media läsa om hur Hovrätten i Malmö hellre lyssnar på vuxna mäns ord, än försöka sig på att förstå en förståndshandikappads flickas situation. Detta trots att flera av männen som utnyttjat flickan har erkänt att det så gjort och att hon under detta utnyttjande varit drogad.

Men de skyller bort sig genom att säga att de trodde hon var över 15 år.

Jag blir återigen oroad över svenska domstolarna inte klarar att förstå hur de är viktiga för att skydda barn och unga kvinnors rättighet till skydd mot sexuella övergrepp.

Det är också med bestörtning jag kan konstatera att många män härmed också får belägg i sin självpåtagna rättighet i att utnyttja unga kvinnor för sin sexuella maktbehov. Domen ger också öppningar för att det skulle vara legitimt att låta sälja unga kvinnor för sexuella ändamål. Det är svårt att tolka den på annat sätt när vi vet att denna förståndshandikappade 14-årig flicka, på rymmen från ett fosterhem, under loppet av ett dygn utnyttjas av tio män i åldrarna 17-67 år. För mig är det inte något annat än våldtäkt. Oavsett om flickan ser äldre ut eller inte finns inte något försvar för att betala för sexuellt utnyttjande av en flicka som är på rymmen från ett behandlingshem. Dessutom har vi en lag om förbud mot köp av sexuell tjänst!

Denna dom, och inte minst vetskapen om att det fortfarande finns mängder med män som är beredda att betala pengar för att begå våldtäkt, är ett bevis för att ännu inte kommit så himla lång med jämställdhetsarbetet i vårt land.